I dag tenker jeg på EØS-avtalen!

Jonas og Erna vet så altfor godt at å sitte stille i båten gjør at EØS-avtalen vil bli utvidet med ca. 2 direktiver og en rekke forordninger hver eneste dag. Det blir så mye at folk flest ikke har kapasitet til å følge strømmen av rettsakter inn i norsk lovverk.

Jan Otto Fiplingdal 3.jpg
Jan Otto Fiplingdal, leder Nordland Nei til EU

For Norges del vil ikke disse rettsaktene på enkelt vis kunne tas ut av avtalen. EU kan derimot oppheve rettsakter. Vi må legge ned veto mot direktiver før de innlemmes i vårt lovverk, men er gjort bare en gang (Postdirektivet) Men når det er den veien kunne det innlemmes av neste regjering.

Forordninger, som ofte er omfattende tillegg til direktivene, kan vi ikke si nei til.

Vi har innført vel 14.000 rettsakter fra EU siden vi inngikk EØS-avtalen, langt flere enn mange land som  er medlemmer har gjort, uten å være medlem. EU har riktignok opphevet noen av disse rettsaktene og erstattet dem. Jeg har ikke helt oversikten over hvor mange.

For ordens skyld kan det også nevnes at noen av disse rettsaktene er uproblematisk.

Men å flytte rettsavgjørelser, styring og lovarbeid ut av landet er sterkt problematisk. Dette synes jeg ligner mer på en unionsavtale enn en handelsavtale på like premisser. Bare det at vi selv ikke kan ta ut et direktiv, selv etter å ha blitt pepret med forordninger sier alt om hvor udemokratisk denne avtalen er.

Støre og Solberg har visst blitt enige om at det eneste budskapet de skal formidle er at "EØS-avtalen har tjent oss og tjener oss godt" Det er iallefall i det minste villedende begreper.

Jeg har ikke tro på at ja-flertallet på Stortinget vil tillate en folkeavstemning om EØS med dagens flertall. Da ville media måtte forholde seg til avtalens inngripende sider også. Det ville også være stor fare for at Stortingsflertallet ville bli endret mot Nei-siden og Ja-siden mister MAKT.

Skulle en folkeavstemning må den være om EØS-avtalen skal bestå. En folkeavstemning om medlemskap er totalt unyttig. Kjære NEI-venner; Det eneste som hjelper er å spre sannferdig informasjon og at Nei-partiene samarbeider om å hente stemmer fra Ja-partiene. Informasjon finner dere på Nei til EU sin side.

Jan Otto Fiplingdal

Leder Nordland NTEU

Vi vil gjerne ha deg som medlem: https://neitileu.no/bli-medlem

reLATERT

Se alle arrangementer

Om NOU 2024:7 Norge og EØS: utvikling og erfaringer

18. april 2024

Hva sier dissensene og mindretallsmerknadene i den nye EØS-utredningen?

Folkestyret er sterkt truet av EØS-avtalen  

18. april 2024

Det viktigste for Nei til EU er folkestyret. Avgjørelsene skal tas av folkevalgte organ. Etter to EØS-utredninger denne våren er det demokratiske underskuddet i EØS for oss tydeligere og tydeligere.  

EØS-storm i spørretimen

17. april 2024

EUs fjerde energipakke, konsekvenser av veto i EØS og unntak fra EUs anbudstvang på jernbanen var noen av mange EØS-tema i Stortingets spørretime.

Fornyet debatt om EØS

17. april 2024

Se webinaret med Nei til EUs leder Einar Frogner og utredningsleder Morten Harper direkte onsdag 24. april kl. 14:00-14:20 eller i opptak her.

EU presser Norge til å vedta Energimarkedspakke 4.

12. april 2024

Da Regjeringa og Stortinget godtok EØS-avtalen i 1992, var det ei forutsetning at avtalen ikke skulle ha overnasjonal styring fra EU, og at Norge skulle ha sjølbestemmelse på vitale områder for oss. Avtalen skulle bare sikre adgang til det «indre markedet».

Alternativet til EØS ligger foran oss 

11. april 2024

Vårt alternativ til EØS-avtalen vil styrke folkestyret og kontrollen over kraftmarkedet, arbeidsliv, næringspolitikk, helse og miljø. 

EØS-rapporten fra Eldring-utvalget er virkelighetsfjern 

11. april 2024

Mens stadig færre støtter EØS-avtalen, og flere heller vil ha en handelsavtale, svarer ikke utredningen fra det regjeringsoppnevnte Eldring-utvalget på de viktige spørsmålene i EØS-debatten.

Turbin-demokratiet

08. april 2024

Den økonomiske liberalismen viser autoritært ansikt i EUs fornybardirektiv.

Nei til EUs innspill til partienes valgprogram

05. april 2024

Nei til EUs innspill til partiprogrammene frem mot stortingsvalget i 2025

Høringsuttalelse om fornybardirektivet

05. april 2024

Høringsuttalelse fra Nei til EU angående det reviderte fornybardirektivet.

Helseunion og ACER med Morten Harper

03. april 2024

Se opptak av Sør-Trøndelag Nei til EUs åpne møte på Litteraturhuset i Trondheim 10. januar 2024 med Morten Harper.

Det EU-styrte kraftregimet kan gi nye prisbomber

20. mars 2024

Norge har mistet adgangen til ensidig å bestemme nye prisområder for strømmen.