I dag tenker jeg på EØS-avtalen!

Jonas og Erna vet så altfor godt at å sitte stille i båten gjør at EØS-avtalen vil bli utvidet med ca. 2 direktiver og en rekke forordninger hver eneste dag. Det blir så mye at folk flest ikke har kapasitet til å følge strømmen av rettsakter inn i norsk lovverk.

Jan Otto Fiplingdal 3.jpg
Jan Otto Fiplingdal, leder Nordland Nei til EU

For Norges del vil ikke disse rettsaktene på enkelt vis kunne tas ut av avtalen. EU kan derimot oppheve rettsakter. Vi må legge ned veto mot direktiver før de innlemmes i vårt lovverk, men er gjort bare en gang (Postdirektivet) Men når det er den veien kunne det innlemmes av neste regjering.

Forordninger, som ofte er omfattende tillegg til direktivene, kan vi ikke si nei til.

Vi har innført vel 14.000 rettsakter fra EU siden vi inngikk EØS-avtalen, langt flere enn mange land som  er medlemmer har gjort, uten å være medlem. EU har riktignok opphevet noen av disse rettsaktene og erstattet dem. Jeg har ikke helt oversikten over hvor mange.

For ordens skyld kan det også nevnes at noen av disse rettsaktene er uproblematisk.

Men å flytte rettsavgjørelser, styring og lovarbeid ut av landet er sterkt problematisk. Dette synes jeg ligner mer på en unionsavtale enn en handelsavtale på like premisser. Bare det at vi selv ikke kan ta ut et direktiv, selv etter å ha blitt pepret med forordninger sier alt om hvor udemokratisk denne avtalen er.

Støre og Solberg har visst blitt enige om at det eneste budskapet de skal formidle er at "EØS-avtalen har tjent oss og tjener oss godt" Det er iallefall i det minste villedende begreper.

Jeg har ikke tro på at ja-flertallet på Stortinget vil tillate en folkeavstemning om EØS med dagens flertall. Da ville media måtte forholde seg til avtalens inngripende sider også. Det ville også være stor fare for at Stortingsflertallet ville bli endret mot Nei-siden og Ja-siden mister MAKT.

Skulle en folkeavstemning må den være om EØS-avtalen skal bestå. En folkeavstemning om medlemskap er totalt unyttig. Kjære NEI-venner; Det eneste som hjelper er å spre sannferdig informasjon og at Nei-partiene samarbeider om å hente stemmer fra Ja-partiene. Informasjon finner dere på Nei til EU sin side.

Jan Otto Fiplingdal

Leder Nordland NTEU

Vi vil gjerne ha deg som medlem: https://neitileu.no/bli-medlem

reLATERT

Se alle arrangementer

Fornybare forviklinger

17. juli 2024

Erna Solbergs iver etter å innføre fjerde energipakke skaper usikkerhet for næringsliv og natur.

EUs fornybardirektiv artikkel for artikkel

28. juni 2024

Et av de mest omstridte regelverkene i EUs energipakke 4 er fornybardirektivet.

Hvem skal bestemme over norsk energi?

27. juni 2024

Strøm er et samfunnsgode, ikke handelsvare. Strømmen må ut av markedet! Direktivene og forordningene i EUs fjerde energipakke må avvises i sin helhet.

Forutsigbarheten som forsvant

19. juni 2024

Line Eldring og Olav Slettebø fra EØS-utredningen avfeier empiri som motsier eller nyanserer deres egne konklusjoner som «anekdotisk».

Einar Frogner hilset Bondetinget

13. juni 2024

– Vi skal kjempe sammen med dere for folkestyret. Derfor sier vi ja til folkestyre og nei til EU, sa Einar Frogner i hilsenen til Bondelagets årsmøte.

– Vi er tøffe

08. juni 2024

Tone Berg og resten av gjengen i Sør-Trøndelag Nei til EU står på stand og tar kampen for folkestyre og rettferdighet.  

EØS-utredningens slagside

05. juni 2024

De sentrale studiene EØS-utredningen viser til, omhandler ikke de siste ti-tolv årene, der EU har sakket akterut i økonomisk utvikling i forhold til flere andre deler av verden.

Vett 1 2024 30 år med EØS

28. mai 2024

Konsekvenser for folkestyre, arbeidsliv, klima og næringsliv. Alternativer til EØS-avtalen.

Økonomi og næringsliv

26. mai 2024

EØS-avtalen begrenser verktøykassen for at myndighetene kan drive en aktiv næringspolitikk. Gir avtalen forutsigbarhet for norsk næringsliv?

Handel og samarbeid med EU uten EØS

26. mai 2024

Hva skjer dersom EØS-avtalen sies opp?

Har EØS gitt gevinst?

26. mai 2024

Eldring-utvalget overser at norsk fastlandsindustri har fått et økende underskudd mot EU gjennom tiårene med EØS-avtalen.

Flere ønsker en handelsavtale enn EØS

26. mai 2024

Det er flere som er for en handelsavtale med EU enn EØS-avtalen. Et klart flertall mener EU har for mye makt i Norge.