I dag tenker jeg på EØS-avtalen!

Jonas og Erna vet så altfor godt at å sitte stille i båten gjør at EØS-avtalen vil bli utvidet med ca. 2 direktiver og en rekke forordninger hver eneste dag. Det blir så mye at folk flest ikke har kapasitet til å følge strømmen av rettsakter inn i norsk lovverk.

Jan Otto Fiplingdal 3.jpg
Jan Otto Fiplingdal, leder Nordland Nei til EU

For Norges del vil ikke disse rettsaktene på enkelt vis kunne tas ut av avtalen. EU kan derimot oppheve rettsakter. Vi må legge ned veto mot direktiver før de innlemmes i vårt lovverk, men er gjort bare en gang (Postdirektivet) Men når det er den veien kunne det innlemmes av neste regjering.

Forordninger, som ofte er omfattende tillegg til direktivene, kan vi ikke si nei til.

Vi har innført vel 14.000 rettsakter fra EU siden vi inngikk EØS-avtalen, langt flere enn mange land som  er medlemmer har gjort, uten å være medlem. EU har riktignok opphevet noen av disse rettsaktene og erstattet dem. Jeg har ikke helt oversikten over hvor mange.

For ordens skyld kan det også nevnes at noen av disse rettsaktene er uproblematisk.

Men å flytte rettsavgjørelser, styring og lovarbeid ut av landet er sterkt problematisk. Dette synes jeg ligner mer på en unionsavtale enn en handelsavtale på like premisser. Bare det at vi selv ikke kan ta ut et direktiv, selv etter å ha blitt pepret med forordninger sier alt om hvor udemokratisk denne avtalen er.

Støre og Solberg har visst blitt enige om at det eneste budskapet de skal formidle er at "EØS-avtalen har tjent oss og tjener oss godt" Det er iallefall i det minste villedende begreper.

Jeg har ikke tro på at ja-flertallet på Stortinget vil tillate en folkeavstemning om EØS med dagens flertall. Da ville media måtte forholde seg til avtalens inngripende sider også. Det ville også være stor fare for at Stortingsflertallet ville bli endret mot Nei-siden og Ja-siden mister MAKT.

Skulle en folkeavstemning må den være om EØS-avtalen skal bestå. En folkeavstemning om medlemskap er totalt unyttig. Kjære NEI-venner; Det eneste som hjelper er å spre sannferdig informasjon og at Nei-partiene samarbeider om å hente stemmer fra Ja-partiene. Informasjon finner dere på Nei til EU sin side.

Jan Otto Fiplingdal

Leder Nordland NTEU

Vi vil gjerne ha deg som medlem: https://neitileu.no/bli-medlem

reLATERT

Se alle arrangementer

Balansekunst på markedets premisser

28. nov. 2023

EØS-avtalen kan åpne for frikobling av strømprisen fra markedsregelverket til EU. Men dette hadde ikke Strømprisutvalget «tid og kapasitet» til å vurdere!

Forsvar arbeidsmiljøloven og innleieforbudet mot ESA! 

21. nov. 2023

Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte 19. november 2023.

Forsiktig utenriksminister på glatt føre

15. nov. 2023

Utenriksminister Espen Barth Eide sa i sin redegjørelse om viktige EU- og EØS-saker at han ikke vil kutte svinger. Enn så lenge bruker han bare blinklyset.

Politiske krafttak må til

14. nov. 2023

Det er ikke lenger omstridt at de to siste utenlandskablene har vært utslagsgivende for strømprisen. Det kontroversielle består nå i hvilke politiske grep som er mulige.

Faktum som forsvant

13. nov. 2023

Bak Høyesteretts klare konklusjon i Acer-dommen ligger det mange motsetninger og forhold som ikke er vurdert.

Hva sier Høyesterett i ACER-dommen?

09. nov. 2023

Høyesterettsdommen i ACER-saken tar ikke stilling til konsekvensene for strømprisen eller andre følger av at Norge er blitt integrert i EUs energimarked. Det Høyesterett behandler er den direkte beslutningsmyndigheten som isolert sett er overført til EØS-tilsynet ESA.

Ingen kur for alt

07. nov. 2023

Hva er virkninger og bivirkninger av EUs nye helseunion?

Til forsvar for en tapt sak

07. nov. 2023

Etter Acer-dommen i Høyesterett er vernet om norsk myndighet og suverenitet i Grunnloven satt ut av spill.

Dramatisk skifte om EØS, ACER og innleie i Fellesforbundet

27. okt. 2023

– Vedtakene på Fellesforbundets landsmøte er svært viktige, sier Einar Frogner, leder i Nei til EU. 

Et vellykket møte med tema: EØS-avtalen og kommunene

16. okt. 2023

Det ble et vellykket møte på Gjøvik -med 34 tilstedeværende. Sted: Samfundet. Tema: EØS-avtalen og kommunene. Innleder: spesialrådgiver fra Fagforbundet og Kommunekonsult Fanny Voldnes.

EØS, et pyramidespill?

11. okt. 2023

Da Gro i 1992 skrev under EØS-avtalen var det for å sikre oss en EU-tilknytning selv om vi skulle si NEI i 1994. Det kan det være lite tvil om. Hun visste at denne avtalen om en del år ville vokse seg så mye sammen med norsk lovverk at det vil bli vanskelig å komme seg helt ut av avtalen selv om den en gang blir oppsagt.

Norsk finanslov opp for EFTA-domstolen

10. okt. 2023

Norge har holdt igjen for adgangen for norske finansforetak til å kjøpe seg opp i andre land eller etablere datterselskaper i utlandet. Det er en politikk som EØS-tilsynet ESA vil ha slutt på.