Hvorfor jeg er motstander av EU og EØS.

Velger å innlede dette innlegget med et sitat av Jens Bjørneboe:

- Et menneske som verken har direkte eller indirekte innflytelse på de aller viktigste og helligste behov i det samfunnet det tilhører, et menneske som blir styrt av embetsmenn det ikke selv har vært med på å velge, et menneske som stadig kues av lover, forordninger og forfatningsbestemmelser: Det er et nedverdiget menneske hvis skjebne er underlagt en høyere kastes innfall, grådighet og interesser.

Det Bjørneboe snakket om her var om Europa før den Franske revolusjon, men også kolonialisme.

Som medlemmer av EØS per i dag betaler Norge milliarder i året for at de mektigste økonomiene i EU skal få forvalte våre naturressurser gjennom lover og forordninger.

Som medlem av EØS godtar vi at EU/EØS lovgivning har forrang foran norsk lovgivning.

Dette øker stadig i omfang, og vi har nå ca: 13000 direktiver som fordi vi er medlemmer av EUs indre marked gjennom EØS-avtalen nå er norsk lov.

De fleste av disse 13000 direktiver er tilsynelatende uproblematiske, og kunne for min del gjerne vært vedtatt av norsk lovgivende makt i stortinget, problemet er bare det at dette er lover og forordninger som presses på oss av embetsmenn vi som nordmenn ikke har vært med på å velge, og at om disse viser seg å stride mot norsk lovgivning som hovedregel har forrang.

Det betyr i praksis at Høyesterettens og arbeidsrettens bestemmelser kan overprøves, og vil som hovedregel lide nederlag i EFTA-domstolen (EFTA-domstolen er en domstol opprettet for effektiv beskyttelse av EØS regler mm).

Hva er så problemet med dette?

Dette er som beskrevet i innledningen som Bjørneboe sier; Når en ikke har direkte eller indirekte innflytelse på de aller viktigste og helligste behov i samfunnet en tilhører er en underlagt en høyere kastes innfall, grådighet og interesser. Når vi ikke lenger har demokratisk kontroll over våre viktigste ressurser og infrastruktur blir vi nedverdiget som mennesker.

Dette er harde ord, men vi kan se det tydeligere og klarere for hver dag som går. ACER, Jernbane, og NHOs muligheter til å knuse etablerte tariffavtaler ved å bringe tvister inn til ESA som er EFTA-domstolens overvåkningsorgan. Dette har dessverre vist at avtaler mellom partene i arbeidslivet kan gruses dersom de er til hinder for det aller helligste i EU/EØS nemlig DE FIRE FRIHETER.

DE FIRE FRIHETER.

De fire «friheter» er EU og EØS områdes aller helligste ku og som EUs grunnlov å regne handler om fri flyt av varer, tjenester, kapital og personer over landegrensene. Fagbevegelsen, politiet og arbeidsfolk i spesielt bygge bransjen og transportbransjen merker at dette med fri flyt av personer fører til sosial dumping, konkurranse om lønns og arbeidsvilkår og ikke minst grov og organisert arbeidslivskriminalitet. Kripos rapport fra 2014 sier: EØS-avtalen med den frie flyt har ført til mer arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.

 Strøm har nå også blitt en vare, der ACER skal sørge for fri flyt av energi over landegrensene, dette har ført til, og vil føre til stadig mindre kontroll over egen kraftpolitikk og den viktigste Norske ressurs nemlig ren grønn fornybar vannkraft.

Du merker dette i første omgang på strømregninga. EU/EØS-tilhengerne som mener EØS-avtalen, sikrer norske eksportbedrifter vil nok om vi lar utviklingen fortsette straks skjønne at det motsatte er tilfelle. EØS-avtalen er med på å gjøre Norge til en råvareleverandør, mens lover, forordninger og avtaler bestemt av embetsmenn vi selv ikke har vært med på å velge er i ferd med å nedverdige oss lik et kolonialisert ressursrikt land i andre verdensdeler.

Øyvind Bergvik Johnsen

Faglig leder, Nordland Nei til EU

Leder, Nord-Helgeland Nei til EU