Nei til EU markerte starten av saksbehandlingen i Borgarting Lagmannsrett.

ACER bestemmer styringa av strømmen.

I en pressemelding 15.februar 2023 bekrefter EU-domstolen nettopp det som Nei til EU sammen med store deler av fagbevegelsen og 122 ordførere tidligere har sagt, ACER har overtatt den overordnete styringa av norsk energipolitikk.

 

I pressemeldinga heter det følgende:

«ACER har rett til å endre forslagene fra overføringssystemene (TSO) for å sikre deres samsvar med EUs energilovgivning uten å være bundet av avtalepunkt mellom de kompetente nasjonale reguleringsmyndigheter. -EU-domstolen er av den oppfatning at ACER er kompetent til å avgjøre enkeltspørsmål som påvirker grenseoverskridende handel eller sikkerheten til grenseoverskridende nettverk.»

Dette var et svar til syv land, inkludert Sverige, som hadde utfordret ACER i forhold til nasjonale interesser for egen energiforsyning.

Høyesterett behandler i disse dager Nei til EUs anke over Stortingets behandling av ACER-spørsmålet. De har bekreftet at også denne avgjørelsen vil påvirke deres vurdering.

Dersom Høyesterett finner at Nei til EU har rett i sin påstand om at Stortinget skulle behandla denne saka etter Grunnlovens § 115, må saka behandles på nytt med tre firedels flertall fordi Norge avgir avgjørende suverenitet i energipolitikken til EU hvor vi ikke er medlem. Denne rettssaka kommer opp i løpet av året.

Strømpriskrisa rammer vanlige folk, industri og landbruk. Nei til EU sier nei til å la EU-markedet og energibyrået ACER styre strømflyten til og fra Norge. Den ACER-styrte markedslogikken gjør at det alltid er den dyreste krafta som bestemmer prisnivået.

Nei til EU vil ta tilbake kontrollen over strømmen. Elektrisitetsforsyninga er grunnleggende infra-struktur og ingen vare på et marked.

Derfor må strømmen ut av EØS-avtalen og Stortinget må si nei til Energipakke 4 som vil frata Norge all nasjonal styring av strømmen.

Ulf Ulriksen

Fylkesleder Nordland Nei til EU

Stort bilde i toppen: Nei til EU markerte starten av saksbehandlingen i Borgarting Lagmannsrett. (Foto: Eivind Formoe)