EØS, et pyramidespill?

Da Gro i 1992 skrev under EØS-avtalen var det for å sikre oss en EU-tilknytning selv om vi skulle si NEI i 1994. Det kan det være lite tvil om. Hun visste at denne avtalen om en del år ville vokse seg så mye sammen med norsk lovverk at det vil bli vanskelig å komme seg helt ut av avtalen selv om den en gang blir oppsagt.

Hun måtte også vite at med en mangedobling av direktiver også ville få en kolossal økning av forordninger, som har en lettere vei inn i lovverket. Dvs. at forordninger fra EU forandrer direktivene dit EU vil.

Gro og veskebærer Støre visste at det ville bli mest fokusert på enkelt direktiver og ikke på hele EØS-avtalen. Den blir vi uansett fortalt at " den tjener oss godt".

Gro visste også at EØS-avtalen er dynamisk (forandres underveis) og vil til slutt gjøre retretten vanskelig. Det er sånn at vi på papiret kan si opp avtalen med ett års oppsigelsestid. Dessverre er det ikke slik at vi kollektivt kan røske den opp med rota. Alt lovverk må fjernes rettsakt for rettsakt. En nesten uoverkommelig oppgave som vil ta svært lang tid.

EØS er ikke bare en handelsavtale ,men en integreringsavtale i EU. Vi kan sammenligne EØS med andre "skralleavtaler" der skallen går bare en vei. Eller vi kan sammenligne det med en krabbeteine. Lovene kommer inn men kan ikke komme seg ut før råtne tråden er borte.

Vi får nå snart ACER-dommen. Der ble det prosedert fra Nei til EU at kummulasjon (at flere rettsakter sammen er suverenitets avstående) Etter min mening må vi se på hele EØS-avtalens kummulasjon. Er den i sin helhet lovlig?

Kjære folk som har skjønt dette; Dere må snakke med alle som sier at "EØS-avtalen tjener oss godt" og forklare hvorfor den ikke gjør det. Folk tror på det myndighetene sier selv om det er feil. Dette er en urett det norske folket er påført.

Jan Otto Fiplingdal

Leder i Nordland Nei til EU

reLATERT

Se alle arrangementer

Forutsigbarheten som forsvant

19. juni 2024

Line Eldring og Olav Slettebø fra EØS-utredningen avfeier empiri som motsier eller nyanserer deres egne konklusjoner som «anekdotisk».

Einar Frogner hilset Bondetinget

13. juni 2024

– Vi skal kjempe sammen med dere for folkestyret. Derfor sier vi ja til folkestyre og nei til EU, sa Einar Frogner i hilsenen til Bondelagets årsmøte.

– Vi er tøffe

08. juni 2024

Tone Berg og resten av gjengen i Sør-Trøndelag Nei til EU står på stand og tar kampen for folkestyre og rettferdighet.  

EØS-utredningens slagside

05. juni 2024

De sentrale studiene EØS-utredningen viser til, omhandler ikke de siste ti-tolv årene, der EU har sakket akterut i økonomisk utvikling i forhold til flere andre deler av verden.

Vett 1 2024 30 år med EØS

28. mai 2024

Konsekvenser for folkestyre, arbeidsliv, klima og næringsliv. Alternativer til EØS-avtalen.

Økonomi og næringsliv

26. mai 2024

EØS-avtalen begrenser verktøykassen for at myndighetene kan drive en aktiv næringspolitikk. Gir avtalen forutsigbarhet for norsk næringsliv?

Handel og samarbeid med EU uten EØS

26. mai 2024

Hva skjer dersom EØS-avtalen sies opp?

Har EØS gitt gevinst?

26. mai 2024

Eldring-utvalget overser at norsk fastlandsindustri har fått et økende underskudd mot EU gjennom tiårene med EØS-avtalen.

Flere ønsker en handelsavtale enn EØS

26. mai 2024

Det er flere som er for en handelsavtale med EU enn EØS-avtalen. Et klart flertall mener EU har for mye makt i Norge.

Folkestyre og suverenitet under press

26. mai 2024

Makt er overført til markedet, multinasjonale konserner, uavhengige forvaltningsorganer og rettslige institusjoner – i Norge og i utlandet. EØS-avtalen står sentralt i denne utviklingen.

Norge i EUs klimapolitikk

26. mai 2024

Frem til 2030 er Norge full deltager i EUs klimapolitikk.

Arbeidsliv i forandring

26. mai 2024

Hvilken betydning har EØS-avtalen hatt for kampen mot sosial dumping og løsarbeid?