EØS, et pyramidespill?

Da Gro i 1992 skrev under EØS-avtalen var det for å sikre oss en EU-tilknytning selv om vi skulle si NEI i 1994. Det kan det være lite tvil om. Hun visste at denne avtalen om en del år ville vokse seg så mye sammen med norsk lovverk at det vil bli vanskelig å komme seg helt ut av avtalen selv om den en gang blir oppsagt.

Hun måtte også vite at med en mangedobling av direktiver også ville få en kolossal økning av forordninger, som har en lettere vei inn i lovverket. Dvs. at forordninger fra EU forandrer direktivene dit EU vil.

Gro og veskebærer Støre visste at det ville bli mest fokusert på enkelt direktiver og ikke på hele EØS-avtalen. Den blir vi uansett fortalt at " den tjener oss godt".

Gro visste også at EØS-avtalen er dynamisk (forandres underveis) og vil til slutt gjøre retretten vanskelig. Det er sånn at vi på papiret kan si opp avtalen med ett års oppsigelsestid. Dessverre er det ikke slik at vi kollektivt kan røske den opp med rota. Alt lovverk må fjernes rettsakt for rettsakt. En nesten uoverkommelig oppgave som vil ta svært lang tid.

EØS er ikke bare en handelsavtale ,men en integreringsavtale i EU. Vi kan sammenligne EØS med andre "skralleavtaler" der skallen går bare en vei. Eller vi kan sammenligne det med en krabbeteine. Lovene kommer inn men kan ikke komme seg ut før råtne tråden er borte.

Vi får nå snart ACER-dommen. Der ble det prosedert fra Nei til EU at kummulasjon (at flere rettsakter sammen er suverenitets avstående) Etter min mening må vi se på hele EØS-avtalens kummulasjon. Er den i sin helhet lovlig?

Kjære folk som har skjønt dette; Dere må snakke med alle som sier at "EØS-avtalen tjener oss godt" og forklare hvorfor den ikke gjør det. Folk tror på det myndighetene sier selv om det er feil. Dette er en urett det norske folket er påført.

Jan Otto Fiplingdal

Leder i Nordland Nei til EU

reLATERT

Se alle arrangementer

Som fisken i garnet

05. feb. 2024

Markedsomsetningen av fiskekvoter kan lage backlash for handlingsrommet i EØS-avtalen.

Høring: – Krever slutt på kjøp og salg av fiskekvoter

30. jan. 2024

– Nei til EU vil understreke viktigheten av at vi har unntak fra EØS-avtalen når det gjelder fiskeriforvaltning, sa Sofie Axelsen Osland i høringen om kvotemeldingen.

Brusselbobla

21. jan. 2024

Skal Nupi endre navn til Norsk utenrikspolitisk propaganda institutt?

30 år med kostbar EØS-avgift

04. jan. 2024

Alle nordmenn over 20 år må betale ca. kr 9000 i «EØS-avgift» fram til 2028.

Ja til vaksiner og selvråderett på helseområdet

03. jan. 2024

Helse bør styres av norske politikere, men det utelukker ikke samarbeid med andre land.

Gaven fra Gro

03. jan. 2024

Etter 30 år er EØS-avtalen forundringspakken som færre og færre vil beholde.

Informasjonskampanje om EU og EØS

21. des. 2023

Fylkeslaget i Møre og Romsdal starter informasjonskampanje.

Sikkerhet og beredskap

18. des. 2023

Notat fra Nei til EUs folkestyreutvalg nr. 2 2023.

Balansekunst på slakk strømledning  

11. des. 2023

Forventningene til Strømprisutvalget har vært store. Men rapporten Balansekunst gir ingen svar på hva som kan og må gjøres med strømpriskrisa som rammer folk og næringsliv.

Balansekunst på markedets premisser

28. nov. 2023

EØS-avtalen kan åpne for frikobling av strømprisen fra markedsregelverket til EU. Men dette hadde ikke Strømprisutvalget «tid og kapasitet» til å vurdere!

Forsvar arbeidsmiljøloven og innleieforbudet mot ESA! 

21. nov. 2023

Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte 19. november 2023.

Forsiktig utenriksminister på glatt føre

15. nov. 2023

Utenriksminister Espen Barth Eide sa i sin redegjørelse om viktige EU- og EØS-saker at han ikke vil kutte svinger. Enn så lenge bruker han bare blinklyset.