Årsmøtedokumenter 2018

Nordland Nei til EU avholder fylkesårsmøte lørdag 21. og 22. april 2018 på Thon Hotell Nordlys i Bodø. Nedenfor kan du finne årsmøtedokumentene. Dokumentene vil bli lagt ut fortløpende etterhvert som dei blir ferdige.

Innkalling

Årsmelding for 2017

Regnskap og balanse 2017

Arbeidsplan 2018

Budsjett 2018

Valg