Medlemsavis desember 2021

Solsnu – en julehilsen fra sjefsnissen!

Med strømkrise, godkjent ACER-vedtak i regjeringa og flertall for EØS-avtalen i befolkninga, kunne dette blitt en sørgelig siste hilsen til dere.

Den politiske situasjonen er likevel ikke helsvart.

Stortingsvalget gav et helt nytt flertall og en styrking av EU- og EØS-motstandere på Stortinget. Ett av de viktige vedtakene som er gjort er utredninga av Norges tilknytning til EU. Denne utredninga skal omfatte EØS-avtalens innvirkning på Norge, inkludert andre lands avtaler med EU.

Nei til EUs viktigste oppgave neste år vil være kampen om representantene i denne utredningskomiteen.

For Nordland Nei til EU vil det være avgjørende for vårt styrkeforhold om vi lykkes med vår alliansebygging med Bonde og Småbrukarlaget, Bondelaget og Norges kystfiskarlag. I tillegg har høsten ført til nye politiske konstellasjoner som styrker den felles motstanden mot utslagene av EØS-avtalen. Dette gjelder kampen for en statlig styring av strømmen, kampen mot ACER/strømkabler og vindkraftas betydning for utenlandskabler.

Nordland Nei til EU fikk på rådsmøtet i november vedtatt vårt forslag om satsing på opprusting av organisasjonen.

Forslaget vårt inneholdt to punkter:

  • Landsmøtet 2022 må gjøre vedtak om at årsmøtene skal velge studieledere som faste styremedlemmer.
  • Organisasjonsutvikling innebærer en ideologisk opprustning/skolering av hele organisasjonen og tilbud til medlemmene.

Dette vil legge et ansvar for oss om å legge vekt på rekruttering av unge medlemmer.

Valgene av nye unge styremedlemmer har vært en suksess med friskt blod i styret og eget ungdomsutvalg. Det samme gjelder arbeidet i faglig utvalg.

Jeg vil avslutte med å takke alle medlemmer for innsatsen i år og oppfordre alle til å ta en telefon til en venn og bekjent for å tilby medlemskap eller betale siste oppfordring!

En organisasjon uten en felles politikk er en ufarlig organisasjon!

Uten en sterk organisasjon vil vi ikke lykkes politisk!

Ulf Ulriksen, fylkesleder

 

 

reLATERT

Se alle arrangementer

Innspill til EØS-utvalget

03. feb. 2023

- EØS-avtalen har hatt betydelige konsekvenser for norsk energipolitikk, skriver Nei til EU i et innspill sendt til det regjeringsoppnevnte EØS-utvalget.

Orientering 1-2023

31. jan. 2023

Orientering, medlemsblad for Rogaland Nei til EU, nr. 1/2023

Kvikk og fiks

30. jan. 2023

Olje- og energiminister Terje Lien Aasland har mye å lære av MacGyver.

Når EØS gir EU forsprang

17. jan. 2023

Hvilke partier vil ha forrang for norske tariffavtaler og norsk lovgivning i arbeidslivet vårt?

Nå er ACER-anken til Høyesterett levert

16. jan. 2023

– Vi har en forventning om å vinne frem med en avgjørelse fra Høyesterett som bidrar til at vi igjen kan få nasjonal politisk kontroll med kraften, uten det EU-styrte markedsregimet som har gitt oss en strømpriskrise, sier Nei til EU-leder Einar Frogner.

ACER-anken til Høyesterett gjøres klar

11. jan. 2023

Nei til EU sammen med våre advokater legger nå siste hånd på anken i ACER-søksmålet. Saken reiser store og prinsipielle rettslige problemstillinger som det er naturlig at Høyesterett vurderer.

Må EØS-regler alltid gå foran?

09. des. 2022

​​​​​​​Et forslag om å endre den norske EØS-loven for å utvide handlingsrommet i EØS har blitt nedstemt av stortingsflertallet. Rødt, SV, Frp og Pasientfokus stemte for forslaget. Ap, Sp, H, V, KrF og MDG stemte mot.

Hva sier ACER-dommen fra lagmannsretten?

08. des. 2022

Borgarting lagmannsrett har forkastet ACER-anken, men dommen gir Nei til EU langt på vei medhold på noen viktige punkter.

Fiskeripolitisk møte på Leknes - kvote politikkens konsekvenser i Norske fiskerier

30. nov. 2022

EØS gjør at markedets frie bevegelser av varer, tjenester, kapital og personer i all fiskehandel etter landing er fullt ut konkurranseutsatt. Flåten er delvis skjerma: EU-borgere kan eie og delta i fiske med båter under 15 m, noe som ikke lå inne da EØS ble innført.

Erstatt EØS-avtalen med en jevnbyrdig handelsavtale 

21. nov. 2022

Nei til EU vil arbeide for at Norge skal si opp EØS-avtalen og etablere en ny handelspolitikk overfor EU.

Landbrukspolitikken vår vil vi styre sjølve, slik avtala var!   

17. nov. 2022

I ei tid med mykje usikkerheit er det enda viktigare enn nokon gong å verne om norsk landbruk. Med mat produsert på norske ressursar, over heile landet, så sikrar vi eige folk rein og trygg mat.  

Strømprisen skal avgjøres i Norge og ikke av EU  

16. nov. 2022

Nei til EU vil umiddelbart foreslå å forby utbygging av Bitcoin datasenter, som ESA påtvinger Norge å likebehandle med annen datasentervirksomhet. Bitcoin er en virksomhet som fremmer økonomisk kriminalitet.