Medlemsavis desember 2021

Solsnu – en julehilsen fra sjefsnissen!

Med strømkrise, godkjent ACER-vedtak i regjeringa og flertall for EØS-avtalen i befolkninga, kunne dette blitt en sørgelig siste hilsen til dere.

Den politiske situasjonen er likevel ikke helsvart.

Stortingsvalget gav et helt nytt flertall og en styrking av EU- og EØS-motstandere på Stortinget. Ett av de viktige vedtakene som er gjort er utredninga av Norges tilknytning til EU. Denne utredninga skal omfatte EØS-avtalens innvirkning på Norge, inkludert andre lands avtaler med EU.

Nei til EUs viktigste oppgave neste år vil være kampen om representantene i denne utredningskomiteen.

For Nordland Nei til EU vil det være avgjørende for vårt styrkeforhold om vi lykkes med vår alliansebygging med Bonde og Småbrukarlaget, Bondelaget og Norges kystfiskarlag. I tillegg har høsten ført til nye politiske konstellasjoner som styrker den felles motstanden mot utslagene av EØS-avtalen. Dette gjelder kampen for en statlig styring av strømmen, kampen mot ACER/strømkabler og vindkraftas betydning for utenlandskabler.

Nordland Nei til EU fikk på rådsmøtet i november vedtatt vårt forslag om satsing på opprusting av organisasjonen.

Forslaget vårt inneholdt to punkter:

  • Landsmøtet 2022 må gjøre vedtak om at årsmøtene skal velge studieledere som faste styremedlemmer.
  • Organisasjonsutvikling innebærer en ideologisk opprustning/skolering av hele organisasjonen og tilbud til medlemmene.

Dette vil legge et ansvar for oss om å legge vekt på rekruttering av unge medlemmer.

Valgene av nye unge styremedlemmer har vært en suksess med friskt blod i styret og eget ungdomsutvalg. Det samme gjelder arbeidet i faglig utvalg.

Jeg vil avslutte med å takke alle medlemmer for innsatsen i år og oppfordre alle til å ta en telefon til en venn og bekjent for å tilby medlemskap eller betale siste oppfordring!

En organisasjon uten en felles politikk er en ufarlig organisasjon!

Uten en sterk organisasjon vil vi ikke lykkes politisk!

Ulf Ulriksen, fylkesleder

 

 

reLATERT

Se alle arrangementer

Togrøveri kan avverges ved å endre Jernbaneloven

29. sep. 2022

Ett år etter at EUs fjerde jernbanepakke ble manøvrert inn i EØS-avtalen nøler regjeringa fremdeles med å kreve varige unntak fra konkurransekravene.

Feiret folkets nei med teater og jazz

19. sep. 2022

Trønderne feiret 50-årsjubileet for nei-sidens seier i folkeavstemningen i 1972 på forskudd med teater, jazz og EU-kampens historie.

Medlems- og organisasjonsrådgiver (100 %) 

07. sep. 2022

Nei til EU søker engasjert organisasjonsrådgiver med ansvar for medlemsregister og vervetiltak i 100 % stilling. 

Landbruk er ikke industri

06. sep. 2022

​​​​​​​Nei til EU mener Norge ikke kan akseptere noen videre utglidning av EØS-avtalen inn på landbruksområdet. Egen landbrukspolitikk og tollvern har vært avgjørende for en matproduksjon over hele landet.

ACER-anken til lagmannsretten

26. aug. 2022

Borgarting lagmannsrett starter behandlingen av ACER-søksmålet 31. oktober. Nei til EU har meldt inn en rekke nye dokumenter og vitner i saken.

Vern mot høye energipriser er ikke legitimt formål i EØS-retten

24. aug. 2022

Dette slår Reguleringsmyndigheten for energi (RME) fast i sin hasteutredning for Olje- og energidepartementet.

Et varig krafttak

15. aug. 2022

Regjeringen kan med ett grep ta styring i strømdebatten og utlade Høyre.

Oddvar Skre til minne

05. juli 2022

Me har ikkje berre mista eit verdfullt medlem i fylkesstyret, me kjenner alle på at me og har mista ein god ven, ein god samtalepart. Me vil takka Oddvar for ein formidabel innsats i Hordaland Nei til EU, og me kjenner på sorg og sakn.

Sommercupen 2022

22. juni 2022

I begynnelsen av juni braket det løs med den store sommercupen 2022!

Standpunkt 2-2022

22. juni 2022

I dette nummeret kan du lese om utsiktene til ny EU-debatt i Norge, og om ny meningsmåling som viser at bare 1 av 4 støtter EØS.

Hold EUs sikkerhetspolitikk unna EØS-avtalen!

21. juni 2022

Den utenrikspolitiske situasjonen og krigen i Ukraina blir forsøkt utnyttet til å innrullere Norge i EUs militærunion.

EU-regler for dyr og mat: EØS-avtalen plager oss

09. juni 2022

Mer bruk av antibiotika og kasting av gode egg kan bli resultatet av nye mat- og dyreregler på veg fra EU.