Medlemsavis desember 2021

Solsnu – en julehilsen fra sjefsnissen!

Med strømkrise, godkjent ACER-vedtak i regjeringa og flertall for EØS-avtalen i befolkninga, kunne dette blitt en sørgelig siste hilsen til dere.

Den politiske situasjonen er likevel ikke helsvart.

Stortingsvalget gav et helt nytt flertall og en styrking av EU- og EØS-motstandere på Stortinget. Ett av de viktige vedtakene som er gjort er utredninga av Norges tilknytning til EU. Denne utredninga skal omfatte EØS-avtalens innvirkning på Norge, inkludert andre lands avtaler med EU.

Nei til EUs viktigste oppgave neste år vil være kampen om representantene i denne utredningskomiteen.

For Nordland Nei til EU vil det være avgjørende for vårt styrkeforhold om vi lykkes med vår alliansebygging med Bonde og Småbrukarlaget, Bondelaget og Norges kystfiskarlag. I tillegg har høsten ført til nye politiske konstellasjoner som styrker den felles motstanden mot utslagene av EØS-avtalen. Dette gjelder kampen for en statlig styring av strømmen, kampen mot ACER/strømkabler og vindkraftas betydning for utenlandskabler.

Nordland Nei til EU fikk på rådsmøtet i november vedtatt vårt forslag om satsing på opprusting av organisasjonen.

Forslaget vårt inneholdt to punkter:

  • Landsmøtet 2022 må gjøre vedtak om at årsmøtene skal velge studieledere som faste styremedlemmer.
  • Organisasjonsutvikling innebærer en ideologisk opprustning/skolering av hele organisasjonen og tilbud til medlemmene.

Dette vil legge et ansvar for oss om å legge vekt på rekruttering av unge medlemmer.

Valgene av nye unge styremedlemmer har vært en suksess med friskt blod i styret og eget ungdomsutvalg. Det samme gjelder arbeidet i faglig utvalg.

Jeg vil avslutte med å takke alle medlemmer for innsatsen i år og oppfordre alle til å ta en telefon til en venn og bekjent for å tilby medlemskap eller betale siste oppfordring!

En organisasjon uten en felles politikk er en ufarlig organisasjon!

Uten en sterk organisasjon vil vi ikke lykkes politisk!

Ulf Ulriksen, fylkesleder

 

 

reLATERT

Se alle arrangementer

Den nye Hansaregionen

17. sep. 2023

Effektiv strømutveksling i EU-markedet er ikke det samme sett fra Stavanger og Hamburg.

Kommuner, vannkraftverk og strømutgifter

11. sep. 2023

Ny rapport: Noen sammenhenger og konsekvenser av en liberalisert kraftbransje.

Acer kan stå for fall

11. sep. 2023

Uavhengig av tausheten til NRK og riksmedia er det skrevet rettshistorie i Høyesterett denne uka.

– Staten unnviker realitetene

08. sep. 2023

Fjerde dag i Høyesterett: – Skal man vurdere realitetene i konsekvensene av de beslutninger det avstås myndighet til? Selvsagt skal man det, uttalte Nei til EUs advokat i sluttreplikken for Høyesterett.

Runddans om RME

08. sep. 2023

Tredje dag i Høyesterett: Reguleringsmyndigheten for energi (RME) skal være uavhengig av norske myndigheter og gjennomføre vedtakene som kommer fra ESA og ACER. Er RME da et norsk organ?

Nei til EU søker politisk rådgiver

08. sep. 2023

Nei til EU søker politisk rådgiver i 100 % fast stilling. Søknadsfrist er 19. oktober 2023.

RME korker igjen for utbetaling av flaskehalsinntekter

07. sep. 2023

Statnett ville bruke flaskehalsinntekter til å bremse nettleieøkning. Reguleringsmyndigheten for energi (RME) sa nei. RME fungerer som EU-byrået ACERs forvaltningsorgan i Norge.

Når alarmen går i Høyesterett

06. sep. 2023

Hvem vet: Kanskje lå det symbolikk i at alarmen uforvarende ble utløst under rettsforhandlingene i Høyesterett onsdag.

- En historisk og rettshistorisk sak

05. sep. 2023

Første dag i Høyesterett: ACER utøver en myndighet som er mer omfattende enn det som ble lagt til grunn da Stortinget gjorde sitt ACER-vedtak. - Utviklingen i EU slår også inn i det regelverket som ble innført med tredje energimarkedspakke, påpeker Nei til EUs advokat Kjell Brygfjeld.

ACER-saken er i gang i Høyesterett

05. sep. 2023

Nå har Høyesterett startet sin behandling av Nei til EUs anke i ACER-saken. Følg saken direkte her.

Når én pluss én blir én

04. sep. 2023

Vil Høyesterett sette strek for Stortingets praksis med å avstå suverenitet stykkevis og delt uten å gjøre opp samlet regnskap?

Se ACER-saken direkte! 

01. sep. 2023

Høyesterett har besluttet å strømme behandlingen av anken i Nei til EUs ACER-sak. Det vil si at du kan følge saken direkte på video.