Medlemsavis desember 2021

Solsnu – en julehilsen fra sjefsnissen!

Med strømkrise, godkjent ACER-vedtak i regjeringa og flertall for EØS-avtalen i befolkninga, kunne dette blitt en sørgelig siste hilsen til dere.

Den politiske situasjonen er likevel ikke helsvart.

Stortingsvalget gav et helt nytt flertall og en styrking av EU- og EØS-motstandere på Stortinget. Ett av de viktige vedtakene som er gjort er utredninga av Norges tilknytning til EU. Denne utredninga skal omfatte EØS-avtalens innvirkning på Norge, inkludert andre lands avtaler med EU.

Nei til EUs viktigste oppgave neste år vil være kampen om representantene i denne utredningskomiteen.

For Nordland Nei til EU vil det være avgjørende for vårt styrkeforhold om vi lykkes med vår alliansebygging med Bonde og Småbrukarlaget, Bondelaget og Norges kystfiskarlag. I tillegg har høsten ført til nye politiske konstellasjoner som styrker den felles motstanden mot utslagene av EØS-avtalen. Dette gjelder kampen for en statlig styring av strømmen, kampen mot ACER/strømkabler og vindkraftas betydning for utenlandskabler.

Nordland Nei til EU fikk på rådsmøtet i november vedtatt vårt forslag om satsing på opprusting av organisasjonen.

Forslaget vårt inneholdt to punkter:

  • Landsmøtet 2022 må gjøre vedtak om at årsmøtene skal velge studieledere som faste styremedlemmer.
  • Organisasjonsutvikling innebærer en ideologisk opprustning/skolering av hele organisasjonen og tilbud til medlemmene.

Dette vil legge et ansvar for oss om å legge vekt på rekruttering av unge medlemmer.

Valgene av nye unge styremedlemmer har vært en suksess med friskt blod i styret og eget ungdomsutvalg. Det samme gjelder arbeidet i faglig utvalg.

Jeg vil avslutte med å takke alle medlemmer for innsatsen i år og oppfordre alle til å ta en telefon til en venn og bekjent for å tilby medlemskap eller betale siste oppfordring!

En organisasjon uten en felles politikk er en ufarlig organisasjon!

Uten en sterk organisasjon vil vi ikke lykkes politisk!

Ulf Ulriksen, fylkesleder

 

 

reLATERT

Se alle arrangementer

Nyanser av EØS

22. april 2024

EØS-utredningen gjør rett i å avdramatisere konsekvensene ved å bruke vetoretten mot EU-regler.

Rådsmøtet: – Vi sier ja til folkestyre!

20. april 2024

– For mange i Oslo er det veldig langt til makta i regjering og Storting. Men det er enda mye lenger til Brussel, sa Einar Frogner i åpningstalen på Nei til EUs rådsmøte.

Årsmøte i Nord-Trøndelag Nei til EU

18. april 2024

Det ble få endringer i sammensettinga av styret i NT Nei til EU på årsmøtet den 19. mars. Ny i styret ble Anita Dahl, mens det ble gjenvalg av de styremedlemmene og varamedlemmene som var på valg. Jon Olav Forbord ble gjenvalgt som leder.

Om NOU 2024:7 Norge og EØS: utvikling og erfaringer

18. april 2024

Hva sier dissensene og mindretallsmerknadene i den nye EØS-utredningen?

Folkestyret er sterkt truet av EØS-avtalen  

18. april 2024

Det viktigste for Nei til EU er folkestyret. Avgjørelsene skal tas av folkevalgte organ. Etter to EØS-utredninger denne våren er det demokratiske underskuddet i EØS for oss tydeligere og tydeligere.  

EØS-storm i spørretimen

17. april 2024

EUs fjerde energipakke, konsekvenser av veto i EØS og unntak fra EUs anbudstvang på jernbanen var noen av mange EØS-tema i Stortingets spørretime.

Fornyet debatt om EØS

17. april 2024

Se webinaret med Nei til EUs leder Einar Frogner og utredningsleder Morten Harper direkte onsdag 24. april kl. 14:00-14:20 eller i opptak her.

EU presser Norge til å vedta Energimarkedspakke 4.

12. april 2024

Da Regjeringa og Stortinget godtok EØS-avtalen i 1992, var det ei forutsetning at avtalen ikke skulle ha overnasjonal styring fra EU, og at Norge skulle ha sjølbestemmelse på vitale områder for oss. Avtalen skulle bare sikre adgang til det «indre markedet».

Alternativet til EØS ligger foran oss 

11. april 2024

Vårt alternativ til EØS-avtalen vil styrke folkestyret og kontrollen over kraftmarkedet, arbeidsliv, næringspolitikk, helse og miljø. 

EØS-rapporten fra Eldring-utvalget er virkelighetsfjern 

11. april 2024

Mens stadig færre støtter EØS-avtalen, og flere heller vil ha en handelsavtale, svarer ikke utredningen fra det regjeringsoppnevnte Eldring-utvalget på de viktige spørsmålene i EØS-debatten.

Turbin-demokratiet

08. april 2024

Den økonomiske liberalismen viser autoritært ansikt i EUs fornybardirektiv.

Nei til EUs innspill til partienes valgprogram

05. april 2024

Nei til EUs innspill til partiprogrammene frem mot stortingsvalget i 2025