Vi vil gjerne ha deg med på laget. Meld deg inn i Hordaland Nei til EU!

Vel blåst!

Oppsummering frå ein aktiv og aksjonsretta sumar i Hordaland Nei til EU.

Viktige datoar – sett av desse i kalendaren din!

I samband med at ACER-søksmålet skal i Høgsterett 5.9. og at me har lokalval 11.9., arrangerer me to opne møte:

ACER-saka for Høgsterett 5. september. Lokalval 11. september.

To viktige hendingar i haust er grunnlaget for at me har sett ned ei hurtigarbeidande arbeidsgruppe som skal førebu ulike aktivitetar utover sumaren. Les meir om dette her.

Demokrati og EU-eit svarinnlegg som ikkje kom på trykk

I KK 9. mai kjem første nestleiar i Oslo Unge Høgre, Nikolai Bjerke Dyvik med ei ytring for medlemskap i EU. Han skriv om demokratisk underskot ved å ikkje vera medlem, han hevdar at alle som står utanfor står svakare og han kallar motstandarar til EU-medlemskap for europaskeptikarar. Eg sendte eit svarinnlegg til KK, men diverre har ikkje avisa vore viljug til å setja det på trykk. Eg var særleg oppteken av kva Dyvik meinte med at land utanfor EU står svakt, og at det demokratiske underskotet aukar ved å ikkje vera medlem. Og eg ville understreka at det å ikkje vera medlem ikkje har noko med å vera europaskeptikar å gjera. Her er innlegget som ikkje kom på trykk:

Medlemsbrev fra Hordaland Nei til EU juni 2021

Medlemsbrev fra Hordaland Nei til EU mars 2021

Medlemsbrev fra Hordaland Nei til EU desember 2020