Vi vil gjerne ha deg med på laget. Meld deg inn i Hordaland Nei til EU!

12.10.2021 Regjeringsforhandlingar kan føra til så mangt – me må følgja med!

Før valet gjorde Nei til EU ei grundig utspørjing av stortingskandidatar for dei ulike partia. Du kan framleis finna dei detaljerte svara på NtEU si heimeside, og det kan vera nyttig å friska opp resultatet av denne utspørjinga

8.9.2021 Kven har definisjonsmakt i diskusjonen om EU og EØS-avtalen? Ein polemikk mot Bergens Tidende

Eg skreiv eit lesarbrev som svar og kommentar på Kjetil Malkenes Hovland sin artikkel i BT, 19.9.21, Syv spørsmål og svar om høye strømpriser. Innlegget vart ikkje godteke, BT hevda at det ikkje passerte faktasjekken. Eg bad dei dokumentera konkret kva som ikkje var fakta i det eg skreiv. Dei svarte meg, men det konkrete i høve til fakta – ikkje fakta hoppa dei galant over. Dei meinte at det ikkje kunne førast bevis for at tilknyting til EUs energipakkar og ACER førte til høgare straumprisar. Me veit at dei som ønskjer EØS-avtalen til evig tid kjem med mange påstandar og dei kjem med skrekk-scenario, som at utan EØS vil me tapa fleire hundre tusen arbeidsplassar.

8.9.2021 EØS - Påstandar utan dokumentasjon.

EØS-avtalen har komt for fullt på dagsorden, det er alle me i Nei til EU glade for. Det gjer saka vår aktuell, og det får fleire til å engasjera seg. I den samanhengen er det verdt å merka seg følgjande:

7.9.2021 Usant om EU og EØS

EU- og EØS-tilhengjarar tyr igjen til skremselspropaganda og usanningar, dei fryktar eit nytt storting med auka motstand av både EU-medlemskap og EØS-avtalen. Som aktiv i Nei til EU helsar eg ein debatt velkomen, ingen ting er betre enn at det vert stilt spørsmål ved EØS-avtalen, men då er det viktig å halda seg til fakta. (innlegget fikk ikkje plass i Klassekampen)