Vi vil gjerne ha deg med på laget. Meld deg inn i Hordaland Nei til EU!

Valmøte i Bergen 30. august 2021

Debattmøte i regi av Hordaland Nei til EU fann stad 30. august på Scandic Bergen City. Det var nyttig, informativt og interessant.

Stortingskandidatenes syn på EU-spørsmål

Dette finner du også i medlemsbrev nr 2 - 2021. Men her tenker vi også å få med kandidatenes utfyllende kommentarer til svarene du finner i medlemsbrevet, samt svar fra kandidater som svarte etter at medlemsbrevet gikk i trykken.