Vi vil gjerne ha deg med på laget. Meld deg inn i Hordaland Nei til EU!

Siste saker fra Hordaland

Se ferdige arrangementer

Mandag 21. juni 2021 kl. 18:00 - 20:00 Sted kommer seinere

Årsmøte Alver Nei til EU

Kven kan delta: Alle som er medlem, eller som kan tenkja seg å verta medlem i Alver Nei til EU. Berre medlemer som har betalt kontingenten har stemmerett på årsmøtet.