Vi vil gjerne ha deg med på laget. Meld deg inn i Hordaland Nei til EU!

Fredag 24. mars 2023 kl. 18:00 - Lørdag 25. mars 2023 kl. 14:30 Bergen

Hordaland Nei til EU – årsmøte og årsmøteseminar

Hordaland Nei til EU har årsmøte 24. mars 2023, kl 18 – 20. Etter møtet vert det middag. Dagen etter, 25.3., arrangerer me seminar, ca kl 9.30 – 14.30. Det vert servert lunsj. Begge arrangementa vil vera i Bergen. Sett av datoane no! – det vil koma meir informasjon på nyåret om programmet og om stad for arrangementa.