Vi vil gjerne ha deg med på laget. Meld deg inn i Hordaland Nei til EU!

Siste saker fra Hordaland

EØS-avtalen er ei tvangstrøye

EØS-avtalen er ei tvangstrøye, seier Oddvar Skre i Hordaland Nei til EU i dette avisinnlegget i BT 7. februar 2019 og svarar AP-ordførar Eirik Haga i Vaksdal som vil slå ring om EØS-avtalen.

En oppsummering av Nei til EU sin møteserie om EU og EØS høsten 2018

Her finner du en oppsummering, samt lenker til innledninger og mer stoff

Hordaland deltok på Nei til EUs landsmøte 2018

Godt og interessant landsmøte, sier fylkesleder Gunnar Rutle

Nei til EUs landsmøte 2018 i Sarpsborg

Hordaland Nei til EU deltok med full delegasjon på Nei til EU sitt landsmøte i Sarpsborg 9. - 11. november 2018.

Bergen Nei til EU protesterte mot EUs jernbanebyrå og jernbanepakke 4

Bergen Nei til EU sto på stand torsdag 11. oktober og støttet opp om aksjonen som Norsk Lokomotivmannsforbund m.fl. holdt i Oslo. Vi sto på stand ved Nonneseter bybanestopp og delte ut flygeblad om jernbanedirektivet og jernbanepakke 4.

Vellykket faglig seminar i Bergen 11. september

Hordaland Nei til EU, sammen med Jernbaneforbundet, Fellesorganisasjonen og EL og IT, inviterte til ope seminar i Rådhuskantina i Bergen 11. september 2018

Hordaland Nei til EU - Protokoll og vedtak fra årsmøtet 2. mars 2018

Park Hotell Vossevangen. Møtet starta kl 18.00 og vart heva kl 20.30

Bergen Nei til EU på 1. mai 2018

Bergen Nei til EU deltok på 1. mai i Bergen med parola "Nei til Acer - Ja til råderett over kraften vår".

Årsmøte i Bergen Nei til EU 2018

Tor Sander ble valgt til ny leder da Bergen Nei til EU avholdt sitt årsmøte 5. april på Innbyggerservice, Kaigaten 4.

Nei til suverenitetsavståelse gjennom tilslutning til ACER

Askøy Nei til EU har på årsmøtet 1. mars 2018 vedtatt følgende uttalelse: Nei til suverenitetsavståelse gjennom tilslutning til ACER.

Flott seminar om EUs energiunion i Bergen 21. februar 2018

Hordaland Nei til EU, Fagforbundet i Hordaland, FO i Hordaland og Vestnorsk Transportarbeiderforening arrangerte et faglig seminar om EUs energiunion – ACER. Det ble et flott seminar som belyste energiunionen fra flere synsvinkler. Noen av powerpointpresentasjonene til innlederne kan du finne nedenfor.

Vestlandsopprop mot Norsk tilknytning til ACER, Energiunionen i EU. Støtt oppropet du og!

Dette er et flott initiativ fra LO i Indre Hardanger som vi oppfordrer alle organisasjoner og enkeltpersoner til å støtte. Det er både et Vestlandsopprop og en markering i Odda 15. februar. Merk at all støtte til oppropet vil bli overlevert til LO sitt representantskapsmøte og Energi- og miljøkomiteen i Stortinget den 27. februar. så støtte må helst være sendt til LO i Indre Hardanger innen 26. Februar