Vellukka jubileumsseminar i Hordaland Nei til EU.

Nei ti EU er framleis ein aktuell, aktiv og nødvendig aktør i samfunnsdebatten i Norge. Kampen må halda fram!

Den 19. oktober 2022 arrangerte Hordaland Nei til EU jubileumsseminar, feiring av det NEI-et folket gav klar melding om i 1972.

Det var god deltaking, og det var god stemning både under seminaret og ved middagen etterpå.

møtet

Gode innleiarar tok oss gjennom både historiske attendeblikk og dagens situasjon, og tankar om framtida og vegen vidare vart også lufta.

john dale
John Dale
lundteigen
Per Olaf Lundteigen

Korleis ungdomen ser på organisasjonen og deltaking i kampen vart det og eit fint innlegg om.

kim
Kim Hamre
samtale
Mimrestund med medlemmer som var aktive i 1972 og 1994

Det var tid til kjekk mimrestund med medlemer som hadde vore aktive i kampen både i 1972 og i 1994. Praten gjekk livleg også i pausane og under bordsetet seinare på kvelden. Det var tydeleg at mange hadde vore aktive i 1972, og det er veldig kjekt å notera at fleire av desse framleis er aktive. Det trengs! – det er ingen tvil om at NtEU er minst like relevant og aktuell i dag som i 1972 (og i 1994). Me gledar oss over gode attendemeldingar frå mange, og vil takka alle som deltok for at dei brukte denne ettermiddagen og kvelden til å feira at me framleis er både ein kampviljuge og høgst aktuelle organisasjon.