Referat fra årsmøte Hordaland Nei til EU 2021

Årsmøte i Hordaland Nei til EU fann stad torsdag 18. mars. Møtet var digitalt. Dokumenta vedteke på årsmøtet finn du ved å klikka på lenkja i kvart punkt. Alle medlemmer var velkomne til å delta. Årsmøtet var det første digitale i historia! Protokoll frå møtet med fleire detaljar kjem seinast 23. mars

Sakliste:

1. Opning, ved Gunnar Rutle (18.05 – 18.10)

2. Konstituering av årsmøtet (18.10 – 18.20)

 • Råd og retningsliner for gjennomføring av eit digitalt møte, ved Frode Mannsåker
 • Opprop ved Gunnar Rutle. Av 27 påmeldte deltok 27
 • Godkjenning av innkalling og saksliste, ved Gunnar Rutle
 • Val av møteleiarar og ordstyrare. Forslag frå styret: Gunnar Rutle, Sigmund Simmenes, Frode Mannsåker
 • Val av møtereferent. Forslag frå styret: Oddvar Skre, Toril Mongstad
 • Val av to personar til å underskriva protokollen: John Dale, Hildur Straume

Hjelpefunksjoner på det digitale møtet:

 • Teknisk møteansvarleg: Tor Sanner
 • Følgje med på kven som vil ha ordet:  Hildur Sraume og Tor Sanner
 • Frode Mannsåker (viser fram møtedokumenter på delt skjerm)

3. Årsmelding 2020, ved Gunnar Rutle (18.20 – 18.40)

4. Rekneskap, balansenoter til rekneskapen og revisjonsmelding for 2020, ved Hildur Straume og Frank Mo. (18.40 – 19.00)

5. Arbeidsplan 2021 (fram til årsmøtet 2022). Ved Toril Mongstad (19.00 – 19.10)

6. Budsjett for 2021, ved Hildur Straume (19.10 - 19.25)

7. Innkomne framlegg og årsmøte-fråsegner (19.25 - 19.40)

8. Val.

Valkomiteens innstilling vart lagt fram av Jane Nordlund, leiar av valkomiteen, (19.40 – 19.45)

Innstillinga vart samrøystes vedteke, og styret 2021 er då: 

 • Toril Mongstad, Alver, innstilles som ny leder (gjenvalg til styret)
 • Gunnar Rutle, Bergen, tidligere leder (gjenvalg til styret)
 • Hildur Straume, Bergen (gjenvalg)
 • John Dale, Vaksdal (gjenvalg)
 • Anna Nordlund, Alver (gjenvalg)
 • Sigmund Simmenes, Vaksdal (gjenvalg)
 •  Frode Larsen, Askøy (ny)
 • Rose Majken Flatmo, Stord (ny)
 • 1. vara Agathe Børretzen, Etne (ny)
 • 2. vara Brigt Ottar Valen, Sveio (ny)
 • 3. vara Oddvar Skre, Bergen (gjenvalg)
 • 4. vara Ivan Tubez, Straume (gjenvalg)
 • 5. vara Frode Mannsåker, Bergen, (gjenvalg)
 • Revisor Frank Mo (gjenvalg)

Val av valkomité til neste årsmøte. (19.55 - 20.00).  Gunnar Rutle la fram styret si innstilling, som vart samrøystes vedteke: 

 • Jane Nordlund, Bergen, leiar
 • Jorunn Skistad Holsen
 • Øyvind Røen

9. Avslutning (20.00)