Kritikk av NRK

fylkesleiar Toril Mongstad har reagert på oppslag på NRK i samband med presentasjon av EØS-rapporten

Hei i NRK.

I gårsdagens Dax18 var det eit innslag om EØS-rapporten som kom 11.4.2024. I denne debatten hadde leiar i Europabevegelsen, Heidi Nordby Lunde, ein sentral plass. Europabevegelsen har om lag 3.500 medlemer. Det vart ikkje opplyst noko om at Nei til EU var invitert så eg går ut frå at det var dei ikkje. Nei til EU har om lag 19000 medlemer.

I tillegg var utanriksminister Espen Barth Eide med i debatten, alle kjenner hans haldning til både EØS-avtalen og EU. Rett nok var også SP representert v/ Per Martin Sandtrøen, men balanse i debatten var det ikkje mogeleg å få med denne representasjonen.

Dette er skammeleg, og det viser ei slagside i debatten som er uakseptabel. Det er diverre langt frå første gong at NRK vel å halda Nei til EU utanfor i viktige og relevante debattar.

Heller ikkje i innslaget i Dagsrevyen litt seinare hadde NRK funne det tenleg å intervjua folk frå Nei til EU eller andre EØS/EU-motstandarar. 

Dette er ikkje godt nok. NRK skal vera ein nøytral aktør i mediebilete, det vert NRK ikkje oppfatta som i slike innslag.

 

Skjerp dykk!