Appell ved «Demonstrasjon for anstendige strømpriser», Bergen 14. januar

Hei alle kraftdemonstranter! Jeg representerer organisasjonen Hordaland Nei til EU. Er det kanskje noen som lurer på hva EU har med kraftpris-saken å gjøre?

Vårt svar: EU er selve årsaken til de høye kraftprisene.  Hvordan har dette skjedd?

Norske politikere har inngått EØS-avtalen, og bundet oss til å følge EUs markedsliberalisme.

EU definerer strøm som en vare – som skal flyte fritt og selges på det åpne marked. Det snakkes mye om solidaritet for tida, men markedet er ikke solidarisk. Markedet løser ingen sosiale problemer - som tidligere statsminister Oddvar Nordli uttrykte. Men Markedet forsyner direktører og kraftspekulanter med millionbonuser, mens folk i hele Europa sliter med å betale strøm og samtidig ha råd til mat og klær. 

Det er ikke bare EØS-avtalen som er problemet:

Norske politikere har godkjent EUs energipakke 3 og etablering av energibyrået ACER. Dette byrået er fullstendig uten politisk styring. Byråets vedtak blir gjort gjeldende for den norske kraftforvaltninga, uten politisk behandling.

Norske politikere har godtatt at vi har en Reguleringsmyndighet (RME) som sitter som en gjøkunge inne i Norsk Vassdrags- og elektrisitetsvesen og passer på at vi følger ACER og ikke regulerer strømmarkedet.

Norske politikere har rett og slett gitt fra seg vår grunnlovsfestede nasjonale suverenitet når det gjelder den fantastiske grønne vannkrafta. 

Derfor mener vi i Nei til EU at kampen for kontroll over strømprisene også er en kamp mot EU, kamp mot EØS-avtalen, mot ACER og mot Reguleringsmyndighetene. 

Derfor har Nei til EU gått til sak mot staten fordi Stortinget ikke følger Grunnloven i sin iver etter å la ACER kontrollere norske naturressurser. Vi har tapt i tingretten, men anker nå saken inn for Høyesterett.

Nei til EU krever at Norge sier opp kraftsamarbeidet med EU og ACER, og tar tilbake kontrollen over strømmen og strømprisene.

Jeg oppfordrer alle som ikke allerede har meldt seg inn, om å bli medlem av Nei til EU. Vær med oss i kampen for å ta tilbake kontrollen over vannkrafta. 

Og til slutt: I kommende valg – stem på politikere og partier som skjønner at krafta er vår!

Takk for meg!