Viktige datoar – sett av desse i kalendaren din!

I samband med at ACER-søksmålet skal i Høgsterett 5.9. og at me har lokalval 11.9., arrangerer me to opne møte:

 

Dei opne møta finn stad

  • 21. august, kl 18.00 – 20.30, biblioteket i Knarvik
  • 29. august, kl 16.00 – 20.00, hovudbiblioteket i Bergen

Me oppmodar deg til å setja av tid til å delta på desse møta.
Det vil koma meir informasjon etter kvart, her på heimesida og via e-post