Vi vil gjerne ha deg med på laget. Meld deg inn i Rogaland Nei til EU!

Årsmøtedokumenter 2023

Rogaland Nei til EU holder årsmøtet sitt lørdag 18. Februar på Folkets hus Sandnes, Kirkegata 1, Sandnes, kl. 10:30-15:00 inkludert middag.

Årsmøtedokumenter 2022

Rogaland Nei til EU avholder årsmøte lørdag 12. februar kl. 11.00-14.00 på Quality Hotel Residence, Sandnes

Årsmøtedokumenter 2021 Sandnes Nei til EU

Sandnes Nei til EU avholder årsmøte 26 oktober 2021 kl. 18.00 – i SI hytta, Melsheiveien 116, Melshei

Årsmøtedokumenter 2021

Årsmøtedokumenter til fylkesårsmøte i Rogaland Nei til EU lørdag 20. mars kl. 11.30. Årsmøtet avholdes digitalt i Microsoft Teams. Påmelding innen torsdag 18. mars til Leiv Olsen på epostadressen leolsen@online.no.

ANNEN PUBLIKASJON
Organisasjon

Orientering nummer 1/2021

Orientering, medlemsblad for Rogaland Nei til EU, nr. 1/2021

Årsmøteprotokollen fra årsmøtet 15. februar 2020

Her kan dere lese årsmøteprotokollen fra fylkesårsmøtet 15. februar 2020

ANNEN PUBLIKASJON
Organisasjon

Orientering nummer 1/2020

Orientering, medlemsblad for Rogaland Nei til EU nr. 1/2020

ANNEN PUBLIKASJON
Organisasjon

Orientering nummer 2/2019

Orientering, Medlemsblad for Rogaland Nei til EU nr. 2/2019

Årsmøte i Sandnes Nei til EU - Årsmelding 2018

SANDNES NEI TIL EU avholder årsmøte tirsdag 11 Juni 2019 kl. 18.00 – i Jadarveien 2 på Trones.