Vi vil gjerne ha deg med på laget. Meld deg inn i Rogaland Nei til EU!

Årsmøtedokumenter 2024

Rogaland Nei til EU avholder årsmøte lørdag 3. februar 10:30-15:30 i Folkets hus i Sandnes.

Årsmøtedokumenter 2024 - Sandnes, Klepp og Time Nei til EU

Sandnes, Klepp og Time Nei til EU avholder årsmøte 26. februar 2024 kl. 18.00 – i Folkets Hus Sandnes. Fullstendig innkalling og årsmelding kan lastes ned her.

Årsmøtedokumenter 2023

Rogaland Nei til EU holder årsmøtet sitt lørdag 18. Februar på Folkets hus Sandnes, Kirkegata 1, Sandnes, kl. 10:30-15:00 inkludert middag.

Årsmøtedokumenter 2022

Rogaland Nei til EU avholder årsmøte lørdag 12. februar kl. 11.00-14.00 på Quality Hotel Residence, Sandnes

Årsmøtedokumenter 2021 Sandnes Nei til EU

Sandnes Nei til EU avholder årsmøte 26 oktober 2021 kl. 18.00 – i SI hytta, Melsheiveien 116, Melshei

Årsmøtedokumenter 2021

Årsmøtedokumenter til fylkesårsmøte i Rogaland Nei til EU lørdag 20. mars kl. 11.30. Årsmøtet avholdes digitalt i Microsoft Teams. Påmelding innen torsdag 18. mars til Leiv Olsen på epostadressen leolsen@online.no.

ANNEN PUBLIKASJON
Organisasjon

Orientering nummer 1/2021

Orientering, medlemsblad for Rogaland Nei til EU, nr. 1/2021

Årsmøteprotokollen fra årsmøtet 15. februar 2020

Her kan dere lese årsmøteprotokollen fra fylkesårsmøtet 15. februar 2020

ANNEN PUBLIKASJON
Organisasjon

Orientering nummer 1/2020

Orientering, medlemsblad for Rogaland Nei til EU nr. 1/2020

ANNEN PUBLIKASJON
Organisasjon

Orientering nummer 2/2019

Orientering, Medlemsblad for Rogaland Nei til EU nr. 2/2019

Årsmøte i Sandnes Nei til EU - Årsmelding 2018

SANDNES NEI TIL EU avholder årsmøte tirsdag 11 Juni 2019 kl. 18.00 – i Jadarveien 2 på Trones.