Årsmøtedokumenter 2023

Rogaland Nei til EU holder årsmøtet sitt lørdag 18. Februar på Folkets hus Sandnes, Kirkegata 1, Sandnes, kl. 10:30-15:00 inkludert middag.

Påmelding pga matservering til Leiv Olsen, leolsen@online.no eller  +47 948 29 008

Her kan du laste ned årsmøtedokumenter etter hvert som dei blir publisert:

Tidsplan for årsmøtet

Årsmelding for 2022

Resultatregnskap og balanse 2022

Vedlegg til regnskap 2022

Søknad fra Industriaksjonen

Forslag til arbeidsplan 2023

Styrets evaluering av Folket Nei 50 år

Forslag til budsjett 2023

Forslag til uttalelse

Valgkomiteens innstilling

Styrets innstilling til valgkomite og revisor