Årsmøtedokumenter 2022

Rogaland Nei til EU avholder årsmøte lørdag 12. februar kl. 11.00-14.00 på Quality Hotel Residence, Sandnes

Her kan du laste ned årsmøtedokumenter etter hvert som dei blir publisert:

Saksliste og program

Årsmelding 2021

-Forslag til årsmeldingen

Regnskap 2021

Balanse 2021

Arbeidsplan 2022

Budsjett 2022

Budsjett, del 2 (vedlegg)

Innkomne saker:

Framlegg om val

Forslag til uttalelser:

Kampen mot straumkrisa

Valgkomitéens innstilling

Sanger:

1. Nordmannen 

2. Vi sei nei