Årsmøtedokumenter 2021

Årsmøtedokumenter til fylkesårsmøte i Rogaland Nei til EU lørdag 20. mars kl. 11.30. Årsmøtet avholdes digitalt i Microsoft Teams. Påmelding innen torsdag 18. mars til Leiv Olsen på epostadressen leolsen@online.no.

Her kan du laste ned årsmøtedokumenter etter hvert som dei blir publisert:

Årsmelding (se side 13-14 i bladet Orientering)

Regnskap

Arbeidsplan

Budsjett

Forslag knyttet til budsjett

Forslag til årsmøteuttalelse:

Høgsteretts vedtak om ACER — eit vendepunkt i EØS-striden

Valg