ÅRSMØTE OG ÅPENT MØTE I OSLO NEI TIL EU 5. MARS 2024 KL. 18.00

Alle medlemmer inviteres til møtene som arrangeres på P-hotellet i Grensen 19, Oslo. Det blir bespisning fra 17.30. Årsmøtet begynner kl. 19.00. Tema for det åpne møtet er ACER og EUs fjerde energipakke. Innleder blir Helga Hustveit, rådgiver i Nei til EU.

DAGSORDEN FOR ÅRSMØTET:

Saksliste:

1   Konstituering
2   Årsberetning 2023
3   Regnskap 2023
4   Kontrollkomiteens beretning
5   Arbeidsplan 2024
6   Oslo Nei til EUs særvedtekter. Forslag om opphevelse fra styret. (Vedtekter vedtatt 2011) (Normalvedtekter for fylkeslag)
7   Budsjett for 2024 med revisors beretning
8   Valg
9   Uttalelse Forslag: EUs helseunion, Ta kontroll over vannkrafta

21.00 Møteslutt

Dokumentene til årsmøtet legges ut etter hvert.