Vi vil gjerne ha deg med på laget. Meld deg inn i Oslo Nei til EU!

‘Ukraina, Europa og EU - Den politiske situasjonen etter Russlands invasjon’.

Det var tre innledere, Oda Andersen Nyborg, daglig leder i Norges Fredsråd, Idar Helle, historiker og utreder i De Facto og Marielle Leraand, antikrigsaktivist. De tre innlederne holdt gode og informative innledninger. De hadde ulike innfallsvinkler og bidro med grundig informasjon om bakgrunnen for at Russland gikk til krig mot Ukraina og om mulige løsninger for å oppnå fred. Det var livlig debatt og mange gode innlegg etter presentasjonene.

FAKTA
Energi og naturressurser

Uttalelse fra Oslo Nei til EU om ACER og strømpriser

Kraftlinjer over fjord og fjell har symbolisert kretsløpet i samholds-Norge. Vi må ta krafta tilbake fra markeds-Norge, før det er for seint.

Fylkesårsmøtet 2022

Fylkesårsmøtet 2022

Nei til EUs julemarked 2021

Lørdag 4. desember KL 1100 - 1600 Sted: BUL, Teatersalen, Rosenkrantzgate 8

Webinar om arbeidslivspolitikk og EØS

Webinar om arbeidslivspolitikk og EØS Dato: 22. november

SEMINAR: Velger EU falske grønne løsninger for sin klimapolitikk og hva vil skje med den norske vannkrafta?

SEMINAR: Velger EU falske grønne løsninger for sin klimapolitikk og hva vil skje med den norske vannkrafta?

Istikk 2021

Nei til EUs digitale julemarked 2020

Peter Ørebech om ACER-saken

Peter Ørebech, jurist og professor ved Universitetet i Tromsø.

EU

Fredsprosjektet EU ruster opp

Fylkesleders kronikk i Nationen 8. februar 2018