Vi vil gjerne ha deg med på laget. Meld deg inn i Oslo Nei til EU!

Eva Johanne Heir til minne

Eva døde 21. januar seks dager før hun ville fylt 81 år, etter et langt liv i politikken og innsats i Oslo Nei til EU. 

Forslag til endringer i offentlighetslova m.m. - innsyn i journalinnføringer som gjelder organinterne dokumenter.

Fylkesstyret samarbeidet på e-post i sommer og laget høringssvar som ble sendt inn innen fristen fra Justisdepartementet som var 5. juli. Oslo Nei til EUs høringssvar under.

UTTALELSE
Energi og naturressurser

«Gå ut og diskuter strømpris og energisak med hele folket!» 

Uttalelse fra Oslo Nei til EUs årsmøte 15.02.2023.

Organisasjon

Åpent møte og årsmøte i Oslo Nei til EU ble avholdt 15. februar 2023

Møtene ble arrangert på Hovedbiblioteket i møterom «Nøklevann».  På det åpne møtet var det 32 personer til stede. 

Arbeidsliv og faglig politikk

Trondheimskonferansen 27.-29.1.2023 på Scandic Lerkendal

Lill Fanny Sæther, Johan Petter Andresen og Dag Hagen Berg deltok fra Oslo Nei til EU. Deltagerne skrev en rapport. Dette er et utdrag av rapporten. 

Organisasjon

NtEUs Landsmøte 11.-13.11. Clarion Oslo Airport, Gardermoen.  

Oslo Nei til EU deltok med full delegasjon på landsmøtet, dvs. 7 delegater: Delegasjonsleder, Andreas Tharaldsen. Delegater, Lill Fanny Sæther, Berit Hein Moen, Vilde Dalen Andresen, Dag H. Berg, Paul F. Dietrichson og Arnfinn Schjalm. Delegasjonen besto av både nye og erfarne delegater og fungerte veldig bra, det var god stemning og samarbeidet gikk veldig fint. 

Debattmøte: EUs energiunion – dyrere strøm eller grønnere Europa.

I overkant av 20 interesserte hadde møtt opp for å følge debatten om EUs energiunion – dyrere strøm eller grønnere Europa.

Vannkrafta: markedsvare eller fellesgode?

Norsk vannkraft har blitt en vare med rekordhøye priser i Sør- og Vest-Norge. Kontrollen med egen vannkraft ble gitt over til EU av et flertall i Stortinget, med vedtaket om tilknytning til EUs energiunion og ACER (EUs energibyrå)

Det er på tide at regjeringen innrømmer at markedet ikke ivaretar folkets behov for strøm til en akseptabel pris.

Det er mye fokus på kabler og ACER i debatten om høye strømpriser. Men at strøm har blitt en vare som omsettes på børs er det mindre fokus på. Norge er en stor leverandør av energi. Lav strømpris har vært Norges fremste konkurransefortrinn i mange år. Den norske kraftproduksjonen er bygd opp av fellesskapet og tilhører folket.

Ta kontroll over strømmen - ut av Acer

EUs indre marked defineres strømmen som en vare som kan flyte fritt. Ved hjelp av strømbørsene ledes strømmen til det området i EU der prisen er høyest. Dette har gitt rekordhøye strømpriser i Sør-Norge.

Resultatet av LO-kongressen - Hva nå? Åpent møte og medlemsmøte den 7. september kl. 17.30 i Nynorskens hus, (BUL) Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8.

Hvilke vedtak ble gjort om EØS, strøm, arbeidsliv, bemanningsbransjen, jernbanen og annen samferdsel? Og hva gjør vi framover for å følge opp?

‘Ukraina, Europa og EU - Den politiske situasjonen etter Russlands invasjon’.

Oslo Nei til EU arrangerte medlemsmøte med dette tema 8. juni. Det var tre innledere, Oda Andersen Nyborg, daglig leder i Norges Fredsråd, Idar Helle, historiker og utreder i De Facto og Marielle Leraand, antikrigsaktivist. De tre innlederne holdt gode og informative innledninger. De hadde ulike innfallsvinkler og bidro med grundig informasjon om bakgrunnen for at Russland gikk til krig mot Ukraina og om mulige løsninger for å oppnå fred. Det var livlig debatt og mange gode innlegg etter presentasjonene.