Vi vil gjerne ha deg med på laget. Meld deg inn i Oslo Nei til EU!

ÅRSMØTE OG ÅPENT MØTE I OSLO NEI TIL EU 5. MARS 2024 KL. 18.00

Alle medlemmer inviteres til møtene som arrangeres på P-hotellet i Grensen 19, Oslo. Det blir bespisning fra 17.30. Årsmøtet begynner kl. 19.00. Tema for det åpne møtet er ACER og EUs fjerde energipakke. Innleder blir Helga Hustveit, rådgiver i Nei til EU.

Meld deg inn i Nei til EU!

Året nærmar seg slutten, men det er framleis mogleg å melde seg inn! Kanskje er sjølvråderett stikkordet for årets julegåve?