Krafta er vår

«Gå ut og diskuter strømpris og energisak med hele folket!» 

Uttalelse fra Oslo Nei til EUs årsmøte 15.02.2023.

Regjeringen møter stadig sterkere krav om å gjøre noe for å senke de høye strømprisene i Norge. Energikommisjonen deres la fram rapporten «Mer av alt – raskere» 1. februar i år. Den tar opp energiforsyningen i Norge fram til 2030, men ikke energiprisen. Nå står mange fra samfunns- og næringsliv fram og sier det som det er: Norge har en akutt strømpriskrise, ikke en forsyningskrise. 

Det sies at norske forbrukere trolig er blitt utsatt for verdens sterkeste og raskeste økning på halvannet år. Verst rammet er husholdninger med lav inntekt, små og mellomstore bedrifter og offentlige bygg som idrettshaller, sykehus, osv., som må kutte i aktiviteten for å betale strømmen. Også større bedrifter, som Raufoss, flytter arbeidsplasser fra Norge til utlandet for å få en mer oversiktlig energipris enn den Norge har nå. Andre bedrifter velger bort Norge som satsingssted av samme grunn. Energipriskrisen truer både daglig liv, velferd og arbeidsplasser. 

Hurdalsplattformens ord er om «suveren norsk kontroll» over energisektoren gjelder ikke. Alternativ Energikommisjon foreslår å gjenvinne politisk kontroll med strømprisen ved å kreve en regjering som tør å utfordre EU på de mulighetene som finnes. Hvis EØS-avtalen binder oss i en så viktig sak for folk og industri som strømpris, må vi se på alternativer. 

Det viser seg at det er ulovlig å senke prisen på energi i et land som har sluttet seg til EUs energipakke 3. Flertallet i Stortinget har gjort nettopp det, som et «lite inngripende tiltak». Nei til EUs tidligere leder Kathrine Kleveland mener at norske myndigheter kan fremme norske interesser i håndteringen av strømpriskrisen, og heller risikere at  EFTA-domstolen reiser sak mot Norge. Dette synet får støtte fra flere hold, med begrunnelsen at slike saker kan ta mange år, og mye kan forandres i EUs energipolitikk. 

Energipolitiske begrunnelser endres også i EU. Deres energipakke REPowerEU, som ble sendt på høring i Norge 18.05.2022, ble da presentert som tiltak for å redusere import av naturgass fra Russland, pga. krigen i Ukraina, men dette hadde vært planlagt siden 2021. Høringen møtte massiv motstand i Norge, men mange tiltak fra REPowerEU finner vi igjen i den norske Energi- kommisjonens rapport «Mer av alt – raskere». 

Vi som ser og føler presset fra energipriskrisa som vi er midt oppe i, følger oppfordringen fra Alternativ Energikommisjon: 

«Gå ut og diskuter strømpris og energisak med hele folket!» 

Stort bilde i toppen: Krafta er vår

reLATERT

Se alle arrangementer

Den nye Hansaregionen

17. sep. 2023

Effektiv strømutveksling i EU-markedet er ikke det samme sett fra Stavanger og Hamburg.

Nei, NRK. Nei til EUs ACER-søksmål handler ikke om å «sabotere EØS-avtalen»

14. sep. 2023

Når NRK omsider nevner søksmålet Nei til EU har reist mot staten, velger Nyhetsmorgen å gi en forvrengt og feilaktig framstilling av hva saken dreier seg om.

Kommuner, vannkraftverk og strømutgifter

11. sep. 2023

Ny rapport: Noen sammenhenger og konsekvenser av en liberalisert kraftbransje.

– Staten unnviker realitetene

08. sep. 2023

Fjerde dag i Høyesterett: – Skal man vurdere realitetene i konsekvensene av de beslutninger det avstås myndighet til? Selvsagt skal man det, uttalte Nei til EUs advokat i sluttreplikken for Høyesterett.

Runddans om RME

08. sep. 2023

Tredje dag i Høyesterett: Reguleringsmyndigheten for energi (RME) skal være uavhengig av norske myndigheter og gjennomføre vedtakene som kommer fra ESA og ACER. Er RME da et norsk organ?

RME korker igjen for utbetaling av flaskehalsinntekter

07. sep. 2023

Statnett ville bruke flaskehalsinntekter til å bremse nettleieøkning. Reguleringsmyndigheten for energi (RME) sa nei. RME fungerer som EU-byrået ACERs forvaltningsorgan i Norge.

Når alarmen går i Høyesterett

06. sep. 2023

Hvem vet: Kanskje lå det symbolikk i at alarmen uforvarende ble utløst under rettsforhandlingene i Høyesterett onsdag.

- En historisk og rettshistorisk sak

05. sep. 2023

Første dag i Høyesterett: ACER utøver en myndighet som er mer omfattende enn det som ble lagt til grunn da Stortinget gjorde sitt ACER-vedtak. - Utviklingen i EU slår også inn i det regelverket som ble innført med tredje energimarkedspakke, påpeker Nei til EUs advokat Kjell Brygfjeld.

Når én pluss én blir én

04. sep. 2023

Vil Høyesterett sette strek for Stortingets praksis med å avstå suverenitet stykkevis og delt uten å gjøre opp samlet regnskap?

ACER-saken i Høyesterett 5. september 

29. aug. 2023

Høyesterett starter tirsdag 5. september behandlingen av ACER-søksmålet. Saken vil bli behandlet av Høyesterett i plenum.  

ACER-saken på 1-2-3

28. aug. 2023

Hva handler ACER-søksmålet om – og hva vil skje hvis Nei til EU får medhold i Høyesterett?

Finpusser argumentene i ACER-søksmålet

22. aug. 2023

Om to uker starter ACER-saken i Høyesterett. De siste forberedelsene gjøres nå av Nei til EU og våre advokater.