Krafta er vår

«Gå ut og diskuter strømpris og energisak med hele folket!» 

Uttalelse fra Oslo Nei til EUs årsmøte 15.02.2023.

Regjeringen møter stadig sterkere krav om å gjøre noe for å senke de høye strømprisene i Norge. Energikommisjonen deres la fram rapporten «Mer av alt – raskere» 1. februar i år. Den tar opp energiforsyningen i Norge fram til 2030, men ikke energiprisen. Nå står mange fra samfunns- og næringsliv fram og sier det som det er: Norge har en akutt strømpriskrise, ikke en forsyningskrise. 

Det sies at norske forbrukere trolig er blitt utsatt for verdens sterkeste og raskeste økning på halvannet år. Verst rammet er husholdninger med lav inntekt, små og mellomstore bedrifter og offentlige bygg som idrettshaller, sykehus, osv., som må kutte i aktiviteten for å betale strømmen. Også større bedrifter, som Raufoss, flytter arbeidsplasser fra Norge til utlandet for å få en mer oversiktlig energipris enn den Norge har nå. Andre bedrifter velger bort Norge som satsingssted av samme grunn. Energipriskrisen truer både daglig liv, velferd og arbeidsplasser. 

Hurdalsplattformens ord er om «suveren norsk kontroll» over energisektoren gjelder ikke. Alternativ Energikommisjon foreslår å gjenvinne politisk kontroll med strømprisen ved å kreve en regjering som tør å utfordre EU på de mulighetene som finnes. Hvis EØS-avtalen binder oss i en så viktig sak for folk og industri som strømpris, må vi se på alternativer. 

Det viser seg at det er ulovlig å senke prisen på energi i et land som har sluttet seg til EUs energipakke 3. Flertallet i Stortinget har gjort nettopp det, som et «lite inngripende tiltak». Nei til EUs tidligere leder Kathrine Kleveland mener at norske myndigheter kan fremme norske interesser i håndteringen av strømpriskrisen, og heller risikere at  EFTA-domstolen reiser sak mot Norge. Dette synet får støtte fra flere hold, med begrunnelsen at slike saker kan ta mange år, og mye kan forandres i EUs energipolitikk. 

Energipolitiske begrunnelser endres også i EU. Deres energipakke REPowerEU, som ble sendt på høring i Norge 18.05.2022, ble da presentert som tiltak for å redusere import av naturgass fra Russland, pga. krigen i Ukraina, men dette hadde vært planlagt siden 2021. Høringen møtte massiv motstand i Norge, men mange tiltak fra REPowerEU finner vi igjen i den norske Energi- kommisjonens rapport «Mer av alt – raskere». 

Vi som ser og føler presset fra energipriskrisa som vi er midt oppe i, følger oppfordringen fra Alternativ Energikommisjon: 

«Gå ut og diskuter strømpris og energisak med hele folket!» 

Stort bilde i toppen: Krafta er vår

reLATERT

Se alle arrangementer

Høringsuttalelse om fornybardirektivet

18. april 2024

Nord-Trøndelag Nei til EU krever at regjeringa utnytter handlingsrommet i EØS avtalen til å legge ned veto mot fornybardirektivet. Fristen for høringssvar går ut 19. april. Høringsuttalelsen er gjengitt i artikkelen

EØS-storm i spørretimen

17. april 2024

EUs fjerde energipakke, konsekvenser av veto i EØS og unntak fra EUs anbudstvang på jernbanen var noen av mange EØS-tema i Stortingets spørretime.

EU presser Norge til å vedta Energimarkedspakke 4.

12. april 2024

Da Regjeringa og Stortinget godtok EØS-avtalen i 1992, var det ei forutsetning at avtalen ikke skulle ha overnasjonal styring fra EU, og at Norge skulle ha sjølbestemmelse på vitale områder for oss. Avtalen skulle bare sikre adgang til det «indre markedet».

–Uakseptabel EU-innblanding

08. april 2024

– Det er totalt uakseptabelt at EUs energikommissær forsøker å blande seg inn i norske politiske beslutningsprosesser, sier Einar Frogner, leder i Nei til EU.

Turbin-demokratiet

08. april 2024

Den økonomiske liberalismen viser autoritært ansikt i EUs fornybardirektiv.

Nei til EUs innspill til partienes valgprogram

05. april 2024

Nei til EUs innspill til partiprogrammene frem mot stortingsvalget i 2025

Høringsuttalelse om fornybardirektivet

05. april 2024

Høringsuttalelse fra Nei til EU angående det reviderte fornybardirektivet.

Helseunion og ACER med Morten Harper

03. april 2024

Se opptak av Sør-Trøndelag Nei til EUs åpne møte på Litteraturhuset i Trondheim 10. januar 2024 med Morten Harper.

Det EU-styrte kraftregimet kan gi nye prisbomber

20. mars 2024

Norge har mistet adgangen til ensidig å bestemme nye prisområder for strømmen.

Del 3 Energi og kontrollen med krafta

12. feb. 2024

EU/EØS-regelverket har hatt stor innvirkning på norsk olje-, gass- og kraftsektor. Det gjelder på alt fra konsesjonspolitikk og ressursforvaltning til eierskap, selskapsstrukturer og markedsliberalisering.

Langreist strøm «forsvinner» i nettet. Du får regninga

18. jan. 2024

Det EU-styrte markedsregelverket fører til større energitap i strømnettet. Kostnadene blir overført til deg og meg gjennom økt nettleie.

Slik blir strømmen dyrere i nord

08. jan. 2024

ACER-bestemt strømflyt øker strømprisene i Midt- og Nord-Norge. Ordningen innføres i desember 2024.