Krafta er vår

«Gå ut og diskuter strømpris og energisak med hele folket!» 

Uttalelse fra Oslo Nei til EUs årsmøte 15.02.2023.

Regjeringen møter stadig sterkere krav om å gjøre noe for å senke de høye strømprisene i Norge. Energikommisjonen deres la fram rapporten «Mer av alt – raskere» 1. februar i år. Den tar opp energiforsyningen i Norge fram til 2030, men ikke energiprisen. Nå står mange fra samfunns- og næringsliv fram og sier det som det er: Norge har en akutt strømpriskrise, ikke en forsyningskrise. 

Det sies at norske forbrukere trolig er blitt utsatt for verdens sterkeste og raskeste økning på halvannet år. Verst rammet er husholdninger med lav inntekt, små og mellomstore bedrifter og offentlige bygg som idrettshaller, sykehus, osv., som må kutte i aktiviteten for å betale strømmen. Også større bedrifter, som Raufoss, flytter arbeidsplasser fra Norge til utlandet for å få en mer oversiktlig energipris enn den Norge har nå. Andre bedrifter velger bort Norge som satsingssted av samme grunn. Energipriskrisen truer både daglig liv, velferd og arbeidsplasser. 

Hurdalsplattformens ord er om «suveren norsk kontroll» over energisektoren gjelder ikke. Alternativ Energikommisjon foreslår å gjenvinne politisk kontroll med strømprisen ved å kreve en regjering som tør å utfordre EU på de mulighetene som finnes. Hvis EØS-avtalen binder oss i en så viktig sak for folk og industri som strømpris, må vi se på alternativer. 

Det viser seg at det er ulovlig å senke prisen på energi i et land som har sluttet seg til EUs energipakke 3. Flertallet i Stortinget har gjort nettopp det, som et «lite inngripende tiltak». Nei til EUs tidligere leder Kathrine Kleveland mener at norske myndigheter kan fremme norske interesser i håndteringen av strømpriskrisen, og heller risikere at  EFTA-domstolen reiser sak mot Norge. Dette synet får støtte fra flere hold, med begrunnelsen at slike saker kan ta mange år, og mye kan forandres i EUs energipolitikk. 

Energipolitiske begrunnelser endres også i EU. Deres energipakke REPowerEU, som ble sendt på høring i Norge 18.05.2022, ble da presentert som tiltak for å redusere import av naturgass fra Russland, pga. krigen i Ukraina, men dette hadde vært planlagt siden 2021. Høringen møtte massiv motstand i Norge, men mange tiltak fra REPowerEU finner vi igjen i den norske Energi- kommisjonens rapport «Mer av alt – raskere». 

Vi som ser og føler presset fra energipriskrisa som vi er midt oppe i, følger oppfordringen fra Alternativ Energikommisjon: 

«Gå ut og diskuter strømpris og energisak med hele folket!» 

Stort bilde i toppen: Krafta er vår

reLATERT

Se alle arrangementer

Fornybare forviklinger

17. juli 2024

Erna Solbergs iver etter å innføre fjerde energipakke skaper usikkerhet for næringsliv og natur.

EUs fornybardirektiv artikkel for artikkel

28. juni 2024

Et av de mest omstridte regelverkene i EUs energipakke 4 er fornybardirektivet.

Hvem skal bestemme over norsk energi?

27. juni 2024

Strøm er et samfunnsgode, ikke handelsvare. Strømmen må ut av markedet! Direktivene og forordningene i EUs fjerde energipakke må avvises i sin helhet.

Taxifrislipp truer organisert næring

28. mai 2024

– Under forrige regjering ble det påstått at frislipp av taxinæringen kom til å føre til billige priser. Det har ikke skjedd.

30 år med EØS-avtalen kort fortalt

26. mai 2024

Folkestyrerapporten: I mars utga Nei til EUs folkestyreutvalg rapporten «30 år med EØS-avtalen». Dette kapitlet gir et sammendrag av rapporten. Hele rapporten er tilgjengelig på neitileu.no, og kan kjøpes i papirutgave i Nei til EUs nettbutikk.

Oslo Nei til EUs høringsinnspill til Fornybardirektivet

21. mai 2024

Oslo Nei til EU støtter ikke forslaget om at Fornybardirektivet skal gjøres gjeldende for Norge.

Kraft og tvang mot folkestyre

29. april 2024

Fornybardirektivet går løs på selve grunnlaget for lokaldemokratiet.

Veto mot fornybardirektivet 

29. april 2024

EUs energikomissær Kadri Simson truer Norge med konsekvenser dersom ikke Fornybardirektivet innføres innen august 2024. EU kommer med direkte trusler mot Norge.  

Høringsuttalelse om fornybardirektivet

18. april 2024

Nord-Trøndelag Nei til EU krever at regjeringa utnytter handlingsrommet i EØS avtalen til å legge ned veto mot fornybardirektivet. Fristen for høringssvar går ut 19. april. Høringsuttalelsen er gjengitt i artikkelen

EØS-storm i spørretimen

17. april 2024

EUs fjerde energipakke, konsekvenser av veto i EØS og unntak fra EUs anbudstvang på jernbanen var noen av mange EØS-tema i Stortingets spørretime.

EU presser Norge til å vedta Energimarkedspakke 4.

12. april 2024

Da Regjeringa og Stortinget godtok EØS-avtalen i 1992, var det ei forutsetning at avtalen ikke skulle ha overnasjonal styring fra EU, og at Norge skulle ha sjølbestemmelse på vitale områder for oss. Avtalen skulle bare sikre adgang til det «indre markedet».

–Uakseptabel EU-innblanding

08. april 2024

– Det er totalt uakseptabelt at EUs energikommissær forsøker å blande seg inn i norske politiske beslutningsprosesser, sier Einar Frogner, leder i Nei til EU.