Nei til EU hadde en markering utenfor Borgarting lagmannsrett før starten av ankebehandlingen 31. oktober 2022.

ACER-saken er i gang i lagmannsretten

– Saken gjelder dypest sett samfunnets funksjonsdyktighet – energiforsyning, uttalte Nei til EUs advokat Kjell Brygfjeld i sitt innledningsforedrag for retten.

Borgarting lagmannsrett ble mandag satt med fem dommere for å behandle Nei til EUs ACER-søksmål. Saken går for retten hele denne uken.

Nei til EU hadde før saken startet klokken ni en markering utenfor lagmannsretten.

Advokat Brygfjeld påpekte i innledningsforedraget: - Vi opplever i en situasjon med svært høye strømpriser med stor betydning for husholdninger og næringsliv. Stadig kommer det nyheter om næringsliv som må begrense eller avvikle sin virksomhet. Dette har stor virkning inn i det norske samfunnet. I dag hersker det ingen tvil om at innlemmelsen i EUs energiunion med den fysiske tilknytningen til kontinentet gjennom kablene først og fremst er grunnlaget for det høye prisnivået på strøm.

Nei til EU anfører at innlemmelsen av EUs tredje energimarkedspakke alene eller sett i sammenheng med annen EU-generert lovgivning på energifeltet medfører så omfattende avståelse av suverenitet at Stortingets samtykke i mars 2018, skulle ha vært behandlet i samsvar med Grunnloven § 115, dvs. etter den særskilte prosessen og med krav til kvalifisert flertall som bestemmelsen krever.

– For Nei til EU er det viktig at lagmannsretten gjør en grundig vurdering av helheten av suverenitetsavståelsen på energiområdet.

– For Nei til EU er det viktig at lagmannsretten gjør en grundig vurdering av helheten av suverenitetsavståelsen på energiområdet. Vi forventer at retten ikke bare legger Stortingsflertallets egne vurderinger til grunn, men gjøre en reell prøving av hvor inngripende suverenitetsavståelsen er opp mot Grunnlovens bestemmelser, sier Nei til EUs leder Roy Pedersen.

Pedersen følger saken fra rettsalen (K44), og er tilgjengelig for kommentarer. Salen er åpen for media og tilhørere. Lagmannsretten har avslått Nei til EUs anmodning om videostrømming av rettsaken.

På onsdag-torsdag vil en rekke vitner bli ført for retten, blant annet de tidligere olje- og energiministrene Terje Søviknes (Frp), Eivind Reiten (Sp) og Marte Mjøs Persen (Ap). Nei til EU har også innkalt som vitner tidligere overingeniør i NVE og avd. dir. i OED, Svein Roar Brunborg, samt konserntillitsvalgt i Aker, Atle Tranøy.

Mer informasjon om Nei til EUs ACER-søksmål. 

Kontakt

Roy Pedersen, leder i Nei til EU, tlf. 93027592

Stort bilde i toppen: Nei til EU hadde en markering utenfor Borgarting lagmannsrett før starten av ankebehandlingen 31. oktober 2022. (Foto: Eivind Formoe)

reLATERT

Se alle arrangementer

Erstatt EØS-avtalen med en jevnbyrdig handelsavtale 

21. nov. 2022

Nei til EU vil arbeide for at Norge skal si opp EØS-avtalen og etablere en ny handelspolitikk overfor EU.

Landbrukspolitikken vår vil vi styre sjølve, slik avtala var!   

17. nov. 2022

I ei tid med mykje usikkerheit er det enda viktigare enn nokon gong å verne om norsk landbruk. Med mat produsert på norske ressursar, over heile landet, så sikrar vi eige folk rein og trygg mat.  

Strømprisen skal avgjøres i Norge og ikke av EU  

16. nov. 2022

Nei til EU vil umiddelbart foreslå å forby utbygging av Bitcoin datasenter, som ESA påtvinger Norge å likebehandle med annen datasentervirksomhet. Bitcoin er en virksomhet som fremmer økonomisk kriminalitet. 

EUs energipakke 4 må avvises i denne stortingsperioden 

15. nov. 2022

Nei til EU kan ikke godta at EUs energipakke 4 innføres bit for bit. Tilpasningen til EUs energiunion må stoppe. 

Energiparadokset

15. nov. 2022

Vil det indre markedet bli skjøvet til side for å sørge for mer pålitelig energiforsyning i EU og i Norge?

På jernbane og taxi løper regjeringen fra Hurdalserklæringen  

12. nov. 2022

Hurdalserklæringen var en seier for alle som ville utfordre handlingsrommet i EØS-avtalen.   

Gerd-Liv Valla hilset Nei til EUs landsmøte

12. nov. 2022

– Jeg var en av mange som så på EØS-avtalen som en redning i 1994, sa tidligere LO-leder og medlem av Alternativ Energikommisjon, Gerd-Liv Valla, da hun hilste landsmøtet i Nei til EU. 

Verden er større enn EU

11. nov. 2022

Roy Pedersens tale ved åpningen av Nei til EUs landsmøte 11. november 2022.

ACER-saken dag 4 og 5

09. nov. 2022

Borgarting lagmannsrett, dag 4 og 5:  Fra prosedyrene – noen refleksjoner, med særlig vekt på grunnlovens skranker.

300 nye medlemmer til Nei til EU de siste dagene.

08. nov. 2022

Mens ankesaken i ACER-saken har vært til behandling i Borgarting lagmannsrett, har Nei til EU hatt en formidabel medlemstilstrømning.

Færre enn to av ti støtter ACER

07. nov. 2022

Bare 17,6 prosent av de spurte er mot at Norge melder seg ut av EUs energibyrå ACER, viser en ny meningsmåling.

Siste skritt for Acer

07. nov. 2022

Hvor ble det av realitetene i at suverenitetsavståelsen på energi i EØS skulle være «lite inngripende»?