Nei til EU hadde en markering utenfor Borgarting lagmannsrett før starten av ankebehandlingen 31. oktober 2022.

ACER-saken er i gang i lagmannsretten

– Saken gjelder dypest sett samfunnets funksjonsdyktighet – energiforsyning, uttalte Nei til EUs advokat Kjell Brygfjeld i sitt innledningsforedrag for retten.

Borgarting lagmannsrett ble mandag satt med fem dommere for å behandle Nei til EUs ACER-søksmål. Saken går for retten hele denne uken.

Nei til EU hadde før saken startet klokken ni en markering utenfor lagmannsretten.

Advokat Brygfjeld påpekte i innledningsforedraget: - Vi opplever i en situasjon med svært høye strømpriser med stor betydning for husholdninger og næringsliv. Stadig kommer det nyheter om næringsliv som må begrense eller avvikle sin virksomhet. Dette har stor virkning inn i det norske samfunnet. I dag hersker det ingen tvil om at innlemmelsen i EUs energiunion med den fysiske tilknytningen til kontinentet gjennom kablene først og fremst er grunnlaget for det høye prisnivået på strøm.

Nei til EU anfører at innlemmelsen av EUs tredje energimarkedspakke alene eller sett i sammenheng med annen EU-generert lovgivning på energifeltet medfører så omfattende avståelse av suverenitet at Stortingets samtykke i mars 2018, skulle ha vært behandlet i samsvar med Grunnloven § 115, dvs. etter den særskilte prosessen og med krav til kvalifisert flertall som bestemmelsen krever.

– For Nei til EU er det viktig at lagmannsretten gjør en grundig vurdering av helheten av suverenitetsavståelsen på energiområdet.

– For Nei til EU er det viktig at lagmannsretten gjør en grundig vurdering av helheten av suverenitetsavståelsen på energiområdet. Vi forventer at retten ikke bare legger Stortingsflertallets egne vurderinger til grunn, men gjøre en reell prøving av hvor inngripende suverenitetsavståelsen er opp mot Grunnlovens bestemmelser, sier Nei til EUs leder Roy Pedersen.

Pedersen følger saken fra rettsalen (K44), og er tilgjengelig for kommentarer. Salen er åpen for media og tilhørere. Lagmannsretten har avslått Nei til EUs anmodning om videostrømming av rettsaken.

På onsdag-torsdag vil en rekke vitner bli ført for retten, blant annet de tidligere olje- og energiministrene Terje Søviknes (Frp), Eivind Reiten (Sp) og Marte Mjøs Persen (Ap). Nei til EU har også innkalt som vitner tidligere overingeniør i NVE og avd. dir. i OED, Svein Roar Brunborg, samt konserntillitsvalgt i Aker, Atle Tranøy.

Mer informasjon om Nei til EUs ACER-søksmål. 

Kontakt

Roy Pedersen, leder i Nei til EU, tlf. 93027592

Stort bilde i toppen: Nei til EU hadde en markering utenfor Borgarting lagmannsrett før starten av ankebehandlingen 31. oktober 2022. (Foto: Eivind Formoe)

reLATERT

Se alle arrangementer

Strømprisappell i Stavanger

21. mars 2023

Nestleder i Rogaland Nei til EU, Espen Watne, skulle holdt appell under en demonstrasjon mot de høye strømprisene i Stavanger torsdag kveld. På grunn av vind er den blitt avlyst. Appellen publiseres i stedet her.

Stor aksjonsdag for politisk styrte strømpriser

17. mars 2023

Flere steder over hele landet samlet fagforeningstillitsvalgte og andre aktivister seg til aksjon torsdag 16. mars for nasjonal kontroll over krafta og politisk styrte strømpriser.

EU-domstolen bekrefter ACERs brede myndighet

13. mars 2023

ACER kan overprøve og treffe vedtak om alle sider ved en sak, også der de nasjonale reguleringsmyndighetene er enige seg imellom. EU-domstolen stadfester at energibyråets myndighet strekker seg mye lengre enn å avgjøre tvistepunkter mellom land. De ferske dommene styrker Nei til EUs anførsler i ACER-søksmålet.

Løven i Ljubljana

13. mars 2023

Flere kraftavgjørelser de siste årene viser at EUs energibyrå Acer er langt fra noen papirtiger.

RME-pålegg: Strømselskaper må bytte navn og logo for millioner

10. mars 2023

På grunnlag av regelverk i EUs tredje energimarkedspakke krever ACERs forlengede arm, reguleringsmyndigheten RME, at en rekke nettselskaper må endre navn eller logo, selv om de nettopp har gjort akkurat det.

Energiduell på Grünerløkka

01. mars 2023

I overkant av 20 interesserte hadde møtt opp for å følge debatten om EUs energiunion –  dyrere strøm eller grønnere Europa. 

Omstridte boligkrav

22. feb. 2023

EU har kommet med nok et endringsforslag til bygningsenergidirektivet. Nå kommer det advarsler om dramatisk økte bokostnader. Vil direktivet redusere energiforbruket og kutte klimautslipp – og hvor godt passer reglene for norske hjem?

Strøm og samfunnsbygging

16. feb. 2023

For over 100 år sia ble det fattet kloke beslutninger i det som den gangen var en ung nasjon. En nasjon som på mange områder lå langt etter sine naboland.

Uetterrettelig om flaskehalsinntekter, Aasland

06. feb. 2023

Det stemmer ikke når statsråden hevder at alle milliardene i flaskehalsinntekter går med til å redusere nettleia.

Innspill til EØS-utvalget

03. feb. 2023

- EØS-avtalen har hatt betydelige konsekvenser for norsk energipolitikk, skriver Nei til EU i et innspill sendt til det regjeringsoppnevnte EØS-utvalget.

Selvmotsigende fra Energikommisjonen 

01. feb. 2023

Den regjeringsoppnevnte energikommisjonen vil ha mer kraft prisgitt et EU-styrt marked. Samtidig snakker den om «et markedsbasert system under sterk statlig styring». 

Faglig formøte under Trondheimskonferansen 2023 

01. feb. 2023

Som vanlig deltok Nei til EU ved Faglig utvalg med et formøte før årets Trondheimskonferanse. Vi satte fokus på strømpriskrisa og veien ut av den.