Nei til EU hadde en markering utenfor Borgarting lagmannsrett før starten av ankebehandlingen 31. oktober 2022.

ACER-saken er i gang i lagmannsretten

– Saken gjelder dypest sett samfunnets funksjonsdyktighet – energiforsyning, uttalte Nei til EUs advokat Kjell Brygfjeld i sitt innledningsforedrag for retten.

Borgarting lagmannsrett ble mandag satt med fem dommere for å behandle Nei til EUs ACER-søksmål. Saken går for retten hele denne uken.

Nei til EU hadde før saken startet klokken ni en markering utenfor lagmannsretten.

Advokat Brygfjeld påpekte i innledningsforedraget: - Vi opplever i en situasjon med svært høye strømpriser med stor betydning for husholdninger og næringsliv. Stadig kommer det nyheter om næringsliv som må begrense eller avvikle sin virksomhet. Dette har stor virkning inn i det norske samfunnet. I dag hersker det ingen tvil om at innlemmelsen i EUs energiunion med den fysiske tilknytningen til kontinentet gjennom kablene først og fremst er grunnlaget for det høye prisnivået på strøm.

Nei til EU anfører at innlemmelsen av EUs tredje energimarkedspakke alene eller sett i sammenheng med annen EU-generert lovgivning på energifeltet medfører så omfattende avståelse av suverenitet at Stortingets samtykke i mars 2018, skulle ha vært behandlet i samsvar med Grunnloven § 115, dvs. etter den særskilte prosessen og med krav til kvalifisert flertall som bestemmelsen krever.

– For Nei til EU er det viktig at lagmannsretten gjør en grundig vurdering av helheten av suverenitetsavståelsen på energiområdet.

– For Nei til EU er det viktig at lagmannsretten gjør en grundig vurdering av helheten av suverenitetsavståelsen på energiområdet. Vi forventer at retten ikke bare legger Stortingsflertallets egne vurderinger til grunn, men gjøre en reell prøving av hvor inngripende suverenitetsavståelsen er opp mot Grunnlovens bestemmelser, sier Nei til EUs leder Roy Pedersen.

Pedersen følger saken fra rettsalen (K44), og er tilgjengelig for kommentarer. Salen er åpen for media og tilhørere. Lagmannsretten har avslått Nei til EUs anmodning om videostrømming av rettsaken.

På onsdag-torsdag vil en rekke vitner bli ført for retten, blant annet de tidligere olje- og energiministrene Terje Søviknes (Frp), Eivind Reiten (Sp) og Marte Mjøs Persen (Ap). Nei til EU har også innkalt som vitner tidligere overingeniør i NVE og avd. dir. i OED, Svein Roar Brunborg, samt konserntillitsvalgt i Aker, Atle Tranøy.

Mer informasjon om Nei til EUs ACER-søksmål. 

Kontakt

Roy Pedersen, leder i Nei til EU, tlf. 93027592

Stort bilde i toppen: Nei til EU hadde en markering utenfor Borgarting lagmannsrett før starten av ankebehandlingen 31. oktober 2022. (Foto: Eivind Formoe)

reLATERT

Se alle arrangementer

Fornybare forviklinger

17. juli 2024

Erna Solbergs iver etter å innføre fjerde energipakke skaper usikkerhet for næringsliv og natur.

EUs fornybardirektiv artikkel for artikkel

28. juni 2024

Et av de mest omstridte regelverkene i EUs energipakke 4 er fornybardirektivet.

Hvem skal bestemme over norsk energi?

27. juni 2024

Strøm er et samfunnsgode, ikke handelsvare. Strømmen må ut av markedet! Direktivene og forordningene i EUs fjerde energipakke må avvises i sin helhet.

Forutsigbarheten som forsvant

19. juni 2024

Line Eldring og Olav Slettebø fra EØS-utredningen avfeier empiri som motsier eller nyanserer deres egne konklusjoner som «anekdotisk».

Einar Frogner hilset Bondetinget

13. juni 2024

– Vi skal kjempe sammen med dere for folkestyret. Derfor sier vi ja til folkestyre og nei til EU, sa Einar Frogner i hilsenen til Bondelagets årsmøte.

– Vi er tøffe

08. juni 2024

Tone Berg og resten av gjengen i Sør-Trøndelag Nei til EU står på stand og tar kampen for folkestyre og rettferdighet.  

EØS-utredningens slagside

05. juni 2024

De sentrale studiene EØS-utredningen viser til, omhandler ikke de siste ti-tolv årene, der EU har sakket akterut i økonomisk utvikling i forhold til flere andre deler av verden.

Vett 1 2024 30 år med EØS

28. mai 2024

Konsekvenser for folkestyre, arbeidsliv, klima og næringsliv. Alternativer til EØS-avtalen.

Økonomi og næringsliv

26. mai 2024

EØS-avtalen begrenser verktøykassen for at myndighetene kan drive en aktiv næringspolitikk. Gir avtalen forutsigbarhet for norsk næringsliv?

Handel og samarbeid med EU uten EØS

26. mai 2024

Hva skjer dersom EØS-avtalen sies opp?

Har EØS gitt gevinst?

26. mai 2024

Eldring-utvalget overser at norsk fastlandsindustri har fått et økende underskudd mot EU gjennom tiårene med EØS-avtalen.

Flere ønsker en handelsavtale enn EØS

26. mai 2024

Det er flere som er for en handelsavtale med EU enn EØS-avtalen. Et klart flertall mener EU har for mye makt i Norge.