Nei til EU hadde en markering utenfor Borgarting lagmannsrett før starten av ankebehandlingen 31. oktober 2022.

ACER-saken er i gang i lagmannsretten

– Saken gjelder dypest sett samfunnets funksjonsdyktighet – energiforsyning, uttalte Nei til EUs advokat Kjell Brygfjeld i sitt innledningsforedrag for retten.

Borgarting lagmannsrett ble mandag satt med fem dommere for å behandle Nei til EUs ACER-søksmål. Saken går for retten hele denne uken.

Nei til EU hadde før saken startet klokken ni en markering utenfor lagmannsretten.

Advokat Brygfjeld påpekte i innledningsforedraget: - Vi opplever i en situasjon med svært høye strømpriser med stor betydning for husholdninger og næringsliv. Stadig kommer det nyheter om næringsliv som må begrense eller avvikle sin virksomhet. Dette har stor virkning inn i det norske samfunnet. I dag hersker det ingen tvil om at innlemmelsen i EUs energiunion med den fysiske tilknytningen til kontinentet gjennom kablene først og fremst er grunnlaget for det høye prisnivået på strøm.

Nei til EU anfører at innlemmelsen av EUs tredje energimarkedspakke alene eller sett i sammenheng med annen EU-generert lovgivning på energifeltet medfører så omfattende avståelse av suverenitet at Stortingets samtykke i mars 2018, skulle ha vært behandlet i samsvar med Grunnloven § 115, dvs. etter den særskilte prosessen og med krav til kvalifisert flertall som bestemmelsen krever.

– For Nei til EU er det viktig at lagmannsretten gjør en grundig vurdering av helheten av suverenitetsavståelsen på energiområdet.

– For Nei til EU er det viktig at lagmannsretten gjør en grundig vurdering av helheten av suverenitetsavståelsen på energiområdet. Vi forventer at retten ikke bare legger Stortingsflertallets egne vurderinger til grunn, men gjøre en reell prøving av hvor inngripende suverenitetsavståelsen er opp mot Grunnlovens bestemmelser, sier Nei til EUs leder Roy Pedersen.

Pedersen følger saken fra rettsalen (K44), og er tilgjengelig for kommentarer. Salen er åpen for media og tilhørere. Lagmannsretten har avslått Nei til EUs anmodning om videostrømming av rettsaken.

På onsdag-torsdag vil en rekke vitner bli ført for retten, blant annet de tidligere olje- og energiministrene Terje Søviknes (Frp), Eivind Reiten (Sp) og Marte Mjøs Persen (Ap). Nei til EU har også innkalt som vitner tidligere overingeniør i NVE og avd. dir. i OED, Svein Roar Brunborg, samt konserntillitsvalgt i Aker, Atle Tranøy.

Mer informasjon om Nei til EUs ACER-søksmål. 

Kontakt

Roy Pedersen, leder i Nei til EU, tlf. 93027592

Stort bilde i toppen: Nei til EU hadde en markering utenfor Borgarting lagmannsrett før starten av ankebehandlingen 31. oktober 2022. (Foto: Eivind Formoe)

reLATERT

Se alle arrangementer

Som fisken i garnet

05. feb. 2024

Markedsomsetningen av fiskekvoter kan lage backlash for handlingsrommet i EØS-avtalen.

Høring: – Krever slutt på kjøp og salg av fiskekvoter

30. jan. 2024

– Nei til EU vil understreke viktigheten av at vi har unntak fra EØS-avtalen når det gjelder fiskeriforvaltning, sa Sofie Axelsen Osland i høringen om kvotemeldingen.

Brusselbobla

21. jan. 2024

Skal Nupi endre navn til Norsk utenrikspolitisk propaganda institutt?

Langreist strøm «forsvinner» i nettet. Du får regninga

18. jan. 2024

Det EU-styrte markedsregelverket fører til større energitap i strømnettet. Kostnadene blir overført til deg og meg gjennom økt nettleie.

Slik blir strømmen dyrere i nord

08. jan. 2024

ACER-bestemt strømflyt øker strømprisene i Midt- og Nord-Norge. Ordningen innføres i desember 2024.

30 år med kostbar EØS-avgift

04. jan. 2024

Alle nordmenn over 20 år må betale ca. kr 9000 i «EØS-avgift» fram til 2028.

Ja til vaksiner og selvråderett på helseområdet

03. jan. 2024

Helse bør styres av norske politikere, men det utelukker ikke samarbeid med andre land.

Gaven fra Gro

03. jan. 2024

Etter 30 år er EØS-avtalen forundringspakken som færre og færre vil beholde.

Informasjonskampanje om EU og EØS

21. des. 2023

Fylkeslaget i Møre og Romsdal starter informasjonskampanje.

Sikkerhet og beredskap

18. des. 2023

Notat fra Nei til EUs folkestyreutvalg nr. 2 2023.

Balansekunst på slakk strømledning  

11. des. 2023

Forventningene til Strømprisutvalget har vært store. Men rapporten Balansekunst gir ingen svar på hva som kan og må gjøres med strømpriskrisa som rammer folk og næringsliv.

Balansekunst på markedets premisser

28. nov. 2023

EØS-avtalen kan åpne for frikobling av strømprisen fra markedsregelverket til EU. Men dette hadde ikke Strømprisutvalget «tid og kapasitet» til å vurdere!