Nei til EU hadde en markering utenfor Borgarting lagmannsrett før starten av ankebehandlingen 31. oktober 2022.

ACER-saken er i gang i lagmannsretten

– Saken gjelder dypest sett samfunnets funksjonsdyktighet – energiforsyning, uttalte Nei til EUs advokat Kjell Brygfjeld i sitt innledningsforedrag for retten.

Borgarting lagmannsrett ble mandag satt med fem dommere for å behandle Nei til EUs ACER-søksmål. Saken går for retten hele denne uken.

Nei til EU hadde før saken startet klokken ni en markering utenfor lagmannsretten.

Advokat Brygfjeld påpekte i innledningsforedraget: - Vi opplever i en situasjon med svært høye strømpriser med stor betydning for husholdninger og næringsliv. Stadig kommer det nyheter om næringsliv som må begrense eller avvikle sin virksomhet. Dette har stor virkning inn i det norske samfunnet. I dag hersker det ingen tvil om at innlemmelsen i EUs energiunion med den fysiske tilknytningen til kontinentet gjennom kablene først og fremst er grunnlaget for det høye prisnivået på strøm.

Nei til EU anfører at innlemmelsen av EUs tredje energimarkedspakke alene eller sett i sammenheng med annen EU-generert lovgivning på energifeltet medfører så omfattende avståelse av suverenitet at Stortingets samtykke i mars 2018, skulle ha vært behandlet i samsvar med Grunnloven § 115, dvs. etter den særskilte prosessen og med krav til kvalifisert flertall som bestemmelsen krever.

– For Nei til EU er det viktig at lagmannsretten gjør en grundig vurdering av helheten av suverenitetsavståelsen på energiområdet.

– For Nei til EU er det viktig at lagmannsretten gjør en grundig vurdering av helheten av suverenitetsavståelsen på energiområdet. Vi forventer at retten ikke bare legger Stortingsflertallets egne vurderinger til grunn, men gjøre en reell prøving av hvor inngripende suverenitetsavståelsen er opp mot Grunnlovens bestemmelser, sier Nei til EUs leder Roy Pedersen.

Pedersen følger saken fra rettsalen (K44), og er tilgjengelig for kommentarer. Salen er åpen for media og tilhørere. Lagmannsretten har avslått Nei til EUs anmodning om videostrømming av rettsaken.

På onsdag-torsdag vil en rekke vitner bli ført for retten, blant annet de tidligere olje- og energiministrene Terje Søviknes (Frp), Eivind Reiten (Sp) og Marte Mjøs Persen (Ap). Nei til EU har også innkalt som vitner tidligere overingeniør i NVE og avd. dir. i OED, Svein Roar Brunborg, samt konserntillitsvalgt i Aker, Atle Tranøy.

Mer informasjon om Nei til EUs ACER-søksmål. 

Kontakt

Roy Pedersen, leder i Nei til EU, tlf. 93027592

Stort bilde i toppen: Nei til EU hadde en markering utenfor Borgarting lagmannsrett før starten av ankebehandlingen 31. oktober 2022. (Foto: Eivind Formoe)

reLATERT

Se alle arrangementer

Norwegian Supreme Court to rule on ‘unconstitutional’ transfer of sovereignty 

25. sep. 2023

Transfer of authority to the EU Energy Agency ACER is at odds with the Norwegian Constitution, according to the civil action claim against the State Ministry of Foreign Affairs.

Den nye Hansaregionen

17. sep. 2023

Effektiv strømutveksling i EU-markedet er ikke det samme sett fra Stavanger og Hamburg.

Nei, NRK. Nei til EUs ACER-søksmål handler ikke om å «sabotere EØS-avtalen»

14. sep. 2023

Når NRK omsider nevner søksmålet Nei til EU har reist mot staten, velger Nyhetsmorgen å gi en forvrengt og feilaktig framstilling av hva saken dreier seg om.

Kommuner, vannkraftverk og strømutgifter

11. sep. 2023

Ny rapport: Noen sammenhenger og konsekvenser av en liberalisert kraftbransje.

Acer kan stå for fall

11. sep. 2023

Uavhengig av tausheten til NRK og riksmedia er det skrevet rettshistorie i Høyesterett denne uka.

– Staten unnviker realitetene

08. sep. 2023

Fjerde dag i Høyesterett: – Skal man vurdere realitetene i konsekvensene av de beslutninger det avstås myndighet til? Selvsagt skal man det, uttalte Nei til EUs advokat i sluttreplikken for Høyesterett.

Runddans om RME

08. sep. 2023

Tredje dag i Høyesterett: Reguleringsmyndigheten for energi (RME) skal være uavhengig av norske myndigheter og gjennomføre vedtakene som kommer fra ESA og ACER. Er RME da et norsk organ?

RME korker igjen for utbetaling av flaskehalsinntekter

07. sep. 2023

Statnett ville bruke flaskehalsinntekter til å bremse nettleieøkning. Reguleringsmyndigheten for energi (RME) sa nei. RME fungerer som EU-byrået ACERs forvaltningsorgan i Norge.

Når alarmen går i Høyesterett

06. sep. 2023

Hvem vet: Kanskje lå det symbolikk i at alarmen uforvarende ble utløst under rettsforhandlingene i Høyesterett onsdag.

- En historisk og rettshistorisk sak

05. sep. 2023

Første dag i Høyesterett: ACER utøver en myndighet som er mer omfattende enn det som ble lagt til grunn da Stortinget gjorde sitt ACER-vedtak. - Utviklingen i EU slår også inn i det regelverket som ble innført med tredje energimarkedspakke, påpeker Nei til EUs advokat Kjell Brygfjeld.

ACER-saken er i gang i Høyesterett

05. sep. 2023

Nå har Høyesterett startet sin behandling av Nei til EUs anke i ACER-saken. Følg saken direkte her.

Når én pluss én blir én

04. sep. 2023

Vil Høyesterett sette strek for Stortingets praksis med å avstå suverenitet stykkevis og delt uten å gjøre opp samlet regnskap?