Boye Ullmann på talerstolen på Nei til EUs rådsmøte 19. november 2023.

Kampen for politisk kontroll over krafta fortsetter 

Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte 19. november 2023.

Høyesterett ga 31. oktober staten medhold i ACER-rettssaken. Grunnloven § 115 tapte. Grunnlovsbestemmelsen stiller krav om tre fjerdedels flertall for å avstå suverenitet, mens Stortinget vedtok EUs tredje energimarkedspakke i 2018 uten kvalifisert flertall. 

Høyesterett konkluderte altså med at suverenitetsavståelsen var lite inngripende. Dommen etterlater imidlertid fortsatt uklarheter om hva som er terskelen for at en suverenitetsavståelse er mer enn lite inngripende, og dermed krever behandling etter § 115. 

Videre har Høyesterett kun behandlet noen få bestemmelser i tredje energimarkedspakke om avståelse av direkte myndighet. De folkerettslige og politiske bindingene som EUs energipakker og EØS-regler setter for det norske storting og regjering ligger utenfor rettsaken og er ikke vurdert av Høyesterett. 

Dommen bekrefter at regjeringens instruksjonsrett etter Grunnloven § 3 blir innskrenket.  Høyesterett bygger på en forutsetning om at Reguleringsmyndigheten for energi (RME) er en «nasjonal» forvaltningsmyndighet, samtidig som det medgis at norske myndigheter ikke kan bestemme hva RME skal mene. 

Nei til EU trapper nå opp kampen mot EUs fjerde energimarkedspakke. Her er det satt enda mer presise krav som hindrer regulering av krafteksporten, og ACER har fått utvidet sine fullmakter. Denne pakka vil være en ny ulykke for norske strømforbrukere og for norsk industri, som Nei til EU vil bruke all vår kraft for å avverge. 

Mange er med oss i kravet om å ta politisk kontroll med strømmarkedet. Fellesforbundets landsmøte vedtok krav om å avvise EUs fjerde energimarkedspakke og frikoble Norge fra ACER. Landsmøtet slo fast kravet om å ta politisk kontroll med strømmarkedet og at krafta skal være under nasjonal styring. Et overveldende flertall på to tredeler av delegatene stemte for at Norge skal gå ut av ACER. Dette er klar melding fra LOs største forbund i privat sektor. Politisk er dette et krav om at deler av EUs tredje energimarkedspakke må reforhandles. 

Regjeringen sier i Hurdalsplattformen at «handlingsrommet i EØS-avtalen skal tas i bruk med særlig vekt på å sikre nasjonal kontroll på områder som norsk arbeidsliv, energi og jernbane». En sentral del av dette handlingsrommet er den avtalefestede retten til å avvise at nye EU-regler tas inn i EØS, og å forhandle uspiselig regelverk ut av EØS-avtalen. 

Nei til EU krever at regjeringen endelig viser at vetoretten i EØS-avtalen er til for å brukes. 

Nei til EU avslutter nå den rettslige prosessen mot norsk deltakelse i EUs energiunion, men den politiske kampen fortsetter. 

Stort bilde i toppen: Boye Ullmann på talerstolen på Nei til EUs rådsmøte 19. november 2023. (Foto: Eivind Formoe)

reLATERT

Se alle arrangementer

Balansekunst på markedets premisser

28. nov. 2023

EØS-avtalen kan åpne for frikobling av strømprisen fra markedsregelverket til EU. Men dette hadde ikke Strømprisutvalget «tid og kapasitet» til å vurdere!

Politiske krafttak må til

14. nov. 2023

Det er ikke lenger omstridt at de to siste utenlandskablene har vært utslagsgivende for strømprisen. Det kontroversielle består nå i hvilke politiske grep som er mulige.

Høyesterett utvilsomt i tvil om sin egen rolle

13. nov. 2023

Det er en merkelig juridisk tilnærming når landets øverste domstol egentlig fraskriver seg ansvaret for å hegne om Grunnloven slik den til enhver tid er formulert.

Faktum som forsvant

13. nov. 2023

Bak Høyesteretts klare konklusjon i Acer-dommen ligger det mange motsetninger og forhold som ikke er vurdert.

Hva sier Høyesterett i ACER-dommen?

09. nov. 2023

Høyesterettsdommen i ACER-saken tar ikke stilling til konsekvensene for strømprisen eller andre følger av at Norge er blitt integrert i EUs energimarked. Det Høyesterett behandler er den direkte beslutningsmyndigheten som isolert sett er overført til EØS-tilsynet ESA.

Til forsvar for en tapt sak

07. nov. 2023

Etter Acer-dommen i Høyesterett er vernet om norsk myndighet og suverenitet i Grunnloven satt ut av spill.

Kampen mot EUs energiunion og ACER fortsetter!  

31. okt. 2023

– Høyesteretts dom i ACER-rettssaken var en skuffelse. Landets høyeste domstol har dessverre gitt grønt lys for Stortingets ja til ACER i 2018, sier Nei til EU-leder Einar Frogner.  

Høyesteretts dom i ACER-saken kommer på tirsdag

27. okt. 2023

Tirsdag 31. oktober kl. 09 avsier Høyesterett dom i Nei til EUs ACER-søksmål mot staten. 

Følg dommen i Høyesterett direkte

27. okt. 2023

Følg domsavsigelsen i Nei til EUs plenumssak om Acer i Høyesterett direkte på nett på tirsdag 31. oktober 09.00.

Forslag til regulering av innsyn i havvindsøknader må skrinlegges

12. okt. 2023

Nei til EU vil på det sterkeste oppfordre departementet til å skrinlegge dette forslaget om å begrense innsynsretten, skriver vi i vårt høringssvar.

Ut av Acer «kor tid som helst», Eriksen?

10. okt. 2023

Statssekretær Andreas Bjelland Eriksen prøver å bagatellisere konsekvensene av at Norge er blitt innlemmet i EUs energiunion, og hevder at «vi har full kontroll over norsk kraftpolitikk» (Klassekampen 30. september).

Strømmen er vår!

08. okt. 2023

Uttalelse vedtatt på fylkesårsmøtet til Buskerud Nei til EU 25. mars 2023.