Boye Ullmann på talerstolen på Nei til EUs rådsmøte 19. november 2023.

Kampen for politisk kontroll over krafta fortsetter 

Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte 19. november 2023.

Høyesterett ga 31. oktober staten medhold i ACER-rettssaken. Grunnloven § 115 tapte. Grunnlovsbestemmelsen stiller krav om tre fjerdedels flertall for å avstå suverenitet, mens Stortinget vedtok EUs tredje energimarkedspakke i 2018 uten kvalifisert flertall. 

Høyesterett konkluderte altså med at suverenitetsavståelsen var lite inngripende. Dommen etterlater imidlertid fortsatt uklarheter om hva som er terskelen for at en suverenitetsavståelse er mer enn lite inngripende, og dermed krever behandling etter § 115. 

Videre har Høyesterett kun behandlet noen få bestemmelser i tredje energimarkedspakke om avståelse av direkte myndighet. De folkerettslige og politiske bindingene som EUs energipakker og EØS-regler setter for det norske storting og regjering ligger utenfor rettsaken og er ikke vurdert av Høyesterett. 

Dommen bekrefter at regjeringens instruksjonsrett etter Grunnloven § 3 blir innskrenket.  Høyesterett bygger på en forutsetning om at Reguleringsmyndigheten for energi (RME) er en «nasjonal» forvaltningsmyndighet, samtidig som det medgis at norske myndigheter ikke kan bestemme hva RME skal mene. 

Nei til EU trapper nå opp kampen mot EUs fjerde energimarkedspakke. Her er det satt enda mer presise krav som hindrer regulering av krafteksporten, og ACER har fått utvidet sine fullmakter. Denne pakka vil være en ny ulykke for norske strømforbrukere og for norsk industri, som Nei til EU vil bruke all vår kraft for å avverge. 

Mange er med oss i kravet om å ta politisk kontroll med strømmarkedet. Fellesforbundets landsmøte vedtok krav om å avvise EUs fjerde energimarkedspakke og frikoble Norge fra ACER. Landsmøtet slo fast kravet om å ta politisk kontroll med strømmarkedet og at krafta skal være under nasjonal styring. Et overveldende flertall på to tredeler av delegatene stemte for at Norge skal gå ut av ACER. Dette er klar melding fra LOs største forbund i privat sektor. Politisk er dette et krav om at deler av EUs tredje energimarkedspakke må reforhandles. 

Regjeringen sier i Hurdalsplattformen at «handlingsrommet i EØS-avtalen skal tas i bruk med særlig vekt på å sikre nasjonal kontroll på områder som norsk arbeidsliv, energi og jernbane». En sentral del av dette handlingsrommet er den avtalefestede retten til å avvise at nye EU-regler tas inn i EØS, og å forhandle uspiselig regelverk ut av EØS-avtalen. 

Nei til EU krever at regjeringen endelig viser at vetoretten i EØS-avtalen er til for å brukes. 

Nei til EU avslutter nå den rettslige prosessen mot norsk deltakelse i EUs energiunion, men den politiske kampen fortsetter. 

Stort bilde i toppen: Boye Ullmann på talerstolen på Nei til EUs rådsmøte 19. november 2023. (Foto: Eivind Formoe)

reLATERT

Se alle arrangementer

Oslo Nei til EUs høringsinnspill til Fornybardirektivet

21. mai 2024

Oslo Nei til EU støtter ikke forslaget om at Fornybardirektivet skal gjøres gjeldende for Norge.

Kraft og tvang mot folkestyre

29. april 2024

Fornybardirektivet går løs på selve grunnlaget for lokaldemokratiet.

Veto mot fornybardirektivet 

29. april 2024

EUs energikomissær Kadri Simson truer Norge med konsekvenser dersom ikke Fornybardirektivet innføres innen august 2024. EU kommer med direkte trusler mot Norge.  

Høringsuttalelse om fornybardirektivet

18. april 2024

Nord-Trøndelag Nei til EU krever at regjeringa utnytter handlingsrommet i EØS avtalen til å legge ned veto mot fornybardirektivet. Fristen for høringssvar går ut 19. april. Høringsuttalelsen er gjengitt i artikkelen

EØS-storm i spørretimen

17. april 2024

EUs fjerde energipakke, konsekvenser av veto i EØS og unntak fra EUs anbudstvang på jernbanen var noen av mange EØS-tema i Stortingets spørretime.

EU presser Norge til å vedta Energimarkedspakke 4.

12. april 2024

Da Regjeringa og Stortinget godtok EØS-avtalen i 1992, var det ei forutsetning at avtalen ikke skulle ha overnasjonal styring fra EU, og at Norge skulle ha sjølbestemmelse på vitale områder for oss. Avtalen skulle bare sikre adgang til det «indre markedet».

–Uakseptabel EU-innblanding

08. april 2024

– Det er totalt uakseptabelt at EUs energikommissær forsøker å blande seg inn i norske politiske beslutningsprosesser, sier Einar Frogner, leder i Nei til EU.

Turbin-demokratiet

08. april 2024

Den økonomiske liberalismen viser autoritært ansikt i EUs fornybardirektiv.

Nei til EUs innspill til partienes valgprogram

05. april 2024

Nei til EUs innspill til partiprogrammene frem mot stortingsvalget i 2025

Høringsuttalelse om fornybardirektivet

05. april 2024

Høringsuttalelse fra Nei til EU angående det reviderte fornybardirektivet.

Helseunion og ACER med Morten Harper

03. april 2024

Se opptak av Sør-Trøndelag Nei til EUs åpne møte på Litteraturhuset i Trondheim 10. januar 2024 med Morten Harper.

Det EU-styrte kraftregimet kan gi nye prisbomber

20. mars 2024

Norge har mistet adgangen til ensidig å bestemme nye prisområder for strømmen.