Årsmøtedokumenter 2023

Buskerud Nei til EU avholder årsmøte lørdag 25 mars kl. 11.00 i Folkets Hus i Drammen. Her kan du finne saksdokumenter.

Forny medlemskapet - bli medlem!

Vi motstandere av EU/EØS er avhengig av en organisasjon som Nei til EU – og: Nei til EU er avhengig av medlemmer.

KUNNSKAPSBANK
EØS

Hvordan du kan orientere deg om EU/EØS:

Noen tips til deg som søker mer kunnskap.

Alle har stemmerett!

Buskerud Nei til EUs vedtekter ble siste endret på årsmøtet i september/20. Det ble da vedtatt at alle som deltar på årsmøtet, skal ha stemmerett.