Har du fornyet medlemskapet i Nei til EU?

Vi motstandere av EU/EØS er avhengig av en organisasjon som Nei til EU – og: Nei til EU er avhengig av medlemmer.

I Buskerud har vi mange eldre medlemmer. Det betyr erfaring - mange av oss har vært aktive i begge folkeavstemningene - og er en bra ting. Samtidig er det helt nødvendig at vi klarer å tiltrekke oss yngre medlemmer, sånn at organisasjonen – om nødvendig – også har et liv etter vår levetid. Å verve nye medlemmer er derfor livsviktig.
Samtidig er det like livsviktig at dere som allerede er medlemmer, fortsetter som medlemmer.

Helst også: At dere har tid/muligheter til å delta litt aktivt i Buskerud Nei til EU eller i våre lokallag. Hva med deg?
Noen av dere som får dette bladet har ikke betalt kontingent de siste par årene.
Vi håper dere fornyer medlemskapet i en av dagene.

Kontingenten for nye medlemmer er 200 kroner for første året. Om en melder seg inn etter 1. oktober, gjelder kontingenten også for det påfølgende året. Det betyr: De som melder seg inn i Nei til EU nå, betaler kr 200 i medlemskap for ut 2020 og for hele 2021.
Vanlig årskontingent er 415 kroner året.
Husstandsmedlemmer betaler kr 150 i kontingent første året, evt for 2020 og 2021, deretter kr 250 pr år i de påfølgende år.
For ungdom og skoleelever er kontingenten 50 kr året.

Det beste er om kontingenten blir trukket automatisk fra din konto (autogiro eller avtalegiro). Da slipper du å bekymre deg for å ha glemt å betale kontingenten. Samtidig sikres Nei til EU stabile inntekter. 


Som medlem får du medlemsbladet Standpunkt 3 ganger i året, samt regelmessig info fra fylkes/lokallag samt invitasjon til møter etc. Halvparten av innbetalt kontingent går tilbake som støtte til fylkeslag og lokallag.

HVORDAN BLI MEDLEM?
På denne internettadressen finner du et innmeldingsskjema: https://neitileu.no/bli-medlem. Du kan også kontakte Nei til EU sentralt på tlf 22179020, eller skrive til NtEU, Schweigaardsgt 34b, 0191 Oslo.

HVORDAN FORNYE MEDLEMSKAP:
Betal kr 415 (kr 50 for ungdom) på Nei til EU sin bankkonto 78744200031.
Evt Vipps til nr 79049 (klikk «Kjøp og betal»). Husk å oppgi navn.