Forny medlemskapet - bli medlem!

Vi motstandere av EU/EØS er avhengig av en organisasjon som Nei til EU – og: Nei til EU er avhengig av medlemmer.

I Buskerud har vi mange eldre medlemmer. Det betyr erfaring - mange av oss har vært aktive i begge folkeavstemningene - og er en bra ting. Samtidig er det helt nødvendig at vi klarer å tiltrekke oss yngre medlemmer, sånn at organisasjonen – om nødvendig – også har et liv etter vår levetid. Å verve nye medlemmer er derfor livsviktig.
Samtidig er det like viktig at dere som allerede er medlemmer, fortsetter som medlemmer.

Helst også: At dere har tid/muligheter til å delta litt aktivt i Buskerud Nei til EU eller i våre lokallag. Eventuelt være kontaktperson der vi ikke har lokallag? Hva med deg?

Kontingenten for nye medlemmer er 200 kroner for første året. Om en melder seg inn etter 1. oktober, gjelder kontingenten også for det påfølgende året.

Vanlig årskontingent pr 1.1.21: 435 kroner året.
Husstandsmedlemmer betaler kr 150 i kontingent første året, deretter kr 260 pr år i de påfølgende år.

For ungdom og skoleelever er kontingenten 50 kr året.

Det beste er om kontingenten blir trukket automatisk fra din konto (autogiro eller avtalegiro). Da slipper du å bekymre deg for å ha glemt å betale kontingenten. Samtidig sikres Nei til EU stabile inntekter.

Som medlem får du medlemsbladet Standpunkt 3 ganger i året, samt regelmessig info fra fylkes/lokallag samt invitasjon til møter etc. Halvparten av innbetalt kontingent går tilbake som støtte til fylkeslag og lokallag.

HVORDAN BLI MEDLEM?
På denne internettadressen finner du et innmeldingsskjema: https://neitileu.no/bli-medlem. Du kan også kontakte Nei til EU sentralt på tlf  22 17 90 20, eller skrive til NtEU, Schweigaardsgt 34b, 0191 Oslo.

HVORDAN FORNYE MEDLEMSKAP:
Som medlem skal du ha fått tilsendt purring på kontingent.
Om du ikke finner purringen, er det lurest å sende melding til medlem@neitileu.no. De vil da ta kontakt!