Siste saker fra Buskerud

Se ferdige arrangementer

Nyhetsbrev november 2020

God jul og godt nytt år!

Julehilsen fra styret i Buskerud Nei til EU

INNLEGG

Buskerud med Nei'er på Landsmøtet

Nei til EU avholdt sitt landsmøte fredag 6. og lørdag 7. november. Et annet sted enn planlagt - det var først tenkt i Drammen. En dag mindre enn tenkt - 2 i stedet for 3. Og: Elektronisk. Buskerud sin fylkesdelegasjon var samlet på Kongsberg, og hadde derfra internett-kontakt med resten av Landsmøtedeltagerne. Som også var samla på ulike steder.

Buskerud NtEU med Facebookside

Buskerud Nei til EU har opprettet egen Facebookside. Lik, del, skriv og kommenter - og inviter venner til å bli med i Facebookgruppa.

Buskerud Nei til EU med medlemsbrev

Buskerud Nei til EU vil utgi egne medlemsbrev. På papir for de som ikke har epost, og elektronisk for de som har epost-adresse. Gjennom sånne medlemsbrev håper vi bl.a. å kunne bedre kontakten mellom fylkesstyret, lokallagene og medlemmene.

Den store EØS-bløffen

var tittelen på Eva Nordlund sitt foredrag på det åpne møtet i Buskerud Nei til EU på Fossesholm. Nordlund er tidligere nestleder i Nei til EU, og har bl.a. utdannelse i EU-rett.

Årsmøte 2020 på Fossesholm

Buskerud Nei til EU sitt utsatte årsmøte ble avholdt på Fossesholm, Vestfossen, 9.9.20. Under valget ble det noen mindre utskiftninger i styret, bl.a. ble det valgt ny leder.

Arbeidsplan og møteplan Buskerud Nei til EU - 2020/21

Pressemelding: Buskerud Nei til EU fortsetter kampen mot EØS-avtalen

Olav Boye ny leder i Buskerud Nei til EU

Mønstring mot EUs energiunion og for nasjonal kontroll over krafta vår

Aksjonsdagen 23. januar viste en brei allianse som nå mobiliserer alle krefter for å stoppe tilslutning til EUs energiunion. Også representanter fra Buskerud Nei til EU deltok på markeringen utenfor Stortinget.