Den store EØS-bløffen

var tittelen på Eva Nordlund sitt foredrag på det åpne møtet i Buskerud Nei til EU på Fossesholm. Nordlund er tidligere nestleder i Nei til EU, og har bl.a. utdannelse i EU-rett.

Og den store bløffen?
- Vi kan ikke selge varene våre om vi står utafor EU/EØS.
- Vi har handlingsrom gjennom EØS-avtalen.
Begge påstandene ble tilbakevist av Nordlund.

Om EØS-avtalen opphører trer vår tidligere handelsavtale med EU i kraft (EØS-avtalens paragraf 120). Denne avtalen gir bl.a. tollfrihet for industrivarer og bortfall av tekniske handelshindringer.
Hun pekte også på at EU i dag har handelsavtale med 157 land, hvorfor da ikke også med Norge?

Praksis viser at vi ikke har handlingsrom gjennom EØS-avtalen.
Vi har aldri våget å bruke vår vetorett mot nye lover/direktiver, enten av frykt for represalier eller fordi de nye bestemmelsene er i tråd med regjeringas ønsker.
Kampen for et anstendig norsk arbeidsliv tvinges nå på kne.
Oslomodellen i offentlig sektor er et eksempel. Den krever at entreprenør bruker faste ansatte, at norsk er arbeidsspråk, og at det bare er tillatt med en underleverandør.
Det er små sjanser for at ESA, EU sitt kontrollorgan som skal påse at Norge følger opp EØS-avtalen, vil godkjenne Oslomodellen. Uansett hvor mye den forsvares av Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Nordlund mente regjeringsskifte etter Stortingsvalget neste år er viktig. Spesielt om Nei til EØS-partiene -  Senterpartiet, SV og Rødt - styrker sin stilling. Det kan presse Arbeiderpartiet til bruk av handlingsrommet - kanskje også til  revisjon/oppsigelse av avtalen.

Når stadig flere får øynene opp for hva EØS betyr for Norge på ulike områder og hvordan avtalen binder oss til å føre en politikk på tvers av våre interesser, vil også stadig flere ønske å si opp avtalen og å erstatte den med en handelsavtale.

 

reLATERT

Se alle arrangementer

Sjølstyre kommer ikke alltid gratis

19. okt. 2021

Hva om det nå likevel kan komme til å koste Norge noe i kroner og øre å forlate EØS?

Hurdalsplattformen bekrefter at EØS-motstanden må fortsette

14. okt. 2021

Ap/Sp-regjeringa vil styre på grunnlag av EØS-avtalen og sier nei til norsk EU medlemskap de neste fire åra. Klar tale og ingen overraskelse. Men hva med de andre aktuelle sakene som kolliderer med EU, EØS-avtalen og EØS-politiet ESA?

Samfunnsdebatten om EØS 

14. okt. 2021

Må vi ha en EØS-avtale for å få solgt varene våre til EU? 

Mytene om fiskeeksport uten EØS-avtalen

12. okt. 2021

To seiglivede myter om norsk fiskeeksport gjentas av NHO og Sjømat-Norge i media så jamt og trutt at de fleste tror de er sanne.

Vett 3 2021: Alternativer til EØS-avtalen

11. okt. 2021

Hvordan kan en jevnbyrdig handelsavtale med EU se ut?

Går vi mot en strømkrise i vinter?

11. okt. 2021

Det kan se sånn ut, ut fra fyllingsgraden i vannmagasinene våre. Strømprisen har vært høy i hele sommer. I juni, juli og august ble det produsert 31 terrawattimer, 20% av denne produksjonen ble eksportert, ifølge SSB. For knapt en uke siden ble kabelen North Sea Link til Storbritannia åpnet. Den går ikke for fullt ennå, men med den og den nye kabelen til Tyskland, kan det eksporteres 20% av den totale kraftproduksjonen fra Sør-Norge.

Kampen fortsetter

10. okt. 2021

SV er ute av regjeringsforhandlingene. Det var ikke uventet. Fortsatt domineres Ap og Sp av for mye "sentrumspolitikk", og for lite grasrot, fagbevegelse og "Lundteigen"-tenkning. Ei mindretallsregjering Ap/Sp måtte derfor bli løsningen. Det ryktes at Ap nok en gang får gjennomslag for at EØS-avtalen skal ligge fast i kommende stortingsperiode. Det er heller ikke uventet. EØS er jo et av Jonas Gahr Støre sine livsverk.

Annerledeslandet?

08. okt. 2021

Det politiske styrkeforholdet i EU-spørsmål er endret, selv om Ap er større enn Sp og SV til sammen. Rødt utenfor regjering bekrefter økt motstand mot EU-medlemskap og EØS. 

På bar bakke uten EØS?

07. okt. 2021

Norge har allerede en handelsavtale som uten EØS-avtalen gir tollfrihet for industrivarene, og laksetollen vil være uforandret.

Høringsuttalelse forslag til endring i pliktforskriften 

07. okt. 2021

Tildeling av fangstkvoter og tildeling av konsesjoner er heldigvis ikke en del av EØS-avtalen. Vi mener den eneste løsningen er å tilbakeføre  de såkalte pliktkvotene til kystflåten.

Rutetabell for ei ny regjering

06. okt. 2021

Tog-Norge venter i spenning på at ei ny regjering sender EUs jernbanepakke i retur. Nei til EU har rutetabellen klar, i tilfelle Arbeiderpartiet eller Senterpartiet er usikre på hvilket spor de skal velge.

Standpunkt 3-2021

06. okt. 2021

I dette nummeret kan du lese om hva de nye stortingsrepresentantene mener om EU og EØS, samt Nei til EUs krav til en ny regjering. Det nye Stortinget har tydelig flertall mot EU-medlemskap og en betydelig økning i antallet EØS-motstandere.