Den store EØS-bløffen

var tittelen på Eva Nordlund sitt foredrag på det åpne møtet i Buskerud Nei til EU på Fossesholm. Nordlund er tidligere nestleder i Nei til EU, og har bl.a. utdannelse i EU-rett.

Og den store bløffen?
- Vi kan ikke selge varene våre om vi står utafor EU/EØS.
- Vi har handlingsrom gjennom EØS-avtalen.
Begge påstandene ble tilbakevist av Nordlund.

Om EØS-avtalen opphører trer vår tidligere handelsavtale med EU i kraft (EØS-avtalens paragraf 120). Denne avtalen gir bl.a. tollfrihet for industrivarer og bortfall av tekniske handelshindringer.
Hun pekte også på at EU i dag har handelsavtale med 157 land, hvorfor da ikke også med Norge?

Praksis viser at vi ikke har handlingsrom gjennom EØS-avtalen.
Vi har aldri våget å bruke vår vetorett mot nye lover/direktiver, enten av frykt for represalier eller fordi de nye bestemmelsene er i tråd med regjeringas ønsker.
Kampen for et anstendig norsk arbeidsliv tvinges nå på kne.
Oslomodellen i offentlig sektor er et eksempel. Den krever at entreprenør bruker faste ansatte, at norsk er arbeidsspråk, og at det bare er tillatt med en underleverandør.
Det er små sjanser for at ESA, EU sitt kontrollorgan som skal påse at Norge følger opp EØS-avtalen, vil godkjenne Oslomodellen. Uansett hvor mye den forsvares av Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Nordlund mente regjeringsskifte etter Stortingsvalget neste år er viktig. Spesielt om Nei til EØS-partiene -  Senterpartiet, SV og Rødt - styrker sin stilling. Det kan presse Arbeiderpartiet til bruk av handlingsrommet - kanskje også til  revisjon/oppsigelse av avtalen.

Når stadig flere får øynene opp for hva EØS betyr for Norge på ulike områder og hvordan avtalen binder oss til å føre en politikk på tvers av våre interesser, vil også stadig flere ønske å si opp avtalen og å erstatte den med en handelsavtale.

 

reLATERT

Se alle arrangementer

3 grunner til trygge arbeidsplasser uten EØS

05. juli 2021

De aller fleste land handler med EU uten en EØS-avtale.

Vilje til veto

05. juli 2021

Kommer det ikke et EØS-veto i neste stortingsperiode, skal jeg bresere slipset til Jonas Gahr Støre.

Grunnløs brexit-fobi

01. juli 2021

Nei til EU svarer Norsk Industri (NHO), som advarer mot at Norge trekker positive lærdommer av brexit og inngår et jevnbyrdig handelsforhold med EU.

Nei til EU krever en offentlig utredning av alternativer til EØS-avtalen 

01. juli 2021

Mer kunnskap om alternativene til EØS-avtalen kan gi en bedre opplyst debatt om Norges forhold til EU. De som avviser kravet, må forklare hvorfor de sier nei til mer kunnskap. 

EØS-loven må skrives om

30. juni 2021

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen slår fast at rettigheter etter EØS-avtalen ikke skal ha automatisk forrang. Da må kravet være at den norske EØS-loven tilpasses deretter.

Rådebank for transportbransjen 

30. juni 2021

EU-direktiver om transport blir gjeldende i Norge gjennom EØS-avtalen. De overstyrer samferdselspolitikken vår på veien, i sporet, til sjøs og i lufta. 

Når EU styrer strømprisen

30. juni 2021

Norge har en stor kraftforedlende industri som er nøkkelbedrifter i lokalsamfunn over det ganske land, der det eksporteres for over 100 milliarder i året.

Dette mener partiene om sentrale EU/EØS-saker

23. juni 2021

Nei til EU har valgt ut 8 sentrale og aktuelle saker som angår Norges forhold til EU og EØS-avtalen, og undersøkt hva stortingspartiene mener i disse sakene.

Det neste Stortingets syn på EU og EØS-saker

23. juni 2021

Hva mener representantene som ligger an til å bli valgt?

Det neste Stortinget er delt på midten om ACER 

23. juni 2021

Nei til EU presenterer kandidatundersøkelsen om EU og EØS onsdag 23. juni kl. 10:00 i en direktesendt lansering.

Redusér EUs makt 

18. juni 2021

Tenk om vi etter valget kunne ha en minister som sier at vi får solgt varene våre utenfor EØS, skriver Roy Pedersen i lederartikkelen i Standpunkt.

Standpunkt 2-2021

18. juni 2021

I dette nummeret kan du lese om Nei til EUs kandidatundersøkelse og gjennomgang av partiprogrammene. Det nye stortinget blir mer kritisk til EU og EØS.