Den store EØS-bløffen

var tittelen på Eva Nordlund sitt foredrag på det åpne møtet i Buskerud Nei til EU på Fossesholm. Nordlund er tidligere nestleder i Nei til EU, og har bl.a. utdannelse i EU-rett.

Og den store bløffen?
- Vi kan ikke selge varene våre om vi står utafor EU/EØS.
- Vi har handlingsrom gjennom EØS-avtalen.
Begge påstandene ble tilbakevist av Nordlund.

Om EØS-avtalen opphører trer vår tidligere handelsavtale med EU i kraft (EØS-avtalens paragraf 120). Denne avtalen gir bl.a. tollfrihet for industrivarer og bortfall av tekniske handelshindringer.
Hun pekte også på at EU i dag har handelsavtale med 157 land, hvorfor da ikke også med Norge?

Praksis viser at vi ikke har handlingsrom gjennom EØS-avtalen.
Vi har aldri våget å bruke vår vetorett mot nye lover/direktiver, enten av frykt for represalier eller fordi de nye bestemmelsene er i tråd med regjeringas ønsker.
Kampen for et anstendig norsk arbeidsliv tvinges nå på kne.
Oslomodellen i offentlig sektor er et eksempel. Den krever at entreprenør bruker faste ansatte, at norsk er arbeidsspråk, og at det bare er tillatt med en underleverandør.
Det er små sjanser for at ESA, EU sitt kontrollorgan som skal påse at Norge følger opp EØS-avtalen, vil godkjenne Oslomodellen. Uansett hvor mye den forsvares av Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Nordlund mente regjeringsskifte etter Stortingsvalget neste år er viktig. Spesielt om Nei til EØS-partiene -  Senterpartiet, SV og Rødt - styrker sin stilling. Det kan presse Arbeiderpartiet til bruk av handlingsrommet - kanskje også til  revisjon/oppsigelse av avtalen.

Når stadig flere får øynene opp for hva EØS betyr for Norge på ulike områder og hvordan avtalen binder oss til å føre en politikk på tvers av våre interesser, vil også stadig flere ønske å si opp avtalen og å erstatte den med en handelsavtale.

 

reLATERT

Se alle arrangementer

Om å flytte gjerder

12. april 2021

Refleksjoner etter Høyesteretts dom om nasjonal myndighetsavståelse.

Høyesterett stiller seg bak en høyst usikker forståelse av EUs jernbanepakke

09. april 2021

Høyesterett legger den utøvende makts vurdering til grunn om EUs fjerde jernbanepakke.

Tåken har klarnet i kanalen

29. mars 2021

Tre lærdommer fra britenes tre måneder utenfor EUs indre marked.

Spenner Norge fast i EUs sikkerhetsbelte

26. mars 2021

I verdensbildet til regjeringa er EU svaret på alt, også når det gjelder å sikre vår trygghet og frihet. Selv når EU krenker folkeretten og havretten, og dermed vitale norske interesser.

Taxinæring på felgen

23. mars 2021

Den nye EU-tilpassede Yrkestransportloven har punktert drosjenæringa slik vi kjenner den.

Høgsteretts vedtak om ACER — eit vendepunkt i EØS-striden

22. mars 2021

Høgsterett har vedtatt at Nei til EU har høve til å føra sak mot regjeringa for brot på Grunnloven. Stortinget følgde ikkje Grunnlovens § 115 då dei vedtok EUs energipakke 3 og la Norge under EUs energibyrå ACER.

Råtne sviller under jernbanesporet

19. mars 2021

Striden rundt EUs fjerde jernbanepakke bør bli en valgkampsak, uansett hva Høyesterett konkluderer med i sin vurdering av behandlingsmåten i Stortinget.

EØS-guiden

17. mars 2021

EØS-avtalens innhold, konsekvenser og alternativer

Fortsatt kabotasje med EUs mobilitetspakker

16. mars 2021

Situasjonen for vogntog er ille med sosial dumping og svekket trafikksikkerhet. I turbussbransjen er den håpløs. Hvordan virker EUs nye mobilitetspakker i denne virkeligheten?

Luftig boikott kan få hard landing

12. mars 2021

Som et EØS-registrert selskap kan Wizz Air fritt etablere seg i Norge. Det er ikke krav om en fast mannskapsbase i Norge, heller ikke for å føre priskrig på norske innenlandske flyruter. Men det kan finnes en nødutgang for å sikre arbeidsvilkårene i lufta.

Hydros salg av valseverk og EØS-avtalen.

10. mars 2021

EØS-avtalen hindrer ikke bruk av eiermakt. Departementet kan når som helst stanse salget.

Vett 1 2021: Hvilken transport trenger vi?

09. mars 2021

Nytt hefte om EUs fjerde jernbanepakke, Wizz Air, Uber og kabotasjekjøring.