Strømmen er vår!

Uttalelse vedtatt på fylkesårsmøtet til Buskerud Nei til EU 25. mars 2023.

Strømmen er vår!

Innføringen av strømstøtte er en innrømmelse av at strømmarkedet ikke fungerer. Men i stedet for å gjøre noe med årsakene til strømpriskrisa, så gis det støtte for å unngå opprør. Strømstøtten er altså en politisk støtte for å opprettholde et strømmarked som har vist seg å ikke fungere. Å kalle det "strømstøtte" er også misvisende – det er jo egentlig bare en delvis tilbakebetaling av den overprisen vi betaler for strømmen.

Politikerne er lojale overfor EU/EØS og kraftmarkedet, mens de svikter egen befolkning og eget næringsliv. Vi ønsker at våre folkevalgte skal forstå at jobben deres faktisk er å tjene folket og kjempe for norske interesser, ikke å tjene EU. Med dagens tafatthet er det fort gjort å ødelegge det forfedrene våre har bygd opp av velferdsstat og industri.

Den norske vannkrafta er bygd i norsk natur, betalt av det norske folk. Den tilhører derfor oss, og det er helt rett og rimelig at vi i kalde Norge skal ha fordelen med billig strøm. Det koster i gjennomsnitt knapt 12 øre/kWh å produsere norsk vannkraft. Produksjonskostnaden har ikke økt nevneverdig de siste årene, allikevel har strømprisene skutt i været. Dagens strømmarked er et ran av egen befolkning og næringsliv. Det er ikke først og fremst krafteksporten kraftprodusentene tjener grovt på, men det er den høyere prisen som du og jeg betaler for norsk strøm.

Den eneste grunnen til at vi har skyhøye strømpriser er markedet. Norske politikere har stegvis valgt å gjøre strøm til en vare på det europeiske markedet. Det startet med Energiloven i 1990 og er forsterket med EUs tredje energimarkedspakke, ACER og store eksportkabler til områder med høyere strømpris.

Men i stedet for å gripe inn i markedet, så driver regjeringen med utredninger og prøver å få oss til å tro at vi har en forsyningskrise. Det har vi ikke. Norge er selvforsynt med strøm, vi produserer i snitt mer strøm enn det vi selv bruker og er dermed netto-eksportør av strøm. Vi har store vannmagasiner som er laget for å sikre forsyningen gjennom vintrer og eventuelle tørre perioder. Problemet er at kraftprodusentene nå styres av bedriftsøkonomiske motiv, ikke for samfunnets beste eller for å sikre strømforsyningen. Dermed fører markedet og eksportkablene til at magasinene tappes for økonomisk vinning, mens forsyningssikkerheten svekkes. Med lite vann i magasinene oppnår også kraftprodusentene å drive opp strømprisen ytterligere.

Vi ønsker ikke strømstøtte. Vi ønsker at politikerne tar tilbake kontroll over vår egen kraft ved å ta strømmen av markedet og sørge for at strømmen selges til selvkost. Kraft er en nødvendig del av infrastrukturen i et samfunn. Den bør derfor ikke selges til høystbydende. Hvis krafta skal komme norske innbyggere, norsk industri, norsk landbruk, miljøet og velferden til gode også i framtiden, så må det tas politisk kontroll nå.

reLATERT

Se alle arrangementer

Langreist strøm «forsvinner» i nettet. Du får regninga

18. jan. 2024

Det EU-styrte markedsregelverket fører til større energitap i strømnettet. Kostnadene blir overført til deg og meg gjennom økt nettleie.

Slik blir strømmen dyrere i nord

08. jan. 2024

ACER-bestemt strømflyt øker strømprisene i Midt- og Nord-Norge. Ordningen innføres i desember 2024.

Sikkerhet og beredskap

18. des. 2023

Notat fra Nei til EUs folkestyreutvalg nr. 2 2023.

Balansekunst på slakk strømledning  

11. des. 2023

Forventningene til Strømprisutvalget har vært store. Men rapporten Balansekunst gir ingen svar på hva som kan og må gjøres med strømpriskrisa som rammer folk og næringsliv.

Balansekunst på markedets premisser

28. nov. 2023

EØS-avtalen kan åpne for frikobling av strømprisen fra markedsregelverket til EU. Men dette hadde ikke Strømprisutvalget «tid og kapasitet» til å vurdere!

Kampen for politisk kontroll over krafta fortsetter 

21. nov. 2023

Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte 19. november 2023.

Politiske krafttak må til

14. nov. 2023

Det er ikke lenger omstridt at de to siste utenlandskablene har vært utslagsgivende for strømprisen. Det kontroversielle består nå i hvilke politiske grep som er mulige.

Høyesterett utvilsomt i tvil om sin egen rolle

13. nov. 2023

Det er en merkelig juridisk tilnærming når landets øverste domstol egentlig fraskriver seg ansvaret for å hegne om Grunnloven slik den til enhver tid er formulert.

Faktum som forsvant

13. nov. 2023

Bak Høyesteretts klare konklusjon i Acer-dommen ligger det mange motsetninger og forhold som ikke er vurdert.

Hva sier Høyesterett i ACER-dommen?

09. nov. 2023

Høyesterettsdommen i ACER-saken tar ikke stilling til konsekvensene for strømprisen eller andre følger av at Norge er blitt integrert i EUs energimarked. Det Høyesterett behandler er den direkte beslutningsmyndigheten som isolert sett er overført til EØS-tilsynet ESA.

Kampen mot EUs energiunion og ACER fortsetter!  

31. okt. 2023

– Høyesteretts dom i ACER-rettssaken var en skuffelse. Landets høyeste domstol har dessverre gitt grønt lys for Stortingets ja til ACER i 2018, sier Nei til EU-leder Einar Frogner.  

Høyesteretts dom i ACER-saken kommer på tirsdag

27. okt. 2023

Tirsdag 31. oktober kl. 09 avsier Høyesterett dom i Nei til EUs ACER-søksmål mot staten.