Strømmen er vår!

Uttalelse vedtatt på fylkesårsmøtet til Buskerud Nei til EU 25. mars 2023.

Strømmen er vår!

Innføringen av strømstøtte er en innrømmelse av at strømmarkedet ikke fungerer. Men i stedet for å gjøre noe med årsakene til strømpriskrisa, så gis det støtte for å unngå opprør. Strømstøtten er altså en politisk støtte for å opprettholde et strømmarked som har vist seg å ikke fungere. Å kalle det "strømstøtte" er også misvisende – det er jo egentlig bare en delvis tilbakebetaling av den overprisen vi betaler for strømmen.

Politikerne er lojale overfor EU/EØS og kraftmarkedet, mens de svikter egen befolkning og eget næringsliv. Vi ønsker at våre folkevalgte skal forstå at jobben deres faktisk er å tjene folket og kjempe for norske interesser, ikke å tjene EU. Med dagens tafatthet er det fort gjort å ødelegge det forfedrene våre har bygd opp av velferdsstat og industri.

Den norske vannkrafta er bygd i norsk natur, betalt av det norske folk. Den tilhører derfor oss, og det er helt rett og rimelig at vi i kalde Norge skal ha fordelen med billig strøm. Det koster i gjennomsnitt knapt 12 øre/kWh å produsere norsk vannkraft. Produksjonskostnaden har ikke økt nevneverdig de siste årene, allikevel har strømprisene skutt i været. Dagens strømmarked er et ran av egen befolkning og næringsliv. Det er ikke først og fremst krafteksporten kraftprodusentene tjener grovt på, men det er den høyere prisen som du og jeg betaler for norsk strøm.

Den eneste grunnen til at vi har skyhøye strømpriser er markedet. Norske politikere har stegvis valgt å gjøre strøm til en vare på det europeiske markedet. Det startet med Energiloven i 1990 og er forsterket med EUs tredje energimarkedspakke, ACER og store eksportkabler til områder med høyere strømpris.

Men i stedet for å gripe inn i markedet, så driver regjeringen med utredninger og prøver å få oss til å tro at vi har en forsyningskrise. Det har vi ikke. Norge er selvforsynt med strøm, vi produserer i snitt mer strøm enn det vi selv bruker og er dermed netto-eksportør av strøm. Vi har store vannmagasiner som er laget for å sikre forsyningen gjennom vintrer og eventuelle tørre perioder. Problemet er at kraftprodusentene nå styres av bedriftsøkonomiske motiv, ikke for samfunnets beste eller for å sikre strømforsyningen. Dermed fører markedet og eksportkablene til at magasinene tappes for økonomisk vinning, mens forsyningssikkerheten svekkes. Med lite vann i magasinene oppnår også kraftprodusentene å drive opp strømprisen ytterligere.

Vi ønsker ikke strømstøtte. Vi ønsker at politikerne tar tilbake kontroll over vår egen kraft ved å ta strømmen av markedet og sørge for at strømmen selges til selvkost. Kraft er en nødvendig del av infrastrukturen i et samfunn. Den bør derfor ikke selges til høystbydende. Hvis krafta skal komme norske innbyggere, norsk industri, norsk landbruk, miljøet og velferden til gode også i framtiden, så må det tas politisk kontroll nå.

reLATERT

Se alle arrangementer

Taxifrislipp truer organisert næring

28. mai 2024

– Under forrige regjering ble det påstått at frislipp av taxinæringen kom til å føre til billige priser. Det har ikke skjedd.

30 år med EØS-avtalen kort fortalt

26. mai 2024

Folkestyrerapporten: I mars utga Nei til EUs folkestyreutvalg rapporten «30 år med EØS-avtalen». Dette kapitlet gir et sammendrag av rapporten. Hele rapporten er tilgjengelig på neitileu.no, og kan kjøpes i papirutgave i Nei til EUs nettbutikk.

Oslo Nei til EUs høringsinnspill til Fornybardirektivet

21. mai 2024

Oslo Nei til EU støtter ikke forslaget om at Fornybardirektivet skal gjøres gjeldende for Norge.

Kraft og tvang mot folkestyre

29. april 2024

Fornybardirektivet går løs på selve grunnlaget for lokaldemokratiet.

Veto mot fornybardirektivet 

29. april 2024

EUs energikomissær Kadri Simson truer Norge med konsekvenser dersom ikke Fornybardirektivet innføres innen august 2024. EU kommer med direkte trusler mot Norge.  

Høringsuttalelse om fornybardirektivet

18. april 2024

Nord-Trøndelag Nei til EU krever at regjeringa utnytter handlingsrommet i EØS avtalen til å legge ned veto mot fornybardirektivet. Fristen for høringssvar går ut 19. april. Høringsuttalelsen er gjengitt i artikkelen

EØS-storm i spørretimen

17. april 2024

EUs fjerde energipakke, konsekvenser av veto i EØS og unntak fra EUs anbudstvang på jernbanen var noen av mange EØS-tema i Stortingets spørretime.

EU presser Norge til å vedta Energimarkedspakke 4.

12. april 2024

Da Regjeringa og Stortinget godtok EØS-avtalen i 1992, var det ei forutsetning at avtalen ikke skulle ha overnasjonal styring fra EU, og at Norge skulle ha sjølbestemmelse på vitale områder for oss. Avtalen skulle bare sikre adgang til det «indre markedet».

–Uakseptabel EU-innblanding

08. april 2024

– Det er totalt uakseptabelt at EUs energikommissær forsøker å blande seg inn i norske politiske beslutningsprosesser, sier Einar Frogner, leder i Nei til EU.

Turbin-demokratiet

08. april 2024

Den økonomiske liberalismen viser autoritært ansikt i EUs fornybardirektiv.

Nei til EUs innspill til partienes valgprogram

05. april 2024

Nei til EUs innspill til partiprogrammene frem mot stortingsvalget i 2025

Høringsuttalelse om fornybardirektivet

05. april 2024

Høringsuttalelse fra Nei til EU angående det reviderte fornybardirektivet.