Stem på et NEI til EU/EØS-parti

Buskerud Nei til EU hadde "fysisk" årsmøte 2. juni. En uttalelse om EU/EØS ble enstemmig vedtatt .... klikk videre.

20 av Buskerud Nei til EU sine medlemmer trosset finværet og kom i stedet på årsmøtet på Fossesholm herregård i Vestfossen.
Vi valgte nytt styre (klikk her for noen av årsmøtepapirene og protokoll), og vi vedtok uttalelsen under:


STEM PÅ ET NEI TIL EU/EØS-PARTI!

- Skal Norge fortsatt være grunnlovsfestet som et "fritt og sjølstendig" rike?
- Skal vi selv bestemme utviklinga i vårt eget land?
- Skal vi bevare og bygge arbeidsplasser i by og bygd?
- Skal vi ha et ordnet arbeidsliv?
- Skal vi verne om velferdsstaten?
- Skal vi ha gode og likeverdige handelsforbindelser med andre land?


Buskerud Nei til EU, samlet til årsmøte på Vestfossen 2.6, svarer ja og går imot EØS-avtalen som fører Norge bakveien inn i EU.
Siden 1994 har over 13.000 pålegg – mange i strid med vårt eget lovverk – blitt tredd ned over hodet på oss.
Vår nasjonale sjølstendighet blir gradvis uthulet.
EU med sine krav om fri flyt av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft, bestemmer.

Vår fiskeri- og landbruksnæring undergraves gjennom kvoteordninger og økt EU-import.
Små bruk legges ned, store overtar.
Vi blir stadig mer avhengig av utenlandsk mat og arbeidskraft.
Viktig infrastruktur – vårt arvesølv – ødelegges eller eksporteres.
Bl.a. gjennom oppsplitting og «konkurranseutsetting» av jernbanen, og kraftkabler til utlandet.
Resultatet er dårligere transporttilbud og dyrere strøm for industrien og folk flest.

Ulike regjeringer har vært pådriver for ei markedsliberal utvikling på tvers av vanlige folks interesser.
Koronapandemien har vært øyeåpner for mange, spesielt når det gjelder manglende beredskap på smittevern og matsikkerhet.
I krisesituasjoner er ethvert land seg selv nærmest.
EØS er en avtale for kapitalkreftenes profitt, ikke for solidaritet med Europas folk.

Ved høstens stortingsvalg må vi ta landet tilbake, skape trygge levekår og sikre seier for ei framtid som vi selv kan bestemme.
Stem for et regjeringsskifte!
Stem på et Nei til EU/EØS-parti!