Årsmøter og strømpriser

Både Buskerud Nei til EU og Drammen Nei til EU har avholdt sine årsmøter. Vi kunne vært langt flere. Oppmøte er et problem. Ikke bare for Nei til EU, men for organisasjonslivet over hele landet. Demokrati krever at folk engasjerer seg og stiller opp. Hva må til?

På Buskerud Nei til EU sitt årsmøte i Sigdal, var det både hilsningstale fra ordføreren og underholdning ved musikeren Even Traaen. Boye Ullmann fra EU-sentralt tok for seg den politisk skapte strømpriskrisa. Årsmøtet ble seinere enig om en ekstern uttalelse der det bl.a. ble krevd makspris på strøm.

Tom Ragnar Berg fra Ringerike ble gjenvalgt som fylkeslagets leder.
Ellers består styret av Erik Borgar Sandvik, Randi Wolff Benjaminsen, Runolv Stegane, Svein Olav Tovsrud, Bente Hole, Renate Skogly, Tone Jansen og Jan Ivar Jansen.
Til varaer ble valgt Trond Åmås, Inge Losvik, Veslemøy Fjerdingstad og Gunn Marit Bergerud.
Til valgkomite ble valgt Kari Aasen Vernsskog, Jon Ovrum og Cato Christiansen.
Alle ble valgt for ett år.


Drammen Nei til EU avholdt først et åpent møte i forkant av sitt årsmøte. Per Olaf Lundteigen (Sp/Buskerud) viste seg atter som grasrotas stortingsrepresentant. Hans lojalitet ligger hos velgerne.
Deler av hans budskap: Vi  måtte utbre kunnskap om EØS-avtalen. Strøm-markedet måtte styres. Folkelige protester måtte mobiliseres til å presse fram endringer.
Selv hadde han nylig vært i Brussel og prata med lederen for ESA, kontrollorganet som skal passe på at Norge følger opp EØS-avtalen. Der fikk han det klare inntrykk at det ikke var noe i veien for statlig subsidiering av norske strømpriser.
I møte med tyske kollegaer hadde Lundteigen stilt spørsmålet: Fra hvor skal Tyskland få stabil strømforsyning når atomkraft og kullkraft nedlegges? Deres svar: Fra Norge.
Med det 4. energidirektivet - som kanskje snart vedtas av Stortinget - kan det verste skje: Økt strømeksport, høyere strømpriser - og enda tommere vannmagasiner.

På selve årsmøtet ble bl.a. nye vedtekter vedtatt. Her slås det fast at Drammen Nei til EU er motstandere av EU og vil arbeide for at EØS-avtalen sies opp. Ellers er vedtektene nå mer i overensstemmelse med dagens praksis.

Jan Christensen ble gjenvalgt som lokallagets leder.
Øvrige medlemmer av styret:
Karl Moum, Rune Kjeldsen, Tori Kløven, Erik Sandvik, Nazifa Nazari, Liv-Tone Engh.
Til ny valgkomite ble valgt Tove Blåmoli, Hilde Glenne og Jens-Petter Kjemprud.
Alle ble valgt for ett år.

------------

Bildemontasjen viser noen av de tillitsvalgte i Buskerud Nei til EU og Drammen Nei til EU:
Øverste rekke fra venstre: Tom Ragnar Berg (BNtEU), Erik B Sandvik (BNtEU/DNtEU), Randi W Benjaminsen (BNtEU).
Nederste rekke fra venstre: Tori Kløven (DNtEU), Rune Kjeldsen (DNtEU), Jan Christensen (DNtEU)

 

reLATERT

Se alle arrangementer

Vel møtt til årsmøte i ditt fylkeslag! 

22. feb. 2024

Nei til EUs fylkeslag er nå i gang med gjennomføring av årsmøter.  

Minneord Paul Magnus Gamlemshaug 

15. feb. 2024

Den 6. februar fikk vi den triste beskjeden at vår venn og kollega i Aust-Agder Nei til EU, Paul Magnus Gamlemshaug, var gått bort. 

Eva Johanne Heir til minne

08. feb. 2024

Eva døde 21. januar seks dager før hun ville fylt 81 år, etter et langt liv i politikken og innsats i Oslo Nei til EU. 

Vedtekter Buskerud Nei til EU

21. jan. 2024

Buskerud Nei til EUs vedtekter ble siste endret på årsmøtet i mars 2023.

Peter Ørebech (1948–2024) 

16. jan. 2024

En juridisk tungvekter for nasjonal suverenitet har gått bort. 

Oppsummering av klimakonferanse 14. oktober 2023

20. des. 2023

Oslo Nei til EU, Akershus Nei til EU, Grünerløkka Nei til EU og Ungdom mot EU arrangerte gratis, åpen klimakonferanse lørdag 14. oktober 2023 i Thon Hotel Opera.

Kvinnekonferanse om helse og fattigdom

19. des. 2023

Nei til EUs kvinnekonferanse 2023 ble arrangert 11. november på Røde kors konferansesenter i Oslo. Det var 42 påmeldte og hovedtema var «Pusher EU dårlig helse og fattigdom?» 

Medlemsbrev fra Vesterålen og Lødingen Nei til EU

24. nov. 2023

Kjære medlemmer i Nei til EU. Vi i styret for Vesterålen og Lødingen Nei til EU takker dere for at dere er medlemmer i organisasjonen. . Uten dere, ingen organisasjon som kan ha tilsatt folk som følger med på alle direktiver som kommer inn i norske lover gjennom EØS.

Vedsalg og medlemstilbud

17. nov. 2023

Bli med i kampen mot høye strømpriser. Rogaland Nei til EU har et tilbud til deg som vil bli medlem, eller om du trenger ved og vil støtte oss i vårt arbeid i Rogaland Nei til EU

– Utenfor EU har Norge en større grad av kontroll over matproduksjonen

27. okt. 2023

Utfordringer for landbruket i EU, matforsyning og genredigering var tema for årets landbrukspolitiske konferanse. Nå kan du se hele konferansen i opptak.

Protokoll fra fylkesårsmøtet i Buskerud Nei til EU 2023

08. okt. 2023

Fylkesårsmøtet i Buskerud Nei til EU 2023 ble avholdt i Folkets Hus i Drammen 25. mars 2023. Her finner du protokollen fra årsmøtet med uttalelsen som ble vedtatt.

Nei til EU søker politisk rådgiver

08. sep. 2023

**AVSLUTTET** Nei til EU søker politisk rådgiver i 100 % fast stilling. Søknadsfrist er 19. oktober 2023.