Årsmøter og strømpriser

Både Buskerud Nei til EU og Drammen Nei til EU har avholdt sine årsmøter. Vi kunne vært langt flere. Oppmøte er et problem. Ikke bare for Nei til EU, men for organisasjonslivet over hele landet. Demokrati krever at folk engasjerer seg og stiller opp. Hva må til?

På Buskerud Nei til EU sitt årsmøte i Sigdal, var det både hilsningstale fra ordføreren og underholdning ved musikeren Even Traaen. Boye Ullmann fra EU-sentralt tok for seg den politisk skapte strømpriskrisa. Årsmøtet ble seinere enig om en ekstern uttalelse der det bl.a. ble krevd makspris på strøm.

Tom Ragnar Berg fra Ringerike ble gjenvalgt som fylkeslagets leder.
Ellers består styret av Erik Borgar Sandvik, Randi Wolff Benjaminsen, Runolv Stegane, Svein Olav Tovsrud, Bente Hole, Renate Skogly, Tone Jansen og Jan Ivar Jansen.
Til varaer ble valgt Trond Åmås, Inge Losvik, Veslemøy Fjerdingstad og Gunn Marit Bergerud.
Til valgkomite ble valgt Kari Aasen Vernsskog, Jon Ovrum og Cato Christiansen.
Alle ble valgt for ett år.


Drammen Nei til EU avholdt først et åpent møte i forkant av sitt årsmøte. Per Olaf Lundteigen (Sp/Buskerud) viste seg atter som grasrotas stortingsrepresentant. Hans lojalitet ligger hos velgerne.
Deler av hans budskap: Vi  måtte utbre kunnskap om EØS-avtalen. Strøm-markedet måtte styres. Folkelige protester måtte mobiliseres til å presse fram endringer.
Selv hadde han nylig vært i Brussel og prata med lederen for ESA, kontrollorganet som skal passe på at Norge følger opp EØS-avtalen. Der fikk han det klare inntrykk at det ikke var noe i veien for statlig subsidiering av norske strømpriser.
I møte med tyske kollegaer hadde Lundteigen stilt spørsmålet: Fra hvor skal Tyskland få stabil strømforsyning når atomkraft og kullkraft nedlegges? Deres svar: Fra Norge.
Med det 4. energidirektivet - som kanskje snart vedtas av Stortinget - kan det verste skje: Økt strømeksport, høyere strømpriser - og enda tommere vannmagasiner.

På selve årsmøtet ble bl.a. nye vedtekter vedtatt. Her slås det fast at Drammen Nei til EU er motstandere av EU og vil arbeide for at EØS-avtalen sies opp. Ellers er vedtektene nå mer i overensstemmelse med dagens praksis.

Jan Christensen ble gjenvalgt som lokallagets leder.
Øvrige medlemmer av styret:
Karl Moum, Rune Kjeldsen, Tori Kløven, Erik Sandvik, Nazifa Nazari, Liv-Tone Engh.
Til ny valgkomite ble valgt Tove Blåmoli, Hilde Glenne og Jens-Petter Kjemprud.
Alle ble valgt for ett år.

------------

Bildemontasjen viser noen av de tillitsvalgte i Buskerud Nei til EU og Drammen Nei til EU:
Øverste rekke fra venstre: Tom Ragnar Berg (BNtEU), Erik B Sandvik (BNtEU/DNtEU), Randi W Benjaminsen (BNtEU).
Nederste rekke fra venstre: Tori Kløven (DNtEU), Rune Kjeldsen (DNtEU), Jan Christensen (DNtEU)

 

reLATERT

Se alle arrangementer

Oslo NtEU avholdt stand på Rødt-dagene 25.-26. mai 2024

11. juni 2024

I forbindelse med landsmøtet i Rødt arrangerte de det såkalte Folketinget, dvs. åpne Rødt-dager 2024, på DOGA i Oslo den 25. og 26. mai.

– Vi er tøffe

08. juni 2024

Tone Berg og resten av gjengen i Sør-Trøndelag Nei til EU står på stand og tar kampen for folkestyre og rettferdighet.  

Nei til EU har signert Mangfoldsplakaten

29. mai 2024

Vi vil gjøre informasjon om kompliserte temaer lettere!

Taxifrislipp truer organisert næring

28. mai 2024

– Under forrige regjering ble det påstått at frislipp av taxinæringen kom til å føre til billige priser. Det har ikke skjedd.

Vervekampanjen er i gang!

22. mai 2024

Vårens vervekampanje ble sparket i gang på Rådsmøte 21. april, og holder i år på helt frem til 16 juni. Vi er nå halvveis inn i vervekampanjen, og kampanjen går så det suser.

Organisasjonen Nei til EU 

15. mai 2024

Nei til EU som organisasjon er bygget opp gjennom kampen mot EU før folkeavstemningene om norsk EU-medlemskap i 1972 og 1994 og har vært avgjørende for videre motstand mot norsk EU-medlemskap og EØS. 

Styrearbeid

15. mai 2024

Generelt om styrearbeid 

Landsmøteforberedelsene er i gang

15. mai 2024

I november er det landsmøte i Nei til EU og allerede nå er flere forberedende landsmøtekomiteer i gang med arbeidet og ønsker å få innspill fra fylkeslag, lokallag og medlemmer.

Jan Tore Knoff valgt til ny leder i Hedmark Nei til EU

06. mai 2024

På årsmøtet i Hedmark Nei til EU lørdag 5. mai, ble Jon Tore Knoff valgt til ny leder. Han etterfølger Harald Dyrkorn som leder.

Gå med Nei til EU 1. mai!

26. april 2024

1. mai markerer arbeidernes dag og Nei til EU samles over hele landet for å vise styrke og solidaritet i kampen for sosial rettferdighet.

Årsmøte i Nord-Trøndelag Nei til EU

18. april 2024

Det ble få endringer i sammensettinga av styret i NT Nei til EU på årsmøtet den 19. mars. Ny i styret ble Anita Dahl, mens det ble gjenvalg av de styremedlemmene og varamedlemmene som var på valg. Jon Olav Forbord ble gjenvalgt som leder.

Protokoll fra fylkesårsmøtet i Buskerud Nei til EU 2024

19. mars 2024

Fylkesårsmøtet i Buskerud Nei til EU 2024 ble avholdt på Kongsberg 9. mars 2024. Her finner du protokollen fra årsmøtet.