Harald Dyrkon valgt til ny leder i Hedmark Nei til EU

På årsmøtet i Hedmark Nei til EU lørdag 22. februar ble Harald Dyrkorn valgt som ny leder. Han overtar vervet etter Kari Gjems som hadde frasagt seg gjenvalg.

Avtroppende leder Kari Gjems har ca 15 år bak seg som tillitsvalgt i Hedmark Nei til EU, de siste årene som leder. Hun hadde frasagt seg gjenvalg, og Harald Dyrkorn fra Sør-Odal ble på årsmøtet valgt som leder. Han har også flere år bak seg som styremedlem i fylkeslaget.

Det nye styret består av følgende:

  1. Harald Dyrkorn, Sør-Odal, leder (ny)
  2. Anders Såstad, Stange (ikke på valg)
  3. Rigmor Tollan, Tolga (gjenvalg)
  4. Jon Tore Knoff, Tørberget (Ikke på valg)
  5. Idar Tollan, Tolga (ikke på valg)
  6. Jon Einar Birkevold, Løten (ny)

Vararepresentanter:

  1. Anne Lise Lysgård, Tolga (ikke på valg)
  2. Erling Hyllvang, Engerdal (ny)
  3. Paal Bjerkek, Elverum (ny)

Årsmeldingen som ble framlagt på årsmøtet viste at fylkeslaget har hatt et aktivt år bak seg både i form av medlemsverving, åpne debattmøter, stands m.m. 

Årsmøtet behandlet også arbeidsplan for 2020 og aktiviteten dette året skal bygge på:
➢ Behovet for kunnskapsformidling om EØS- avtalen og vise at den er mer enn en handelsavtale. Her bør det jobbes sammen med naturlige samarbeidspartnere, som politiske partier, fagbevegelsen, landbruksnæringens organisasjoner, miljøbevegelsen og andre.
➢ Tilpasse strategien i EØS-spørsmålet til den politiske situasjonen framover.
➢ Sikre både politisk og juridisk Grunnlovens krav om enhver form for suverenitetsavståelse, som i spørsmålet om energibyrået Acer og EUs tredje energimarkedspakke.
➢ Jobbe for å øke medlemstallet i organisasjonen