Hedmark Nei til EU - Årsmøtedokumenter 2019

Fylkesårsmøtet i Hedmark NEI til EU avholdes lørdag den 9. mars på Scandic Elgstua i Elverum.

Her kan du laste ned medlemsbrev:

Kjære medlemmer.

Her kan du laste ned årsmøtedokumentene:

Alle årsmøtedokumenter samlet.

Program for årsmøtet.

Saksliste for årsmøtet

Årsmelding 2018

Resultatregnskap 2018

Balanse 2018

Revisjonsberetning 2018

Forslag til Arbeidsplan 2019

Forslag til budsjett 2019

Valgkomiteens innstilling 

Forslag til årsmøteuttalelser:

Stortinget må bruke vetoretten mot Jernbanepakke IV

Sei nei til ELA!