ARRANGEMENT
Torsdag 09. september 2021 kl. 18:00 - 20:00 Youngs på Youngstorget, Oslo

EUs IV Jernbanepakke – Hva nå?

Åpent debattmøte torsdag 9. september Youngs på Youngstorget, Oslo kl. 18.00-20.00

Debattmotejernbanepakke 2021_ _

Regjeringspartiene og Fremskrittspartiet vedtok før sommeren EUs IV jernbanepakke med knapt flertall i stortinget. Men jernbanepakka er ikke innført. Først etter valget skal pakken formelt behandles og implementeres i EØS-komitèen.

Mindretallet som stemte mot jernbanepakken i Stortinget kan da ha vunnet flertall i et stortingsvalg. Vil partiene respektere folkestyret og gå for en ny Stortingsbehandling etter valget?

Et panel bestående av Sverre Myrli (Ap), Sigbjørn Gjelsvik (Sp), Kirsti Bergstø (SV), Marie Sneve Martinussen (Rødt) og Rasmus Hansson (MDG) diskuterer hvordan et evt. nytt flertall vil forholde seg til Jernbanepakka.

Rolf Ringdal, forbundsleder i Norsk lokomotivmannsforbund, Jane Sæthre i Norsk jernbaneforbund og Roy Pedersen, leder i Nei til EU vil diskutere forventninger til dagens opposisjonspartier. Møtet ledes av Eva Nordlund, kommentator i Nationen.

Arrangører: Lokomotivpersonalets forening Oslo og Nei til EU

Last ned plakaten (PDF)

reLATERT

Se alle arrangementer

Kommende arrangementer

arrangement
Mandag 18. okt. 2021 kl. 10:00 - 10:30 Webinar

Alternativer til EØS-avtalen

Hva kan være hovedstolpene for en mer jevnbyrdig avtale med EU enn dagens EØS?
arrangement
Tirsdag 19. okt. 2021 På nett

AVLYST! Nettmøte med fylkeslederne

Dette møtet avlyses. Se epost til fylkesledere 12.10.21
arrangement
Fredag 22. okt. 2021 - Lørdag 23. okt. 2021 I Oslo eller på nett

Styremøte

Møte i Nei til EUs styre.
arrangement
Mandag 25. okt. 2021 kl. 18:00 Fabrikken, Løkkegata 9, 2615 Lillehammer

Høye strømpriser, EUs energiunion og ACER

Åpent møte om høye strømpriser, EUs energiunion og ACER mandag 25 oktober kl. 18.00 på Fabrikken, Lillehammer.