ARRANGEMENT
Lørdag 13. november 2021 kl. 12:00 - Søndag 14. november 2021 kl. 15:00 Oslo

Koronakrisa, kvinner og helse – Nei til EUs kvinnekonferanse 2021

Kvinnekonferansen samler fagpersoner, representanter for kvinneorganisasjoner og helsearbeidere fra Norge og Europa.

Våren 2020 ble det klart at arbeidsplasser og skoler måtte stenges ned på ubestemt tid i store deler av Europa. Dette grep sterkt inn i hverdagen vår. Kvinner og barn rammes hardest under ulike krisesituasjoner. Vold i nære relasjoner har økt dramatisk under pandemien.

Derfor ser vi på hvordan kvinner i Europa påvirkes av nedstengte arbeidsplasser og krisetiltak. Både generelt i hverdagen, og for de som arbeider i «frontlinjen» og i helsesektoren spesielt. Hvordan har dette konkret slått ut i ulike europeiske land i og utenfor EU?

Kvinnekonferansen går over to dager. Den samler fagpersoner, representanter for kvinneorganisasjoner og/eller helsearbeidere fra Norge og Europa. Det vil bli invitert representanter med ulike syn på EUs kvinne- og pandemitiltak. 

Det skal være lav terskel for å delta på kvinnekonferansen. Derfor trenger du ingen forkunnskaper for å delta. 

Hold av helga! Programmet vil bli lagt ut her når det foreligger.

Fysisk konferanse eller webinar?

Smittesituasjonen høsten 2021 vil avgjøre konferanseformen. I utgangspunktet håper vi at konferansen lar seg gjennomføre på ordinær måte, og planlegger deretter.

Hele eller deler av konferansen vil bli streamet.

Konferansested: Oslo sentrum

Stort bilde i toppen: Kvinner i helsevesenet er blant dem som står i frontlinja over hele Europa. Her ved en teststasjon for Covid 19. ( CC Jakayla Toney, Unsplash)

reLATERT

Se alle arrangementer

Kommende arrangementer

arrangement
Tirsdag 28. sep. 2021 På nett

Nettmøte med fylkeslederne

Månedlig nettmøte for fylkeslederne i Nei til EU.
arrangement
Tirsdag 05. okt. 2021 På nett

AU-møte

Møte i Nei til EUs arbeidsutvalg.
arrangement
Tirsdag 19. okt. 2021 På nett

Nettmøte med fylkeslederne

Månedlig nettmøte for fylkeslederne i Nei til EU.
arrangement
Fredag 22. okt. 2021 - Lørdag 23. okt. 2021 I Oslo eller på nett

Styremøte

Møte i Nei til EUs styre.