ARRANGEMENT
Lørdag 26. november 2022 kl. 10:00 - 16:00 Røde kors konferansesenter i Hausmannsgata Lokalet, ‘Nøytralitet’.

Nei til EUs kvinnekonferanse 2022

Hovedtema på konferansen: Kvinnestemmer, kvinner stemmer, kvinner bestemmer!

Nei til EUs kvinnekonferanse 2022 arrangeres 26. november i Røde kors konferansesenter i Hausmannsgate 7, møterom ‘Nøytralitet’.

Program:

  • Kvinner i organisasjonslivet. Kvinnerepresentasjon på LO-kongressen og i LO. v/Heidi Larsen, ansatt i LO i Trondheim, tillitsvalgt i HK, nestleder Viken SV og nestleder i NtEU.
  • Kvinner med minoritetsbakgrunn og deres stemmer i EU. v/Sofia Rana, leder for antirasistiske og minoritetspolitiske utvalg i Rødt og bystyrerepresentant for Rødt i Oslo.
  • EU og likestilling for kvinner. v/Ingunn Strand Johansen, fylkesleder FO Viken.
  • Kvinnenes rolle i Folkebevægelsen gjennom 50 år. v/Susanna Dyre-Greensite, leder i Folkebevægelsen mod EU i Danmark.
  • Kvinner på flukt generelt og situasjonen for ukrainske kvinner og EUs rolle, v/Frankie Rød, leder i UmEU
  • Kvinner i fredsarbeid v/Bodil Chr. Erichsen, historiker.
  • Kulturinnslag ved Halvsøstra trio.

Det arrangeres felles middag til selvkost på restaurant La Villa på Grønland med samme påmeldingsfrist.

Påmelding

reLATERT

Se alle arrangementer

Kommende arrangementer

arrangement
Fredag 02. des. 2022 - Lørdag 03. des. 2022 I Oslo

Styremøte 2.–3. desember 2022

Møte i Nei til EUs styre.