ARRANGEMENT
Mandag 07. januar 2019 kl. 12:00 - 16:00 Sommerveita 4, Trondheim. Fjerde etasje

Nei til EUs utdanningskonferanse 2019

Utdanningspolitisk utvalg i Nei til EU inviterer igjen til utdanningskonferanse.

Velkommen til Nei til EUs utdanningskonferanse 2019.

Som tidligere år samarbeider vi med Utdanningsforbundet Sør-Trøndelag, Skolenes Landsforbund Sør-Trøndelag og LO i Trondheim. Konferansen er støttet av Utenriksdepartementet.

Årets tema tyr til Fjellvettreglene: Det er ingen skam å snu, så hvorfor snur vi ikke?

Pisahysteriet har lagt seg. Skoleforskere og praktikere flest er enige om at testregimer, tidstyver og markedsretting av skolen er feilslått. Mer praksisrettet innhold, med større fokus på lek og kreativitet, blir etterspurt. Politiske vedtak for å endre kurs fattes. Likevel fortsetter alt nesten som før. Hvilke mekanismer ligger bak? Du blir litt klokere etter denne konferansen.


Når: 7. januar 2019 kl. 1200–1600 Sted: Sommerveita 4, fjerde etasje.

Påmelding her eller til arne.byrkjeflot@gmail.com innen torsdag 3. januar

Det er ingen skam å snu, så hvorfor snur vi ikke?

  • 1200-1215: Introduksjon og refleksjon rundt spørsmålet v/ leder av Utdanningsutvalget i Nei til EU, Agneta Amundsson
  • 1215-1300: Markedet beholder grepet: PISA som globalt styringsverktøy v/ Professor Svein Sjøberg, ILS/UiO
  • 1300-1345: Stabiliseringsstrategier og motstand i en konkurranseorientert skolekultur v/ Cecilie Haugen, Professor ILU/NTNU
  • 1345-1400: Pause
  • 1400-1430: Lovverket under press: svekking av elevens rettigheter v/Trond Welstad, forsker ved Juridisk fakultet, UiO
  • 1430-1515: I skvis mellom oppdrag og lojalitet v/ Geir Røsvoll, lokallagsleder Utdanningsforbundet Trondheim
  • 1515-1530: Pause
  • 1530-1600: Spørsmål og diskusjon

Målgruppa er lærere, skoleledere, studenter og andre som er interessert i utdannings- og velferdspolitiske spørsmål. Deltakelse er gratis. Det blir kaffe, te og lett servering.

Kort om våre innledere:

Svein Sjøberg er professor emeritus i realfagdidaktikk ved Universitetet i Oslo. Utdannet som fysiker, pedagog og samfunnsviter. Har arbeidet internasjonalt med naturvitenskap i skole, utdanning og samfunn i mer enn 40 år. Viktigste norske bok er Naturfag som allmenndannelse - en kritisk fagdidaktikk. Har i senere år markert seg som kritiker av internasjonal testing, standardisering og markedsorientering, med OECDs PISA-prosjekt som pådriver.

Cecilie Haugen er professor i pedagogikk og spesialpedagogikk ved Institutt for lærerutdanning, NTNU. Hun har publisert en rekke artikler internasjonalt og nasjonalt om møtet mellom OECD og norsk utdanningspolitikk, samt om hvordan norsk utdanningspraksis endres i møtet med internasjonale trender.

Geir Røsvoll er leder av Utdanningsforbundet i Trondheim. Utdannet allmennlærer med videreutdanning blant annet innenfor flerkulturell pedagogikk, idrett og historie. 18 år som lærer i Bærum, Oslo og Trondheim. Geir mener ytringsfriheten er under press, spesielt i offentlig sektor. Regjeringa har bedt om at kommunene skal legge bedre til rette for at ansatte skal ha ytringsfrihet. Arbeidsmiljøloven er endret for  at det skal bli lettere å varsle. Likevel viser rapporter og undersøkelser at det blir vanskeligere å ytre seg, og vanskeligere å varsle. Hvorfor er det blitt slik?

Trond Welstad er utdannet jurist og rettssosiolog fra det juridiske fakultet i Oslo. hans doktorgradsarbeide drøfter de rettslige og sosialfilosofiske sidene ved det norske skolesystem, med tittelen hva er skolens prosjekt i dag ? et hovedfokus i hans akademiske arbeid er de lovfestede verdier sin rolle i det senkapitalistiske samfunn når det gjelder skolen, herunder konsekvenser av det økte fokus på resultatorientering og testkultur. 

Utdanningsutvalget i Nei til EU har som mål å spre kunnskap om EU og OECD sin utdanningspolitikk. Utvalget har arrangert flere seminar og redigert to Vett-hefter om EU og utdanning de siste tolv årene.

reLATERT

Se alle arrangementer

Kommende arrangementer

arrangement
Mandag 03. okt. 2022 kl. 18:00 Folkets Hus, Kirkegata 1, 4307 Sandnes

Studiemøte om EU og arbeidsliv

Rogaland Nei til EU kjører 4 ulike studiekurs/møter utover høsten. Andre møte og tema er EU og arbeidsliv.
arrangement
Tirsdag 11. okt. 2022 kl. 18:00 Amfiet i Rådhuskvartalet, Kristiansand

Åpent møte: Strømpriser for fremtidens Norge

Vest Agder Nei til EU i samarbeid med Aust Agder Nei til EU inviterer til åpent møte om strømpriskrisa!
arrangement
Tirsdag 18. okt. 2022 På nett

Fylkeseledermøte 18. oktober 2022

Digital fylkesledersamling i Teams.
arrangement
Fredag 21. okt. 2022 - Lørdag 22. okt. 2022 I Oslo

Styremøte 21.–22. oktober 2022

Møte i Nei til EUs styre.