ARRANGEMENT
Lørdag 30. oktober 2021 - Søndag 31. oktober 2021 Quality Hotel Saga Tromsø, Richard With's pl. 2

Hva skjer med fiskeriene? Skal fisken bygge Norge eller EU?

Bli med på årets Nord-Norge-konferanse i Tromsø lørdag 30. og søndag 31. oktober.

Hva bør og vil ei ny regjering gjøre for å  sikre levende lokalsamfunn langs kysten? Viser Brexit og handelsavtalen med Storbritannia at vår fiskeeksport er avhengig av EØS-avtalen eller at vi greier oss fint utenHva med EUs selvtekt i Svalbardsona?

Konferanse på Quality Hotel Saga, Tromsø 30.- 31. oktober 2021.

Fra 10.00 til 18.30 på lørdag

Fra 09.00 til 13.00 på søndag.

Konferansen er gratis for deltakerne. Men vi må ha påmelding siden vi betaler for dagpakker inklusive lunsj og må ha antall. Derfor må alle melde seg på.

Påmeldingsfrist: Fredag 22. oktober kl. 12.00

Påmelding: Påmelding her  

Arrangører: Fiskeripolitisk Utvalg I Nei til EU, Nei til EUs fylkeslag I Nordland, Troms og Finnmark, Kystopprøret, For Troms, For Finnmark. Konferansen er støttet av Utenriksdepartementet.

Program: Lørdag 30. oktober

Skal våre evigvarende fiskeressurser bygge EUs industri eller skape levende lokalsamfunn langs vår egen kyst?

1/3 av norsk torskekvote ble i sin tid gitt til trålere for å sikre helårs arbeidsplasser og levende lokalsamfunn. Oppfylles formålet eller bør kvotene tilbakeføres kystflåten?

10.00 - 10.40  Tommy Torvanger, nestleder Fiskebåt nord: Hvorfor bør kvotefordelingen stå fast?

10.40 - 11.20  Steinar Eliassen, styreleder i Norfra AS, Hvorfor bør kvoter tilbakeføres til kystflåten?

11.20 - 12.00  Arne Pedersen, styremedlem Norges Kystfiskarlag:  Hva må til for å skape levende lokalsamfunn?

12.00 - 13.00  Debatt

13.00 - 14.00  Lunsj

14.00- 16.30  Paneldebatt mellom representanter fra AP, SP, SV og Rødt.

Debattleder: Eva Lise Robertsen, journalist i Østhavet

Deltakerne vil spesielt bli utfordret på tre punkter alle partier i panelet stemte for i Stortinget og om alt er gjennomførbart innenfor EØS-avtalen.

- Stortinget ber regjeringen sikre at havressurslovas og deltakerlovens distriktspolitiske intensjoner gjennomføres i praksis, og fremme nødvendige forslag for å sikre dette.

- Stortinget ber regjeringen om å sikre at de leveringspliktige trålerne faktisk leverer fisk til de tilgodesette fiskerisamfunnene i tråd med intensjonen i pliktsystemet. Alternativet vil være, om dette ikke skjer innen to år, at kvoter tilbakeføres fra disse selskapene til kystflåten.

- Stortinget ber regjeringen utrede og fremme forslag om en ordning for kvotetrekk med inntil 20 prosent trekk fra kvoteregulert fangst som blir eksportert ubearbeidet til utenlandsk foredlingsindustri.

Får vi solgt varene våre?

Brexit-avtalen og handelsavtalen mellom Norge og Storbritannia er klare. Viser avtalene at vår fiskeeksport er avhengig av EØS-avtalen eller at den greier seg fint uten?

16.30 - 17.10  Professor Peter Ørebech

17.10 - 18.00  NHO er invitert

18.00 - 1900  Debatt

 

Program søndag 31. oktober

09.00 - 09.45  Arne Pedersen, Fiskens økologi og hva som truer den?

09.45 - 10.30  Roar Eilertsen fra De Facto legger fram sin rapport om eksport utenfor EU.

10.30 - 11.15  Peter Ørebech, EU utsteder torskekvoter og snøkrabbelisenser i Svalbardsonen

11.15 - 12.00  Representant for norske myndigheter.

12.00 - 13.00  Avsluttende debatt

13.00 - 14.00  Lunsj

Husk påmelding: Påmelding her 

Stort bilde i toppen: Viktig næring for kysten: Skreien er på vei inn til Vesterålen, til Myre Fiskemottak og Gunnar Klo. (Thor Nielsen/Sjømat Norge)

reLATERT

Se alle arrangementer

Kommende arrangementer

arrangement
Lørdag 25. mai 2024 kl. 10:00 - Søndag 26. mai 2024 kl. 17:00 DOGA, Hausmannsgate 16, 0183 Oslo

Stand på Rødt-dagene på DOGA

Møt oss på stand!
arrangement
Tirsdag 28. mai 2024 kl. 18:00 Kokkeplassen Mat og vinhus, Arendal

Åpent møte - Norge, Europa og verden

Frihandelsavtale, EØS-avtale eller EU-medlemskap – en analyse av alternativene.
arrangement
Onsdag 29. mai 2024 kl. 11:00 - 11:30 YouTube

EUs helikopterregelverk HOFO på norsk sokkel 

Faglig utvalg i Nei til EU arrangerer webinar om EUs helikopterregelverk HOFO på norsk sokkel den 29. mai klokka 11.00 til 11.30.  
Torsdag 30. mai 2024 kl. 18:00 - 20:00 Biblioteket i Knarvik

Årsmøte Alver Nei til EU

Det vert vanlege årsmøtesaker. I tillegg skal Toril Mongstad innleia om Folkestyreutvalets EØS-rapport og NOU-en frå det regjeringsoppnemnde EØS-utvalet. Det vert stand i Knarvik senter i forkant av møtet, Me oppmodar både medlemer og ikkje-medlemer til å vitja standen.