– Utfordrande å få til digitalisering

Marte Gjestvang Olimb kjem frå jobben som generalsekretær i Norges Bygdeungdomslag, og er no i gang med jobben som økonomi- og administrasjonsrådgjevar i Nei til EU.

–Eg gler meg til å lære meir om det grunnleggjande her, seier Marte Gjestvang Olimb.

– I Bygdeungdomslaget starta eg som økonomi- og tevlingskonsulent i eit vikariat, og så hoppa eg rundt og hadde alle stillingane utanom organisasjonskonsulent, før eg vart generalsekretær der for to og eit halvt år sidan.

– Så då Thomas ringde tilfeldig for å spørje om eg visste om nokon som kanskje kunne passe inn på Nei til EU-kontoret, så svarte eg at «eg kjem ikkje på nokon umiddelbart, men eg har den kompetansen du er ute etter. Er det greitt?». Så han håpa han fekk søknad.

– Eg gler meg veldig til å bli kjend med medlemsmassen og med politikken litt meir i djupna. Eg synest det er artig å lære ein vaksenorganisasjon å kjenne. Og så er eg veldig enig i at Noreg ikkje skal inn i EU. Spesielt ut frå landbruksbakgrunnen min. I Noreg er vi avhengige av at det er smått og at vi kan drive overalt.

Utfordringar for Nei til EU

– Reint økonomisk er det vanskeleg med marknadskrefter i landbrukssamvirket. Dette påverkar inntektene til organisasjonen, seier ho.

– Ei organisatorisk utfordring er å få til ei god digitalisering i organisasjonen. Det er ei utfordring for alle organisasjonar, men eg trur det er lettare i ein ungdomsorganisasjon. Sakte, men sikkert må vi få alle trygge på å ta i bruk verktøya.

– Det er veldig spanande med ny medlemsmasse, med eit anna alderssegment. Verving er ein konstant jobb som vi alltid må fokusere på.

2000 på sommarstemne

– Det er artig å høyre historiene frå 1994 der Bygdeungdomslaget var med og stod sterkt i kampen.

– Eg har vore medlem av Bygdeungdomslaget heile vegen. 4H var eg også med frå eg var 12 år. Eg starta opp klubb i bygda der eg er frå.

– Eg er interessert i politikk, men er ikkje så driven på det.

Norges Bygdeungdomslag har omlag sju tusen medlemer.

– I Bygdeungdomslaget blir det arrangert landsstemne med 2000 deltakarar på sommaren. Ei veke på eit jorde i campingvogner med swing og konsertar på kvelden og tevlingar på dagen. Det er trøkk. Det er skikkeleg festival. Slikt synest eg vi kunne fått til. Ein Nei til EU-festival, ler ho.

– Organisasjonsskulen i Bygdeungdomslaget er heilt rå. Ein ser igjen bygdeungdommen overalt, spesielt innanfor landbruket,landbrukssamvirket og i politiske organisasjonar. Ser igjen folk i høge stillingar, på grunn av den gode organisasjonsskulen. Det trur eg er viktig.

Overraskingar i Nei til EU

– Eg er overraska over kor mange saker som er på agendaen no. Det hadde eg ikkje tenkt over før eg starta. Acer-søksmål mot staten, og mykje som skjer i samband med Brexit, til dømes.

– Sånn er det i ein politisk organisasjon. Det er viktig å vere på i forkant og hive seg rundt. Eg gler meg til å lære meir om EØS. Eg gler meg til å kome skikkeleg i gang. Det er så mykje som er likt, så den første veka har vore ganske grei.