Fortsatt langt til Brussel

I forbindelse med markeringen av 25-årsjubileet for Nei-seieren i 1994 dukket naturlig nok spørsmålet opp: Vil jasida prøve seg igjen?

I perspektivdebatten på Nei til EUs jubileumsseminar stilte Geir Helljesen spørsmål om panelet trodde det ble en ny folkeavstemning. Halvparten løfta handa på at de trodde det. Det var Marit Arnstad, Odd Einar Dørum og Arne Nævra.

– Ikke fordi jeg ønsker det, men fordi jeg har vært med så lenge at jeg vet hvor fort ting endrer seg i politikken, sa Venstres Odd Einar Dørum.

Det virker usannsynlig med en ny folkeavstemning etter at det har vært bunnsolid neiflertall på alle meningsmålinger om EU-medlemskap i snart 15 år. Samtidig har selvsagt Dørum rett, dette kan endre seg fort. Flere krefter i Unge Høyre har tatt til orde for en ny medlemskapsdebatt, og Høyre er det eneste partiet med klart ja-standpunkt i sitt partiprogram.

Som en beredskapsorganisasjon mot EU-medlemskap følger vi med. Vi bruker tid på strategi og analyser. På rådsmøtet i jubileumshelgen ble det vedtatt en prioritering av arbeidsplanen. Blant punktene er videreutvikling av nei-alliansen og den brede EU-motstanden. EU-spørsmålet er ikke avklart i MDG og diskuteres i Venstre. Arbeiderpartiet tok det ut av sitt forrige partiprogram, men har uenighet internt.

Prioritering av arbeidsplanen innledes med: «Motstanden mot norsk EU-medlemskap er fortsatt stor i den norske befolkningen. Likevel venter flere partier, organisasjoner og medier på en mulighet til å ta opp igjen spørsmålet om norsk EU-medlemskap. En sterk, solidarisk og synlig nei-allianse med kunnskap og argumenter til forsvar av folkestyre og miljø er den største garantien for at spørsmålet om unionsmedlemskap ikke kommer opp på nytt.»

Som leder i Nei til EU tror jeg ikke medlemskapsdebatten vil komme fort, men jeg tror den kommer. Nei til EU er en beredskapsorganisasjon i medlemskapsspørsmålet, og vi må spisse argumenter og forberede oss på debattene. I arbeidsplanen for Nei til EU pekes det konkret på klima og miljø, styrking av arbeidet mot EØS-avtalen, og rekruttering og organisasjonsbygging.

Jeg uttalte friskt i Klassekampen uka etter jubileumsfeiringen at Norge må bli bedre enn EU på klima. Med nye koster i EU-kommisjonen, en ny «Green deal», en egen visepresident for klima og økte mål for klimakutt, er det ikke vanskelig å se at EU skrur opp de offisielle klimaambisjonene. Samtidig er det vanskelig å se at målet om grønn vekst harmonerer med stadig økt transport på veier i stedet for bane, press på enkeltland som Danmark for å ta i bruk bokser til brus og øl mot deres ønsker, og utsettelse av gjennomføring av vårt norske forbud mot engangsplast fordi EU ikke er klare før i 2021. EUs frie flyt er ikke et godt svar på klimakrisa.

Her er Nei til EUs bærebjelker tydelige: «Vi skal selv bestemme over viktige miljøkrav, forbrukervern og vern om folks helse. Disse må gå foran kravet om fri flyt av varer.»

Kamp for folkestyre, miljø og solidaritet og mot union var bærende argumentene i 1994. I dag er både klimakrise og kamp for å ta vare på vare på naturmangfold og miljø viktige, og det må løses sammen. Dette krever store omstillinger i samfunnet. Vårt svar er at et levende folkestyre er avgjørende for at dette skjer på en god og inkluderende måte.

Samtidig er Nei til EUs rolle ikke å gå i detalj om hvordan norsk klimapolitikk skal være, men vi mener avgjørelser om klima og miljøspørsmål er et nasjonalt ansvar. På samme måte som vi mener vi har et nasjonalt ansvar for energipolitikk, landbruks- og fiskeripolitikk, arbeidslivspolitikk og samferdselspolitikk.

En mer offensiv klimapolitikk bør bygge videre på at Norge har tilgang på rein kraft, høy kompetanse, et bærekraftig og miljøvennlig landbruk og industri. Nei til EUs rådsmøte er bekymret for at avtalene med EU blir en sovepute, mens vi heller bør ta flere kutt her hjemme.

Klimakrisa er større enn EU. Nei til EU vil utfordre regjeringen til å sette seg høyere mål enn EU i klimapolitikken, og vise at Norge kan ta klimapolitisk lederskap.

Det er fortsatt lengre til Brussel enn til Oslo, vi vil fortsatt at avgjørelser skal tas nær folk! Takk for at du er med i Nei til EU!

Ukrut Nei til EU avstander
Tegning: Pål Hansen, alias UKRUT.no