Dato

TEMA

Artikkeltype

STANDPUNKT
Organisasjon

Standpunkt 2-2021

18. juni 2021

I dette nummeret kan du lese om Nei til EUs kandidatundersøkelse og gjennomgang av partiprogrammene. Det nye stortinget blir mer kritisk til EU og EØS.

STANDPUNKT
Norsk EU-debatt

Standpunkt 5-2017

15. juni 2021

Standpunkt 5-2017, publisert september 2017

STANDPUNKT
Organisasjon

Standpunkt 1-2021

24. feb. 2021

I dette nummeret kan du lese om vårens vervekampanje, der du kan vinne fine premier, om ACER-saken, brexit, landbruk og fiskeri.

STANDPUNKT
Organisasjon

Standpunkt 3-2020

02. okt. 2020

I dette nummeret kan du lese at et stort flertall ikke tror EUs fjerde jernbanepakke gir sikrere og bedre jernbane,

STANDPUNKT
EØS

Standpunkt 2-2020

20. mai 2020

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om EUs fjerde jernbanepakke, om matproduksjon og kriseberedskap, og mykje meir.

STANDPUNKT
Arbeidsliv og faglig politikk

Standpunkt 1-2020

20. des. 2019

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om vervekampanjer i Ungdom mot EU og Nei til EU, om brexit, feiring av 25-årsjubileet for folkerøystinga i 1994, om anken i ACER-søksmålet, og mykje meir.

STANDPUNKT
EØS

Standpunkt 3-2019

23. sep. 2019

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om 25-årsjubileet for folkerøystinga i 1994. Alle dei nolevande leiarane i Nei til EU samtalar om historia, EU- og EØS-kampen og framtida.

STANDPUNKT
EØS

Standpunkt 2-2019

09. mai 2019

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om at EØS-avtalen griper inn i det kommunale selvstyret. Og Nei til EU feirer at det er 25 år siden folkeavstemningen i 1994.

STANDPUNKT
Organisasjon

Standpunkt 1-2019

12. des. 2018

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om at debatten om EØS-avtalen har tatt en ny vending etter vedtaket i Fellesforbundets største avdeling, og kravet om ny EØS-utredning fra SV.

STANDPUNKT
Arbeidsliv og faglig politikk

Standpunkt 3-2018

30. aug. 2018

Her kan du blant annet lese om kampen mot EUs jernbanepakke IV.

STANDPUNKT
Arbeidsliv og faglig politikk

Standpunkt 2-2018

26. april 2018

Standpunkt 2-2018, publisert 26. april 2018.

STANDPUNKT
Energi og naturressurser

Standpunkt 1-2018

15. des. 2017

Standpunkt 1-2018, publisert 15. desember 2017.