ARRANGEMENT
Onsdag 21. februar 2018 kl. 17:30 Ski, Rådhusteateret, Auduns sal, Idrettsveien 8, Ski

Årsmøte i Ski og Oppegård Nei til EU

Ski og Oppegård Nei til EU avholder årsmøte onsdag 21. februar 2018 kl. 18.30 i Rådhusteateret, Auduns sal, Idrettsveien 8, Ski.

Vanlige årsmøtesaker. 

Saksliste

1 Godkjenning av innkalling

2 Valg av møteleder og referent

3 Styret årsberetning

4 Regnskap

5 Arbeidsplan for 2018

6 Budsjett for 2018

7 Valg

8 Eventuelt.

Medlemmer i ski og Oppegård nei til EU som har saker til pkt. 7, eventuelt må melde disse til leder, Gunnstein Rudjord, Vevelstadåsen 1, 1405 Langhus, eller e-post: Gunnstein.rudjord@nmbu.no  innen torsdag 15. februar.  (Kan eventuelt legges ut i årsmøtet)

Åpent møte

Etter årsmøtet, samme sted, kl. 19.30 arrangeres det et åpent møte med tema: EUs energiunion og energibyrået ACER.

Nei til EUs leder, Kathrine Kleveland taler og innleder til debatt.

Mer om åpent møte her:

Hjertelig velkommen

reLATERT

Se alle arrangementer

Kommende arrangementer

arrangement
Lørdag 26. jan. 2019 kl. 10:00 - 16:00 Thon Hotel Førde

Årsmøte i Sogn og Fjordane Nei til EU

Sogn og Fjordane Nei til EU held årsmøte den 26. januar på Thon Hotel Førde.
arrangement
Onsdag 30. jan. 2019 kl. 18:00 Kantina, Bøndenes hus, Schweigaards gate 34E i Oslo

Årsmøte i Akershus Nei til EU

Årsmøte i Akershus Nei til EU avholdes onsdag 30. januar 2019 kl. 18:00 i kantina Bøndenes hus, Schweigaards gate 34E i Oslo.
Fredag 15. feb. 2019 kl. 18:00 - 20:00 Bergen

Årsmøte 2019 i Hordaland NtEU vert 15. februar

Hordaland Nei til EU held sitt årsmøte 2019 fredag 15. februar i Bergen. Dagen etter vert det seminar. Som vanleg er enkeltmedlemmer velkomne og det vert årsmøtemiddag og overnatting til sterkt redusert pris.