ARRANGEMENT
Onsdag 21. februar 2018 kl. 17:30 Ski, Rådhusteateret, Auduns sal, Idrettsveien 8, Ski

Årsmøte i Ski og Oppegård Nei til EU

Ski og Oppegård Nei til EU avholder årsmøte onsdag 21. februar 2018 kl. 18.30 i Rådhusteateret, Auduns sal, Idrettsveien 8, Ski.

Vanlige årsmøtesaker. 

Saksliste

1 Godkjenning av innkalling

2 Valg av møteleder og referent

3 Styret årsberetning

4 Regnskap

5 Arbeidsplan for 2018

6 Budsjett for 2018

7 Valg

8 Eventuelt.

Medlemmer i ski og Oppegård nei til EU som har saker til pkt. 7, eventuelt må melde disse til leder, Gunnstein Rudjord, Vevelstadåsen 1, 1405 Langhus, eller e-post: Gunnstein.rudjord@nmbu.no  innen torsdag 15. februar.  (Kan eventuelt legges ut i årsmøtet)

Åpent møte

Etter årsmøtet, samme sted, kl. 19.30 arrangeres det et åpent møte med tema: EUs energiunion og energibyrået ACER.

Nei til EUs leder, Kathrine Kleveland taler og innleder til debatt.

Mer om åpent møte her:

Hjertelig velkommen

reLATERT

Se alle arrangementer

Kommende arrangementer

arrangement
Onsdag 20. feb. 2019 kl. 18:00 Skogbrukets Hus, Kirkegata 70 A, Lillehammer

Lillehammer Nei til EU - Årsmøte

Lillehammer Nei til EU innkaller årsmøte onsdag 20 februar kl. 18.00 i Oppland Bondelags kontorer, Kirkegata 70 A, Lillehammer (Skogbrukets Hus)
arrangement
Onsdag 20. feb. 2019 kl. 18:30 Slottsfjellsmuseet, Farmannsveien 30, Tønsberg

Åpent møte om Jernbanepakke 4 og Brexit

Vestfold Nei til EU skal ha åpent møte om Jernbanepakke 4 og Brexit i Slottsfjellsmuseet onsdag 20. februar kl. 18.30.
arrangement
Onsdag 20. feb. 2019 kl. 19:00 Haugen, Nysethv. 4, 2830 Raufoss.

Åpent møte om Kabotasjedirektivet

Gjøvik-Toten Nei til EU inviterer til åpent møte om Kabotasjedirektivet og de konsekvensene dette har for trafikksikkerhet og norsk næringsliv.
arrangement
Onsdag 20. feb. 2019 kl. 19:00 Haugen, Nysethv. 4, 2830 Raufoss.

Årsmøte i Gjøvik og Toten Nei til EU

Gjøvik og Toten Nei til EU avholder årsmøte onsdag 20. februar kl. 19.00 i lokalene til Raufoss Jern- og metallarbeiderforening på Haugen.