Innkalling til årsmøte i Enebakk Nei til EU

Innkalling til årsmøte i Enebakk Nei til EU Onsdag 13. desember 2017 kl. 19

Enebakk Nei til EU avholder årsmøte onsdag 13. desember kl. 19  på Enebakk Produkter AS, Gjølstad.

Forslag til saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende innen 12. desember. Disse kan sendes på epost til abur@online.no

Her finner du innkalling, saksliste og årsmelding: Innkalling til årsmøte i Enebakk Nei til EU Onsdag 13. desember 2017

Vel møtt.

For Enebakk Nei til EU

Hans Kristian Solberg, sekretær