ARRANGEMENT
Torsdag 20. februar 2020 kl. 18:30 Waldemarhøy, Waldemarhøyveien 13, Ski.

Ski og Oppegård Nei til EU - Årsmøte 2020

Ski og Oppegård Nei til EU innkaller til årsmøte torsdag 20. feb. kl 18.30 på Waldemarhøy, Waldemarhøyveien 13, Ski.

Vanlige årsmøtesaker, regnskap, budsjett, årsberetning, valg og eventuelle innkomne forslag.

Forslag til årsmøtet må være styreleder, Gunnstein Rudjord, Vevelstadåsen 1, 1405 Langhus,

e-post: gunrudjo@online.no, i hende innen 13. februar 2020.

 

Etter årsmøtet blir det åpent møte på Waldemarhøy, torsdag 20. februar kl. 19.30

Heidi Larsen, styremedlem og medlem i fagligpolitisk utvalg i Nei til EU:

Norsk utenrikshandel innenfor og utenfor EØS-avtalen. Får vi solgt varene våre hvis vi går ut av EØS? Blir det toll på norsk eksport utenfor EØS?

Spørsmål og debatt.

Servering av kringle og kaffe/te.

Alle velkommen

Hilsen Styret i Ski og Oppegård Nei til EU

reLATERT

Se alle arrangementer

Kommende arrangementer

arrangement
Tirsdag 18. aug. 2020 Oslo

AU-møte 18. august

Møte i Nei til EUs arbeidsutvalg.
arrangement
Fredag 21. aug. 2020 - Lørdag 22. aug. 2020 Oslo

Styremøte 21.–22. august

Møte i Nei til EUs styre.
Tirsdag 25. aug. 2020 kl. 18:00 - 19:00 Kantina i Nordhordlandshallen, Knarvik.

Alver Nei til EU – innkalling til årsmøte.

Me ønskjer alle betalande medlemmer velkomne til årsmøtet.
arrangement
Fredag 28. aug. 2020 Oslo

Fylkeslederkonferanse 28. august

Samling for fylkeslederne i Nei til EU.