ARRANGEMENT
Mandag 23. mars 2020 kl. 18:00 Landbrukets hus, Skrubbedalsveien 5, Stoa, Arendal

Aust-Agder Nei til EU - Årsmøte

Aust-Agder Nei til EU innkaller til årsmøte mandag 23. mars kl. 18.00 i Landbrukets hus, Stoa i Arendal

Til alle medlemer i Nei til EU og Ungdom mot EU I Aust-Agder

- til lokallaga i Aust-Agder Nei til EU, ved leiar eller kontaktperson.

- til medlemene og varamedlemene i fylkesstyret.

- til revisor.

- til inviterte gjester.

Årsmøteinnkalling

Det vert med dette kalla in til fylkesårsmøte i Aust-Agder Nei til EU, måndag 23 mars 2020. kl 1800

Møtet vert halde i Landbrukets hus, Skrubbedalsveien 5. Stoa Arendal.

Alle medlemer i Nei til EU, og Ungdom mot EU i Aust-Agder som har betalt kontingent i 2019 eller 2020, har møte, tale, forslags og stemmerett på årsmøtet.

Nestleiar i Nei til EU, Idar Helle deltek og vil orientere om aktuelle saker som organisasjonen arbeider med.

Fylkesstyret foreslår fylgjande sakliste for fylkesårsmøtet:

Sak 1.Opning.

       2.Konstituering av møtet.

       3.Leiarens tale og påfylgjande debatt.

       4.Årsmelding 2019.

       5.Rekneskap for 2019 med revisjonsraport.

       6.Inkomne saker.

       7.Politiske uttalar.

       8.Arbeidsplan 2020.

       9.Budsjett 2020.

       10.Val.

 

Saksdokumenta til årsmøtet vil bli lagt ut her så snart de foreligger.

 

Saker som det er ynskje om at årsmøtet skal handsame,skal sendast til: Olav Lidtveit Gardelene 242.Åraksbø, 4745 Bygland.       

Mailadressa er: Olav@Lidtveit.com

Forslag til vedtektsendring må vere underteikna ihende innan 20 februar 2020.

Andre saker som det er ynskje om å handsame på årsmøtet må vere underteikna ihende innan 20 februar 2020.

 

For styret i Aust-Agder Nei til EU.

Olav Lidtveit / leiar.

reLATERT

Se alle arrangementer

Kommende arrangementer

arrangement
Torsdag 20. feb. 2020 kl. 18:30 Waldemarhøy, Waldemarhøyveien 13, Ski.

Ski og Oppegård Nei til EU - Årsmøte 2020

Ski og Oppegård Nei til EU innkaller til årsmøte torsdag 20. feb. kl 18.30 på Waldemarhøy, Waldemarhøyveien 13, Ski.
arrangement
Torsdag 20. feb. 2020 kl. 19:30 Waldemarhøy, Waldemarhøyveien 13, Ski.

Åpent møte om EØS og handelspolitikk

Norsk utenrikshandel innenfor og utenfor EØS-avtalen. Får vi solgt varene våre hvis vi går ut av EØS? Blir det toll på norsk eksport utenfor EØS?
arrangement
Lørdag 22. feb. 2020 kl. 10:00 Scandic Elgstua i Elverum

Årsmøte i Hedmark Nei til EU

Fylkesårsmøtet i Hedmark NEI til EU avholdes lørdag 22. februar kl. 10.00 – 12.00 på Scandic Elgstua i Elverum. Etter årsmøtet er det et åpent temamøte kl. 13.00.
arrangement
Onsdag 26. feb. 2020 kl. 18:00 Rana Frivilligsentral, Sørlandsveien 62, Mo i Rana

Oppstart av Nord-Helgeland Nei til EU

Nordland Nei til EU inviterer gamle og nye medlemmer til oppstart av Nord-Helgeland Nei til EU