ARRANGEMENT
Tirsdag 21. juni 2022 kl. 18:00 Kokkeplassen, Vesterveien 134, Hisøya i Arendal

Aust-Agder Nei til EU - årsmøte 2022

Aust-Agder Nei til EU innkaller til årsmøte 21. juni kl. 18.00 på Kokkeplassen, Vesterveien 134, Hisøy i Arendal

Har du problem med å finne lokalet er det berre å ringe 90963216.

Alle medlemer i Aust-Agder Nei til EU, og Ungdom mot EU kan delta på årsmøtet med

tale, forslags,og røysterett.

Me får vitjing av ein sentral person i organisasjonen vår som vil orientere om saker som det

vert arbeidd med.

Styret sitt forslag til sakliste :

1 . Åpning.

2 . Konstituering av møtet.

3 . Leiarens tale.

4.  Årsmelding for 2021

5.  Rekneskap for 2021 med revisjonsrapport.

6.  Innkomne saker.

7.  Politiske uttalar.

8.  Arbeidsplan for 2022.

9.  Budsjett for 2022.

10. Val.

 

Saker som du ynskjer at skal handsamast på årsmøtet under sak 6. og sak 7. må vere fremja slik at dei er styret i hende seinast innan 7.juni .

Forslag skal sendast til fylgjande E- mail adresse: olav@lidtveit.com

 

Med vennlig hilsen

Styret i Aust-Agder Nei til EU

Olav Lidtveit, leder

reLATERT

Se alle arrangementer

Kommende arrangementer

arrangement
Lørdag 21. mai 2022 kl. 13:30 Tynset kulturhus, Storsalen, Tynset.

Åpent møte

Åpent møte lørdag 21. mai kl. 13.30 – 16.00 Tynset kulturhus, Storsalen, Tynset. Tema: •Energipolitikk •Strømpris •Vindkraft - utbygging •Naturinngrep
arrangement
Torsdag 25. aug. 2022 - Fredag 26. aug. 2022 I Oslo

Styremøte 25.–26. august 2022

Møte i Nei til EUs styre.
arrangement
Fredag 02. sep. 2022 I Oslo

Fylkesledermøte 2. september 2022

Fylkesledersamling i Oslo.
arrangement
Tirsdag 18. okt. 2022 På nett

Fylkeseledermøte 18. oktober 2022

Digital fylkesledersamling i Teams.