Aust-Agder Nei til EU støtter Industriaksjonen

Strømkrisen i Norge med ekstreme priser på elektrisk kraft fra høsten 2021 fortsetter i 2022. Prisene er nå skamløse – opptil 10-20 ganger kostpris. Dette er ødeleggende for småbedrifter og truer arbeidsplasser og virksomhet i kraftkrevende industri. Det rammer familier i alle lag av folket.

Industriaksjonen ble stiftet for tre år siden i Bergen av 50 lokale fagforeninger for å sikre industrien i landet vårt. Aksjonen får nå bred tilslutning fra fagbevegelsen og andre organisasjoner over hele landet.

Bakgrunnen for Industriaksjonen var den massive motstanden mot ACER og EU’s energiunion vinteren 2018.

Styret i Aust-Agder Nei til EU drøftet saken i møte 6. januar og vedtok enstemmig å støtte Industriaksjonen og politisk styring av vannkrafta med et samfunnsforsvarlig prisnivå.

Vår nasjonale sjølråderett må hevdes og brukes. Vi oppfordrer alle medlemmer og andre interesserte til å støtte eller delta i aksjonen i Oslo og foran Stortinget 20. januar 2022 – og i aktiviteter som følger senere rundt i landet.

Industriaksjonen og program framover.

For styret i Aust-Agder Nei til EU

Olav Lidtveit, leder