Årsmøtedokumenter 2023

Aust-Agder Nei til EU avholder årsmøte tirsdag 6. juni kl. 18.00 på Kokkeplassen, Vesterveien 134 på Hisøy. Her kan du finne årsmøtedokumenter.

Årsmøtedokumenter kan lastes ned her:

Innkalling til årsmøte.

Årsmelding 2022

Regnskap 2023

Forslag til arbeidsplan 2023

Forslag til budsjett 2023

Valgkomiteens innstilling.